Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cầu Nguyện Cho Người Hầu Việc Chúa

Cầu Nguyện Cho Người Hầu Việc Chúa

 

Hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:25).

Sáng nay chúng tôi xin dành một buổi trong năm để nhắc độc giả về đề tài cầu nguyện cho các mục sư truyền đạo. Chúng tôi chân thành xin mỗi người trong gia đình Ðức Chúa Trời hãy đáp lại lời yêu cầu tha thiết; lời yêu cầu này đầu tiên đã được một Sứ Đồ trình bày và bây giờ chúng tôi xin được nhắc lại.

Thưa các anh em, công việc của chúng tôi rất quan trọng vì liên hệ đến sự yên vui hay khổ nạn của hàng ngàn người. Chúng tôi phải điều trị những linh hồn cho Chúa, một việc làm có tầm ảnh hưởng đời đời. Lời chúng tôi nói ra hoặc sẽ là hương vị của sự sống làm cho sống hay là mùi của sự chết làm cho chết. Chúng tôi nhận một trách nhiệm nặng nề. Thật là một phước hạnh không nhỏ nếu đến cuối cùng lương tâm chúng tôi được trong trắng về máu của mọi người.

Là những sĩ quan trong đạo quân của Ðấng Christ, chúng tôi là mục tiêu đặc biệt cho loài người và ma quỉ nhắm vào. Họ chờ cho chúng tôi dừng bước, và họ khổ công nhọc trí tấn công vào những chỗ hiểm yếu. Sự kêu gọi thiêng liêng đẩy chúng tôi vào nhiều cơn cám dỗ mà các bạn được miễn trừ; trên tất cả những điều đó là bị lôi kéo khỏi việc vui hưởng sự ngọt ngào của chân lý trong Lời Chúa cách riêng tư, nhưng phải mất nhiều thì giờ vào các giáo vụ quản lý và công việc hành chánh.

Chúng tôi phải đối diện với nhiều trường hợp gút mắc mà trí thông minh của chúng tôi chỉ khiến cho chúng tôi thêm bối rối. Chúng tôi chứng kiến nhiều người sa ngã khiến chúng tôi rất đau buồn và lòng chúng tôi bị tổn thương. Chúng tôi thấy triệu triệu linh hồn đang chết mất khiến tinh thần chúng tôi sa sút.

Chúng tôi mong mang lại lợi ích cho các bạn bằng sự giảng dạy của chúng tôi. Chúng tôi muốn đem phước hạnh đến cho con cái các bạn. Chúng tôi tha thiết trông mong được trở thành hữu dụng cho cả các thánh đồ lẫn tội nhân. Vì thế, các bạn thân mến: Xin hãy cầu thay với Ðức Chúa Trời cho chúng tôi. Nếu thiếu phần trợ giúp là lời cầu nguyện của các bạn thì thật khốn nạn cho chúng tôi, nhưng nếu được sống nhờ lời khẩn xin của các bạn thì thật phước hạnh cho chúng tôi.

Muốn được các phước hạnh thuộc linh, các bạn phải trông mong nơi Chúa chớ không phải nơi chúng tôi; dầu rằng có nhiều lần Ngài đã ban phước hạnh ấy qua trung gian  các mục sư truyền đạo. Vì thế, hãy cầu xin luôn  luôn để chúng tôi trở thành những vật dụng bằng đất mà Chúa có thể đặt các giá trị trân quý của Phúc Âm vào. Chúng tôi là cộng đồng các giáo sĩ, mục sư truyền đạo, tuyên úy và sinh viên, cùng nhân danh Chúa Jêsus nài xin các bạn: HỠI ANH EM, HÃY CẦU NGUYỆN CHO CHÚNG TÔI.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2012)

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top