Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video (Page 498)

Đêm Nhạc Lê Ngọc Vinh – 1/3

...

Read more

Những Tia Nhỏ – 2

...

Read more

Càng Yêu Chúa Hơn

Nguyên tác: My Jesus!  I Love Thee Lời: William Ralph Featherstone (1846-1873) Nhạc: Adoniram J. Gordon (1836-1895) Càng Yêu Chúa Hơn – Thánh ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam bài số 47 Audio credit: Đèn Linh Ministry - http://www.denlinh.com/ ...

Read more

Make Me a Channel of Your Peace

Tựa đề: Make Me a Channel of Your Peace Nguyên tác: Francis of Assisi (13th century) Nhạc: Sebastian Temple (1967) Trình bày: Dragon School [divide style="2"] [one_half]  La Clochette (1912) Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix.Là où il y a de la haine, que je mette l'amour.Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.Là où il y a la discorde, que je mette l'union.Là où il y a l'erreur, que ...

Read more

Lửa Thiêng Cháy Lên

...

Read more

All To Jesus I Surrender All

Tựa đề: I Surrender All Lời Việt: Hiến Cả Thảy Cho Ngài Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 383 Lời: Judson W. Van DeVenter Nhạc: Winfield S. Weeden [divide style="2"] [one_half] I Surrender All 1. All to Jesus I surrender; All to Him I freely give; I will ever love and trust Him, In His presence daily live. Refrain: I surrender all, I surrender all; All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. ...

Read more

Hướng Dẫn Múa: Hô-sa-na

...

Read more

Chúa Tìm Tôi

Tựa đề: Chúa Tìm Tôi Sáng tác: Thi Thiên ...

Read more

You Raise Me Up – Westlife

...

Read more

Rhema Marvenne

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top