Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video (Page 9)

Chúa Nhật 17/5/2020: Hội Thánh Gia Định

Sứ điệp: Sự Thờ Phượng Thật Kinh Thánh: Giăng 4:1-42 Mục sư Phan Quang Thiệu Chúa Nhật 17/5/2020  Hội Thánh Gia Định [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org         ...

Read more

Chúa Nhật 17/5/2020: Hội Thánh Nguyễn Tri Phương

Tựa đề: Sự Sống Lại Của Tín Đồ Đấng Christ Diễn giả: Mục sư Phạm Trọng Huy Hội Thánh Nguyễn Tri Phương  Chúa Nhật 17/5/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Ca: Tôn Vinh Ba Ngôi

Tựa đề: Tôn Vinh Ba Ngôi Nguyên tác: Father of Heaven, Whose Love Profound Lời: Edward Cooper, 1805 Nhạc: Peter Ritter, 1792 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 39 [divide style="2"] [one_half] Father of Heaven, Whose Love Profound 1. Father of heaven, whose love profound A ransom for our souls hath found, Before Thy throne we sinners bend; To us Thy pardoning love extend. 2. Almighty Son, Incarna ...

Read more

Thánh Ca: Ân Hồng Cứu Ân – Grace That Is Greater Than All Our Sin

Tựa đề: Ân Hồng Cứu Ân Nguyên tác: Grace Greater than Our Sin Lời: Julia H. Johnston Nhạc: Daniel B. Towner Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài 302 [divide style="2"] [one_half] Grace That Is Greater Than All Our Sin 1. Marvelous grace of our loving Lord, Grace that exceeds our sin and our guilt! Yonder on Calvary's mount outpoured, There where the blood of the Lamb was spilt. Refrain: Grace, ...

Read more

Thánh Ca: Hiến Cả Cho Ngài – I Surrender All

Tựa đề: Hiến Cả Thảy Cho Ngài Nguyên tác: I Surrender All Lời: Judson W. Van DeVenter Nhạc: Winfield S. Weeden Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 383 [divide style="2"] [one_half] I Surrender All 1. All to Jesus I surrender; All to Him I freely give; I will ever love and trust Him, In His presence daily live. Refrain: I surrender all, I surrender all; All to Thee, my blessed Savior, I surr ...

Read more

In Christ Alone

...

Read more

Ngài Biết Tên Con

Tựa đề: Ngài Biết Tên Con Nguyên tác: He Knows My Name Sáng tác: Tommy Walker Trình bày: Issac Thái ...

Read more

Bình An Giữa Dòng Đời

...

Read more

Thánh Ca: Ơn Lạ Lùng

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) - Bài số 151 [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. 2. T'was Grace that taught my heart to fear. And Grace, my f ...

Read more

Thánh Ca: Hãy Chiếu Giống Hải Đăng

Tựa đề: Hãy Chiếu Giống Hải Đăng Nguyên tác: Let The Lower Lights Be Burning Lời: Philip P. Bliss Nhạc: Philip P. Bliss Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 327 [divide style="2"] [one_half] Let The Lower Lights Be Burning 1. Brightly beams our Father’s mercy from His lighthouse evermore, But to us He gives the keeping of the lights along the shore. Let the lower lights be burning! Send a gl ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top