Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video (Page 2)

Chúa Ngự Trong Con

Tựa đề: Chúa Ngự Trong Con Sáng tác: Hoàng Đức Trình bày: Nay Danh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Ngài – Thy Word

Tựa đề: Lời Ngài Nguyên Tác: Thy Word Nhạc và lời: Amy Grant & Michael Smith Trình bày: Amy Grant & Michael Smith [divide style="2"] Thy Word [one_half] Thy word is a lamp unto my feet And a light unto my path Thy word is a lamp unto my feet And a light unto my path 1. When I feel afraid And think I've lost my way Still, You're there right beside me Nothing will I fear As long as You are n ...

Read more

Thánh Thay Danh Ngài – For Your Name Is Holy

Tựa đề: Thánh Thay Danh Ngài Nguyên Tác: For Your Name Is Holy Nhạc và lời: Paul Wilbur [divide style="2"] [one_half] For Your Name Is Holy I enter the Holy of Holies I enter through the blood of the Lamb I enter to worship You only I enter to honor I am Lord I worship You, I worship You Lord I worship You, I worship You For Your name is Holy, Holy Lord For Your name is Holy, Holy Lord [/one_ ...

Read more

Thánh Ca: Hãy Đếm Ơn Phước Chúa Ban

Tựa đề: Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban Nguyên tác: Count Your Blessing Lời: Johnson Oatman Jr. Nhạc: Edwin Othello Excell (1851-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 214 [divide style="2"] [one_half] Count Your Blessing 1. When upon life’s billows You are tempest-tossed, When you are discouraged, Thinking all is lost, Count your many blessings, Name them one by one, And it will surprise you What ...

Read more

Thánh Ca: Jesus Ngự Cùng Ấy Nơi Thiên Cung

Tựa đề: Jesus Ngự Cùng Ấy Nơi Thiên Cung Nguyên tác: Where Jesus Is, 'Tis Heaven Lời: Charles J. But­ler (1898) Nhạc: James M. Black Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 211 [divide style="2"] [one_half] Where Jesus Is, 'Tis Heaven 1. Since Christ my soul from sin set free, This world has been a Heav’n to me; And ’mid earth’s sorrows and its woe, ’Tis Heav’n my Jesus here to know. Refrain: O halleluj ...

Read more

Chiếc Cầu Trên Dòng Giông Tố

Tựa đề: Chiếc Cầu Trên Dòng Giông Tố Nguyên tác:  Bridge Over Troubled Water  Tác giả: Paul Simon Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm [divide style="2"] [one_half] Bridge Over Troubled Waters 1. When you're weary, feelin' small When tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh! When times get rough, and friends just can't be found. Like a bridge over troubled waters, I will lay me do ...

Read more

Thi Thiên 86: Lời Khẩn Xin – Psalm 86: Hear O Lord

Tựa đề: Thi Thiên 86 Nguyên Tác: Hear O Lord Nhạc và lời: Tom & Dori Howard Lời Việt: Trần Huy Khanh Trình bày: Maranatha! Singers [divide style="2"] [one_half] Hear O Lord Hear, O Lord, and answer, I am poor and needy, Guard my life for I am devoted to You. Hear my prayer, O Lord, and my cry for mercy, In this day of trouble I will call to You. Teach me, O Lord, I will walk in Your ...

Read more

Trong Nơi Chí Thánh

Tựa đề: Trong Nơi Chí Thánh Nguyên tác: Here Nhạc và lời: Aaron Tabensky, Alwin Tan, Diana Lim, Edwin Wong, Robin Chua, Sean Goh Lời Việt: Joshua Phạm [divide style="2"] [one_half] Here 1. I stand in awe of You my King Lift up my hands, give praise and sing Here in this place in Your embrace Where all else just fades away Chorus: You are wonderful You are beautiful Marvellous King of my heart 2. I am in awe ...

Read more

Thánh Ca: Tôn Ngợi Chiên Con – Worthy is the Lamb

Tựa đề: Tôn Ngợi Chiên Con Nguyên tác: Worthy Is The Lamb Tác giả: Darlene Zschech Trình bày: Brooklyn Tabernacle Choir [divide style="2"] [one_half] Ca Ngợi Chiên Con Cảm tạ Chúa - thập giá Ngài mang, Nợ tội tôi Ngài trả xong rồi Ngài đã mang thay tôi ô nhơ Ôi tình yêu Ngài! Đã yêu tôi lạ lùng. Cảm tạ Chúa - dòng huyết tuôn Cảm tạ Chúa - những mũi đinh nhọn Làm đời tôi trắng trong tinh khôi, Tôi nay biết đ ...

Read more

Thánh Ca Na Uy: O Store Gud- Thánh Chúa Siêu Việt

Tựa đề: Thánh Chúa Siêu Việt Nguyên Tác: O Store Gud Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940) Nhạc: Dân ca Thụy Điển Lời Việt: Mục sư Vũ Văn Cư / Đặng Đình Cư Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 20 Trình bày: Sissel [divide style="2"] [one_half] Thánh Chúa Siêu Việt Mục sư Vũ Văn Cư (1915-1977) 1. Khi xem muôn vật Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm xúc bao kinh sợ. T ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top