Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video (Page 497)

Lead Me To The Cross

Tựa đề: Lead Me To The Cross Tác giả: Trình bày: Chris and Conrad ...

Read more

I Bowed on My Knees and Cried Holy

Tựa đề: I Bowed on My Knees and Cried Holy Trình bày: Michael English ...

Read more

Hãy Sống Cho Chúa

Tựa đề: Hãy Sống Cho Chúa Sáng tác: Đinh Hiền Nhân Trình bày: Diệu Hiền   ...

Read more

Abide With Me – Hayley Westenra

Tựa đề:  Xin Chúa Ở Cùng Con Nguyên tác: Abide With Me Lời: Henry Francis Lyte (1793-1847) Nhạc: William Henry Monk (1823-1889) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 32 Trình bày: Hayley Westenra [divide style="2"] [one_half] Abide With Me 1. Abide with me; fast falls the eventide; The darkness deepens; Lord with me abide. When other helpers fail and comforts flee, Help of the helpless, O abi ...

Read more

Hãy Theo Ta

Tựa đề: Hãy Theo Ta Lời: George D. Watson Nhạc: George W. Cooke ...

Read more

An Bình

Tựa đề: An Bình Sáng tác: Tường Khanh ...

Read more

How Great Thou Art

Tựa đề: Thánh Chúa Siêu Việt Nguyên Tác: O Store Gud Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940) Nhạc: Dân ca Thụy Điển Lời Việt: Mục sư Vũ Văn Cư Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 20 [divide style="2"] [one_half] Thánh Chúa Siêu Việt Mục sư Vũ Văn Cư (1915-1977) 1. Khi xem muôn vật Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời. Tôi nghe muôn tiếng sấm rề ...

Read more

Bless Your Name Forevermore

The Brooklyn Tabernacle Choir ...

Read more

Vui Mừng Tôn Ngợi Chúa

Tựa đề: Vui Mừng Tung Hô Chúa (Việt) Joyful, Joyful We Adore Thee (Anh) Nhạc: Ludwig van Beethoven (1770-1827) Lời Anh: Henry van Dyke (1852-1933) Trình bày: David Phelps [divide style="2"] [one_half] Joyful, Joyful We Adore Thee Henry van Dyke Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, God of love; Hearts unfold like flowers before Thee, Opening to their sun above. Melt the clouds of sin and sadness; Dri ...

Read more

Open Our Eyes

Tựa đề: Open Our Eyes Trình bày: Maranatha Singers ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top