Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video (Page 4)

Ha-lê-lu-gia Cảm Tạ Chúa

Tựa đề: Ha-lê-lu-gia Cảm Tạ Chúa Trình bày: Ban Thiếu Niên Hội Thánh Gia Định [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu – Give Thanks!

Tựa đề: Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu Nguyên tác: Give Thanks! Sáng tác: Henry Smith (1978) [divide style="2"] [one_half] Give Thanks Give thanks with a grateful heart Give thanks unto the Holy One Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart Give thanks unto the Holy One Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now Let the weak say, "I am strong" Let the p ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Không Quên Ân Huệ Chúa

Sứ điệp: Không Quên Ân Huệ Chúa Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Ca: Hãy Đếm Ơn Phước Chúa Ban – Count Your Blessings

Tựa đề: Hãy Đếm Những Ơn Phước Chúa Ban Nguyên tác: Count Your Blessings Lời: Johnson Oatman, Jr. (1856-1922) Nhạc: Edwin O. Excell (1851-1921) Tài liệu: Songs for Young Peo­ple, by Ed­win Ex­cell (Chi­ca­go, Il­li­nois: 1897) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 214 Trình bày: Guy Penrod [divide style="2"] [one_half] Count Your Blessings 1. When upon life’s billows you are tempest tossed, When you ...

Read more

Bài Ca Cảm Tạ

Tựa đề: Bài Ca Cảm Tạ Nguyên tác: My Tribute Tác giả: Andraé Edward Crouch (1942 – 2015) Trình bày: Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California ...

Read more

Thêm Lời Tạ Ơn

Tựa đề: Thêm Lời Tạ Ơn Trình bày: Ban Tráng Niên Hội Thánh Đà Nẵng [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2017) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Bài Ca Cảm Tạ – My Tribute

Tựa đề: Bài Ca Cảm Tạ Nguyên tác: My Tribute Nhạc và lời: Andraé Edward Crouch (1942 – 2015) Lời Việt: Vĩnh Phúc Trình bày: Andraé Edward Crouch & Friends [divide style="2"] [one_half] My Tribute How can I say thanks for the things You have done for me Things so undeserved, yet You gave to prove Your love for me The voices of a million angels could not express my gratitude All that I am and ever ho ...

Read more

Lời Con Tạ Ơn – My Tribute

Tựa đề: Lời Con Tạ Ơn Nguyên tác: My Tribute [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Gặp Chúa

Tựa đề: Gặp Chúa Sáng tác: Lê Anh Đông Trình bày: Ban Hát Hội Thánh Thanh Lễ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Sẽ Lo Toan – God Will Take Care of You

Tựa đề: Chúa Sẽ Lo Toan Nguyên tác: God Will Take Care of You Sáng tác: Civilla D. Martin Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) -  Bài Số 49 [divide style="2"] [one_half] God Will Take Care of You 1. Be not dismayed what e'er be tide God will take care of you Beneath His wings of love abide God will take care of you Refrain: God will take care of you Through every day, o'er all the way He wi ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top