Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video (Page 9)

Đến Với Jesus

Tựa đề: Đến Với Jesus Nhạc và lời: Lê Anh Đông Trình bày: Bùi Caroon - Thái Bảo Trâm [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chúa Đến Tìm Người

Tựa đề: Chúa Đến Tìm Người Sáng tác: Hứa Văn Tường Trình bày: Tina Lưu [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

John Hagee: Coronavirus – Dress Rehearsal for the New World Order

Sứ điệp: Coronavirus - Màn Diễn Tập Cho Trật Tự Thế Giới Mới Message: Coronavirus - Dress Rehearsal for the New World Order Pastor: Greg Laurie [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Mình Lo Việc Chúa – Chúa Lo Việc Mình

Tựa đề: Mình Lo Việc Chúa - Chúa Lo Việc Mình Trình bày: Isaac Thái - Nguyễn Hoàng Nam [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Tựa đề: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào Nguyên tác: His Eye Is on the Sparrow Lời: Civilla Durfee Martin (1866-1948) Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 390 [divide style="2"] [one_half] His Eye Is on the Sparrow 1. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely, and long for heav’n and home. When Je ...

Read more

Thi Thiên 42 – Psalm 42

Tựa đề: Thi Thiên 42 Nguyên tác: Psalm 42 Sáng tác: Tori Kelly Trình bày: Tori Kelly [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Ca: Đi Từng Bước

Tựa đề: Đi Từng Bước Nguyên tác: Step By Step Lời: Albert B. Simpson Nhạc: Albert B. Simpson Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 291 [divide style="2"] [one_half] Step By Step 1. ’Tis so sweet to walk with Jesus, Step by step and day by day; Stepping in His very footprints, Walking with Him all the way. Refrain Step by step, step by step, I would walk with Jesus, All the day, all the way, K ...

Read more

Tìm Về Bên Jesus

Nguyên tác: Tìm Về Bên Jesus Nhạc và lời: Nguyễn Tiến Trình bày: Trương Kiều Diễm [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2014) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

John MacArthur: The Gospel, The Church, and This Present Crisis

Tựa đề: Phúc Âm, Hội Thánh và Cơn Khủng Hoảng Hiện Tại Message: The Gospel, The Church, and This Present Crisis Grace Cummunity Chuch - March 20, 2020 [divide style="2"]   ...

Read more

Thánh Ca: Hãy Chiếu Giống Hải Đăng – Let The Lower Lights Be Burning

Tựa đề: Hãy Chiếu Giống Hải Đăng Nguyên tác: Let The Lower Lights Be Burning Lời: Philip P. Bliss Nhạc: Philip P. Bliss Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 327 [divide style="2"] [one_half] Let The Lower Lights Be Burning 1. Brightly beams our Father’s mercy from His lighthouse evermore, But to us He gives the keeping of the lights along the shore. Let the lower lights b ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top