Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video (Page 8)

Phim Tài Liệu: Phúc Âm Cho Người Do Thái

Tựa đề: Ba Lý Do Tại Sao Người Do Thái Không Tin Chúa Jesus Nguyên tác: The 3 Reasons Why Jews Don't Believe In Jesus Trình bày: Dr. Eitan Bar Tài liệu: One for Israel Xin vui lòng chuyển tiếp! [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Vì Ai

Tựa đề: Vì Ai Nhạc và lời: Trình bày: Phương Lý [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Dân Ca: Tôi Chẳng Có Ai Ngoài Chúa

Tựa đề:  Tôi Chẳng Có Ai Ngoài Chúa Sáng tác: Trần Khánh Tường Trình bày: Trần Khánh Tường Kinh Thánh: Cảm tác Thi Thiên 73:25; Thi Thiên 121:1-8; Thi Thiên 146:1-2 [divide style="2"] Tôi Chẳng Có Ai Ngoài Chúa Ở trên trời tôi chẳng có ai ngoài ra Chúa. Ở dưới đất tôi chẳng ước ao ai khác hơn Ngài. Ở trên trời tôi có Chúa tôi đầy quyền năng! Ở dưới đất danh Chúa hiển vinh, Vua của muôn loài. Tôi ngước ...

Read more

Thánh Ca: Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời

Tựa đề: Tình Yêu Của Chúa Nguyên tác: The Love of God Lời: Meir Ben Isaac Nehorai (1050) và Frederick M. Lehman (1917) Nhạc: Frederick M. Lehman (1917) Thánh Ca Hội  Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ -  Bài Số 22 [divide style="2"] [one_half] The Love of God 1. The love of God is greater far Than tongue or pen can ever tell; It goes beyond the highest star, And reaches to the lowest hell; The guilty ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách A-ghê

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách A-ghê [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Chương 1 Phần 1 Chương 1 Phần 2 Chương 1 Phần 3 Chương 2 Phần 2 Chương 2 Phần 3 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách A-ghê - Nghe đọc sách A-ghê [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bible (www.ttb.org) Phổ Biến: Thư Viện Tin Lành (www.thuvientinlanh.org) ...

Read more

My Jesus! I Love Thee

Tựa đề: Càng Yêu Chúa Hơn Nguyên tác: My Jesus!  I Love Thee Lời: William Ralph Featherstone (1846-1873) Nhạc: Adoniram J. Gordon (1836-1895) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 299. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 47. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ - Bài số 182. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist - Bài số 285. [divide style="2"] [one_half] My Jesus!  I Love Thee ...

Read more

Thánh Ca: Chỗ Kẽ Đá Vững An

Tựa đề: Chỗ Kẻ Đá Vững An Nguyên tác: He Hideth My Soul Lời:       Fanny J. Crosby (1820 - 195) Nhạc:   William James Kirkpatrick (1838-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 267 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) - Bài số 103 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998) - Bài số 262 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist ...

Read more

Chết Vì Yêu

Tựa đề: Chết Vì Yêu Sáng tác: Trần Nhật Thanh Trình bày: Trần Nhật Thanh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tình Yêu Thiên Thượng

Tựa đề: Tình Yêu Thiên Thượng Nguyên tác: Когда любовь приходит с неба [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Neo Tôi Chắc Rất Chắc

Tựa đề: Neo Tôi Chắc, Rất Chắc Nguyên tác: My Anchor Holds Lời Anh: William C. Martin (1902) Nhạc: Daniel B. Towner Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 265 [divide style="2"] [one_half] My Anchor Holds1. Though the angry surges rollOn my tempest-driven soul,I am peaceful, for I know,Wildly though the winds may blow,I’ve an anchor safe and sure,That can evermore endure. Refrain:And it holds, ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top