Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video (Page 7)

Charles Stanley: Phẩm Chất Thu Hút Của Sự Nhân Từ

Sứ điệp: Phẩm Chất Thu Hút Của Sự Nhân Từ Nguyên văn: The Attractive Quality of Kindness Diễn giả: Dr. Charles Stanley [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Ơn Lạ Lùng

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) - Bài số 151 [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. 2. T'was Grace that taught my heart to fear. And Grace, my f ...

Read more

Ngài Nâng Tôi Lên – You Raise Me Up

Tựa đề: Ngài Nâng Tôi Lên Nguyên tác: You Raise Me Up Tác giả: Rolf Lovland & Brendan Graham Lời Việt: Vĩnh Phúc [divide style="2"] [one_half] Ngài Nâng Tôi Lên Lòng chợt xao xuyến, Khi sóng đau thương sôi bùng lên. Hoạn nạn theo đến Lòng vấn vương bao ưu phiền. Nghẹn ngào trong đêm, Cố gắng không nguôi được nỗi niềm, Rồi Chúa đến bên Đã khiến tâm tôi nghỉ yên. Ngài nâng tôi lên, Đứng chỗ cao hơn mọi nú ...

Read more

Minh Nguyên: Sứ Mạng Cao Trọng

Sứ điệp: Sứ Mệnh Cao Trọng Diễn giả: Minh Nguyên. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Torrents d’Amour Et de Grâce – Tình Yêu Jesus

Tựa đề: Tình Yêu Jesus Nguyên Tác: Oh, the Deep, Deep Love of Jesus Lời Anh: Samuel Trevor Francis (1875) Nhạc: Thomas J. Williams (1890) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài 43 Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch [divide style="2"] [one_half] Oh, the Deep, Deep Love of Jesus Samuel Trevor Francis (1875) 1. O the deep, deep love of Jesus, vast, unmeasured, boundless, free! Rolling as a mighty ocean in its f ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Quá Yêu Tôi

Tựa đề: Chúa Quá Yêu Tôi Nguyên tác: You Needed Me Lời:  Randy Goodrum Nhạc: Randy Goodrum Lời Việt: Vĩnh Phúc  (1982) [divide style="2"] [one_half] You Needed Me1. I cried a tear, You wiped it dryI was confused, You cleared my mindI sold my soul, You bought it back for meAnd held me up and gave me dignitySomehow You needed meYou gave me strength to stand alone againTo face the world out on my own againYou ...

Read more

Giê-xu Yêu Tôi – Jesus Loves Me

Tựa đề: Giê-xu Yêu Tôi Nguyên tác: Jesus Loves Me Lời Anh: Anna B. Warner (1820-1915) (v.1), David R. McGuire (v.2-3) Nhạc: William B. Bradburry (1818-1868) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 363 [divide style="2"] [one_half] Jesus Loves Me 1. Jesus loves me! This I know, For the Bible tells me so; Little ones to Him belong; They are weak, but He is strong. Refrain: Yes, Jesus loves me! Ye ...

Read more

Thánh Ca: Vinh Danh Người Mẹ Tin Chúa – Honor Christian Mothers

Tựa đề: Vinh Danh Người Mẹ Tin Chúa Nguyên Tác: Honor Christian Mothers Nhạc: Arthur S. Sullivan (1871) [divide style="2"] Honor Christian Mothers Honor Christian mothers, instruments of God, Raising faithful families, worshiping the Lord. Following His commandments, showing us the way: ove and faith and kindness, teaching us to pray. Honor Christian mothers, instruments of God, Raising faith ...

Read more

Mẹ Hiền

Tựa đề: Mẹ Hiền Sáng tác: Trương Ngọc Mạnh Trình bày: Siu Y Kao [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Hương: Những Người Mẹ Trong Góc Khuất Của Cuộc Đời

Sứ điệp: Những Người Mẹ Trong Góc Khuất Của Cuộc Đời Kinh Thánh: I Các Vua 3:16-28 Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Hương [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top