Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video (Page 6)

What A Beautiful Name

Tựa đề: What A Beautiful Name Nhạc và lời: Ben Fielding & Brooke Ligertwood Trình bày: Voice of Lee [divide style="2"] What A Beautiful Name Verse 1: You were the Word at the beginning One with God the Lord Most High Your hidden glory in creation Now revealed in You our Christ Chorus 1: What a beautiful Name it is What a beautiful Name it is The Name of Jesus Christ my King What a beautiful Name it ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Phân Xử Tranh Chấp

Sứ điệp: Thời Gian - Phân Xử Tranh Chấp Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 6:1-10 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Ca: Hoa Huệ Trong Trũng

Tựa đề: Hoa Huệ Trong Trũng Nguyên tác: I Have Found a Friend in Jesus Lời: Charles W. Fry Nhạc: Wil­liam S. Hays Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 81. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 62. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ - Bài số 396. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist - Bài số 83. [divide style="2"] [one_half] I Have Found a Friend in Jesus 1. I have fou ...

Read more

The Prayer / Savior – Redeemer of My Soul

Nguyên Tác: The Prayer Nhạc và lời: Carole Bayer Sager / David Foster Nguyên Tác: Savior Redeemer of My Soul Lời: Orson F. Whitney Nhạc: Harry A. Dean Trình bày: Elenyi [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Tạ Ơn Chúa

Nguyên tác: Lời Tạ Ơn Chúa Nhạc và lời: Trương Văn Xê [divide style="2"] Lời Tạ Ơn Chúa 1. Lớn tiếng hân hoan, ngợi khen danh Jêsus muôn đời Phước lớn Chúa ban, ơn rộng sâu hơn biển khơi Nhớ mãi không quên, hằng ngày nhờ ơn Chúa dắt dìu Dẫn đưa đàn chiên trong tình yêu lớn vô biên Điệp Khúc: Lời tạ ơn con xin dâng lên, Chung hòa tiếng ca luôn Hallelujah Với lòng biết ơn luôn Hallelujah Con thành tâm dâng Ch ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 3:10-17

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 3:10-17 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn thích công trình kiến trúc nào nhất?  Điều gì khiến bạn thích công trình này? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Trong các câu Kinh Thánh (3:10-17), Phao-lô đã dùng hình ảnh nào để mô tả Hội Thánh của Chúa? Sứ đồ Phao-lô đã thực hiện công tác đặt nền như thế nào (3:10b)? Nhờ đâu, ông có thể làm điều này (3:10a)? Ai sẽ lo công tác xây dựng phần bên trên ...

Read more

Chúc Tôn Chúa – Blessed By The Lord God Almighty

Tựa đề: Chúc Tôn Chúa Nguyên Tác: Blessed By The Lord God Almighty Nhạc và Lời: Bob Fitts Trình bày: Maranatha Singers [divide style="2"] [one_half] Blessed Be the Lord God Almighty Fa-ther in heav-en, how we love you, We lift Your name in all the earth. May Your King-dom be established in our praises As Your peo-ple declare Your mighty works. Blessed be the Lord God Almighty, Who was, a ...

Read more

Notre Père – Lạy Cha Của Chúng Con

Tựa đề: Lạy Cha Của Chúng Con Nguyên Tác: Notre Père Nhạc và lời: Matt Marvane Trình bày: Matt & Sara Marvane [divide style="2"] [one_half] Notre Père Notre Père dans le ciel Que ton nom soit sanctifié Que ton royaume vienne Nous voulons faire ta volonté Donne nous aujourd’hui Le pain dont nous avons besoin Le pardon est acquis Pour nous et pour notre prochain Gloire à Dieu, Gloire à ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi

Tựa đề: Chúa Hằng Chăm Sóc Tôi Nguyên tác: My Heavenly Father Watches Over Me Lời: William C. Martin (1864-1914) Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932) Lời Việt: Nguyễn Hữu Bình Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) - Bài Số 12 [divide style="2"] [one_half] My Heavenly Father Watches Over Me 1. I trust in God wherever I may be, Upon the land or on the rolling sea, For, come what may, from day to day, My ...

Read more

Thánh Ca: Tiếng Hát Của Tôi – Hòa Tấu Nhạc Cụ Dân Tộc Bolivia

Tựa đề: Tiếng Hát Của Tôi Nguyên tác: Blessed Assurance Lời: Fanny J. Crosby Nhạc: Phoebe P. Knapp Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 269 Trình bày:  Guitar 1: Franz Mita Guitar 2: Walter Poma Kèn Zampoñas 1: Edgar Carlo Kèn Zampoñas 2: Kevin Meneses Charango: Federico Mita Sáo Quena 1: Ulfredo Carlo Sáo Quena 2: Juan Ari Trống: Froilan Mita [divide style="2"] [one_half] Blessed As ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top