Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video (Page 15)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hội Thánh Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Tựa đề: Hội Thánh Đầy Dẫy Đức Thánh Linh Kinh Thánh: Công Vụ 2:42-47 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"]  [divide style="2"] Kinh  Thánh:  42. Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. 43. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. 44. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với n ...

Read more

Thánh Ca: Lord, the Light of Your Love – Ánh Sáng Tình Yêu

Tựa đề: Ánh Sáng Tình Yêu Nguyên tác: Lord, the Light of Your Love / Shine Jesus Shine Sáng tác: Graham Kendrick Lời Việt: Mục sư Đặng Minh Trí Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998) - Bài số 56 [divide style="2"] [one_half] Lord, the Light of Your Love 1. Lord, the light of your love is shining, in the midst of the darkness, shining. Jesus, Light of the world, shine upon us. Set us free by the ...

Read more

Bài Ca Tâm Linh

Tựa đề: Bài Ca Tâm Linh Nguyên tác: Spirit Song Tác giả: Maranatha Singers [divide style="2"] [one_half] Spirit Song 1. O let the Son of God enfold you with His Spirit and His love, Let Him fill your life and satisfy your soul. O let Him have the things that hold you and His Spirit like a dove will descend upon your life and make you whole. Refrain: Jesus, O Jesus, Come and fill Your lambs, Jesus, O Jesus, ...

Read more

Thánh Ca: Vinh Quang Rạng Ngời

Tựa đề: Vinh Quang Rạng Ngời Nguyên tác: Majesty Lời Anh: Jack Hayford Nhạc: Jack Hayford Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Hoa Kỳ - Bài 469 [divide style="2"] [one_half] Majesty Majesty! Worship His Majesty, Unto Jesus be all glory power and praise. Majesty! Kingdom authority Flow from His throne unto His own, His anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus, Magni ...

Read more

Lạy Chúa! Con Khao Khát Ngài

Tựa đề: Con Khao Khát Ngài Sáng tác: Samuel Thái Trình bày: Lê Nguyệt Anh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2018) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Ca: Nguyện Yêu Chúa Hơn – More Love to Thee

Tựa đề: Nguyện Yêu Chúa Hơn Nguyên tác: More Love to Thee Lời: Eliz­a­beth P. Pren­tiss (1856) Nhạc: William H. Doane Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 244 [divide style="2"] [one_half] More Love To Thee 1. More love to Thee, O Christ, more love to Thee! Hear Thou the prayer I make on bended knee. This is my earnest plea: [clear] Điệp Khúc: More love, O Christ, to Thee. More love to Thee! ...

Read more

Cùng Hát Vang Halellujah

Ca Khúc: Cùng Hát Vang Halellujah Sáng Tác: Niko Njatorahardjo Trình Bày: Isaac Thái & NT Team [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Thánh Linh Dẫn Dắt – Holy Spirit Faithful Guide

Tựa đề: Thánh Linh Dẫn Dắt Nguyên tác: Holy Spirit - Faithful Guide Nhạc và Lời: Marcus Morris Wells (1815-1895) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài Số 137 [divide style="2"] [one_half] Holy Spirit - Faithful Guide 1. Holy Spirit, faithful Guide, Ever near the Christian’s side; Gently lead us by the hand, Pilgrims in a desert land. Weary souls fore’er rejoice, While they hear that sweetest ...

Read more

Rick Warren: Thực Hiện Một Kế Hoạch Cải Thiện Cuộc Sống Của Bạn

Tựa đề: Thực Hiện Một Kế Hoạch Cải Thiện Cuộc Sống Của Bạn Nguyên văn: Making a Plan to Improve Your Life Kinh Thánh: Nê-hê-mi 2:1-9 Diễn giả: Mục sư Rick Warren Ngày 18/5/2021  [divide style="2"] Phần III Bảy Điều Cần Có Trong Chương Trình Của Bạn: 1. Cầu nguyện và cầu xin ân huệ của Chúa.  2. Chuẩn bị và chờ đợi cơ hội Chúa ban. 3. Đừng để sự sợ hãi ngăn chặn bạn. 4. Xác định rõ mục đích. 5. Ấn ...

Read more

Thánh Ca: Cần Chúa Mỗi Giờ – I Need Thee Every Hour

Tựa đề: Con Cần Chúa Mỗi Giờ Nguyên tác: I Need Thee Every Hour  Lời: Annie S. Hawks (1835-1918) Nhạc: Robert Lowry (1826-1899) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 258 [divide style="2"] [one_half] Cần Chúa Mỗi Giờ 1. Ôi Chúa! Đấng con cần luôn Duy Chúa nhân lành. Dịu êm bấy duy Lời Chúa. Giúp con an bình. Điệp Khúc: Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con Luôn nhờ cánh Giê-xu hoài Xin b ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top