Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video (Page 3)

Thánh Ca: One Day At A Time

Nguyên tác: One Day At A Time Sáng tác: Daniel O' Donnell  Trình bày: Nita Talley -  93 years lady [divide style="2"] One Day At A Time 1. I 'm only human, I 'm just a woman. Help me to believe in what I could be And all that I am. Show me the stairway, that I have to climb. Lord! For my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus! That 's all I 'm asking from You ...

Read more

Hát Cho Người Hầu Việc Chúa

...

Read more

Charles Stanley: The Priority of Prayer

Sứ điệp: Ưu Tiên Của Sự Cầu Nguyện Message: The Priority of Prayer Pastor: Charles Stanley [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Chiếc Cầu Qua Dòng Bão Tố

Nguyên tác: Chiếc Cầu Qua Dòng Bão Tố Nhạc và lời: Paul Simon Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm Trình bày: Như Trang [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chúa Phán Con Thuộc Ngài – Who You Say I Am

Tựa đề: Chúa Phán Con Thuộc Ngài Nguyên tác: Who You Say I Am Nhạc: Hillsong United Lời Việt: Kairos [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Holy Is The Lamb

...

Read more

Chúa Biết Tên Con

Tựa đề: Chúa Biết Tên Con Nguyên tác: He Knows My Name Sáng tác: Tommy Walker Trình bày: Issac Thái [divide style="2"] ...

Read more

Thánh Ca: Ra Khỏi Xiềng Xích 

Tựa đề: Ra Khỏi Xiềng Xích  Nguyên tác: Jesus, I Come Lời: William True Sleeper (1819-1904) Nhạc: George Coles Stebbins (1846-1945) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 180 [divide style="2"] [one_half] Jesus, I Come 1. Out of my bondage, sorrow, and night, Jesus, I come! Jesus, I come! Into Thy freedom, gladness, and light, Jesus, I come to Thee! Out of my sickness into Thy health, Out ...

Read more

Who Am I

...

Read more

Your Love – Psalm 139 – Thi Thiên 139

      ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top