Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video (Page 13)

Đấng Chết Rồi Sống Lại

Tựa đề: Đấng Chết Rồi Sống Lại Nhạc và lời: Bùi Trung Nhơn Trình bày: Isaac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích.   ...

Read more

Thánh Ca: Worthy Is The Lamb – Tôn Ngợi Chiên Con

Tựa đề: Worthy Is The Lamb Tác giả: Darlene Zschech Trình bày: Brooklyn Tabernacle Choir [divide style="2"] [one_half] Tôn Ngợi Chiên Con Tạ ơn Jêsus dấu yêu  Vì tội con Ngài gánh bao điều.  Thập tự đau thương, ai thấu hiểu?  Chúa vui xuống trần Chịu chết bởi yêu con nhiều. Tạ ơn Giê-xu dấu yêu, Từng lằn roi nhục nhã cam chịu.  Làm sạch con - do sông huyết phiếu,  Ôi tình yêu Ngài T ...

Read more

Thánh Ca: Nơi Thập Tự – At the Cross

Tựa đề: Nơi Thập Tự Nguyên tác: At the Cross Lời: Isaac Watts (1674-1748) Nhạc: Ralph Erskine Hudson (1843-1901) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam Bài số 244 [divide style="2"] [one_half] At the Cross 1. Alas! and did my Savior bleed And did my Sov’reign die? Would He devote that sacred head For such a worm as I? Refrain: At the cross, at the cross where I first saw the light, And the burden ...

Read more

Dr. Charles Stanley: Bảy Thói Quen Của Người Tin Kính Chúa

Sứ điệp: Bảy Thói Quen Của Người Tin Kính Chúa Message: The Seven Habits of a Godly Life Pastor: Charles Stanley [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Phim Hoạt Họa: Gia-cốp và Ê-sau

Phim Hoạt Họa: Cuốn Sách Siêu Việt Tập: Gia-cốp và Ê-sau Video credit: The Christian Broadcasting Network, Inc.  [divide style="2"] Sơ Lược Nội Dung Tập Phim:   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Một Cuộc Đời Vĩ Đại

Tựa đề: Một Cuộc Đời Vĩ Đại Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chúa Nhật 25/10/2020 [divide style="2"] Môi-se Qua Ðời và Ðược Chôn ở Mô-áp 1 Bấy giờ Môi-se từ đồng bằng Mô-áp đi lên Núi Nê-bô, rồi lên đỉnh Núi Pít-ga, đối ngang Giê-ri-cô. CHÚA cho ông nhìn thấy cả xứ, từ Ghi-lê-át đến Ðan, 2 toàn vùng Náp-ta-li, lãnh thổ của Ép-ra-im và Ma-na-se, toàn lãnh thổ củ ...

Read more

Thánh Ca: Chúa! Bức Thành Kiên Cố – A Mighty Fortress

Tựa đề: Chúa! Bức Thành Kiên Cố Nguyên tác: A Mighty Fortress Lời: Martin Luther (1483-1546) Nhạc: Martin Luther (1483-1546) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 41 [divide style="2"] [one_half] A Mighty Fortress 1. A mighty fortress is our God, A bulwark never failing; Our helper he amid the flood Of mortal ills prevaling. For still our ancient foe Doth seek to work us woe; His craft and power are ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Là Ánh Sáng Của Con – The Lord Is My Light

Tựa đề: Chúa Là Ánh Sáng Của Con Nguyên tác: The Lord Is My Light Kinh Thánh: Thi Thiên 27, Ê-sai 9:1-6 Sáng tác: Walt Harrah Lời Việt: Linh Thi (7/9/2014) [divide style="2"] [one_half] The Lord Is My Light The Lord is my light and my salvation The Lord is the strength of my life The Lord is my light and my salvation The Lord is the strength of my life So I will not be afraid No I will not be afraid Because ...

Read more

J. S. Bach: Toccata and Fugue in D minor – Electric Guitars

Tác phẩm: Toccata and Fugue in D minor Tác giả: Johann Sebastian Bach (1685-1760) Video credit: NURILANDS FILMS Live recorded in Segovia, Spain - Aug 2014 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Đấng Mở Đường

Tựa đề: Đấng Mở Đường Nguyên tác: Way Maker  Sáng tác: Osinachi Joseph (a.k.a. Sinach) Trình bày: Isaac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top