Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video (Page 517)

Thánh Ca: Tình Yêu Giê-xu

Tựa đề: Oh, the Deep, Deep Love of Jesus Lời Anh: Samuel Trevor Francis (1875) Nhạc: Thomas J. Williams (1890) Tình Yêu Jesus - Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài 43 Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà - Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài 406 Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca Tin Lành Việt Nam (1932) Trình bày: Sela [divide style="2"] [one_half] Oh, the Deep, Deep Love of Je ...

Read more

Lời Tạ Ơn Mùa Xuân

Tựa đề: Lời Tạ Ơn Mùa Xuân Sáng tác: Trùng Dương Trình bày: Hương Thắm ...

Read more

Tuổi Mới Trong Tay Cha

Tựa đề: Tuổi Mới Trong Tay Cha Sáng tác: Daniel Thái Trình bày: BigD Thái ...

Read more

Cổ Nhạc: Tình Yêu Chúa

Tựa đề:  Tình Yêu Chúa Soạn giả: Nguyễn Bá Nguyên Trình bày: Trương Hồng Châu ...

Read more

Ngài Là Mùa Xuân

Tựa đề: Ngài Là Mùa Xuân ...

Read more

Ngày Xuân

Tựa đề: Ngày Xuân Sáng tác: Linh Phương Trình bày: Mai Thảo Hòa âm: David Đông ...

Read more

Vui Mùa Xuân Mới

Tựa đề: Vui Mùa Xuân Mới Sáng tác: Ngọc Liên Trình bày: Xuân Trường ...

Read more

Chúa Xuân Đã Về

Tựa đề: Chúa Xuân Đã Về Trình bày: Bích Vân ...

Read more

Dâng Chúa Mùa Xuân

Tựa đề: Dâng Chúa Mùa Xuân ...

Read more

Ngày Đầu Xuân

Tựa đề: Ngày Đầu Xuân Sáng tác: Mục sư Trần Văn Trọng ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top