Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video (Page 519)

Not For a Moment (After All)

Tựa đề: Not For a Moment (After All) Trình bày: Meredith Andrews You were reaching through the storm Walking on the water Even when I could not see In the middle of it all When I thought You were a thousand miles away Not for a moment did You forsake me Not for a moment did You forsake me [Chorus] After all You are constant After all You are only good After all You are sovereign Not for a moment will You fo ...

Read more

Wade in The Waters

Tựa đề: Wade in The Waters Trình bày: Heath Mount School Choir Chung Kết Hợp Xướng Middle Scho0l - Anh Quốc (2012) ...

Read more

Người Đem Mùa Xuân

Tựa đề: Người Đem Mùa Xuân Nhạc và lời: Thiên Kiều Giang Trình bày: Xuân Phú ...

Read more

To Where You Are

Tựa đề:  Mong Đến Nơi Chúa Ngự Nguyên tác:  To Where You Are Nhạc và lời: Richard Marx và Linda Thompson  (2001) Lời Việt: Vĩnh Phúc (6/2010) Trình bày: Josh Grobal [divide style="2"] [one_half] To Where You Are Lời Anh: Richard Marx Who can say for certain Maybe you're still here I feel you all around me Your memory's so clear Deep in the stillness I can hear you speak You're still an inspiration Can it be ...

Read more

Tình Yêu Bao La

...

Read more

Danh Nhân Kinh Thánh: Gia-cốp

...

Read more

Vững An – Still

Tựa đề: Still (Anh) Vững An (Việt) Sáng tác: Reuben Morgan Lời Việt và hòa âm: David Dong Trình bày: Hoàng Quân - Janet M.Yapyapan ...

Read more

Closer to Jesus

Tựa đề: Closer to Jesus Nhạc và lời: Abigail Miller Trình bày: Abigail Miller The crowd is pressing, thronging Him, He seems so far away. I wonder if I'll ever have the strength to make my way. In desperation, I push through, I must, I must succeed, In touching One who has the pow'r to meet my every need. Chorus: Closer to Jesus, that's where I long to be. I long to have the hem of His garment just within m ...

Read more

Khắc Ghi Ơn Ngài

Tựa đề: Khắc Ghi Ơn Ngài Sáng tác: Trần Tín Trình bày: Như Trang ...

Read more

I Want Jesus to Walk With Me

Tựa đề: I Want Jesus to Walk With Me Trình bày: Edinburgh Academy Choir Final High School Choir Competition - Anh Quốc (2011) ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top