Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video (Page 13)

Thánh Ca: Tinh Binh Giê-xu Tiến Lên

Tựa đề: Tinh Binh Giê-xu Tiến Lên - Onward Christian Soldiers Lời: Sabine Baring-Gould (1865) Nhạc: Arthur S. Sullivan (1871) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 314 [divide style="2"] [one_half] Onward Christian Soldiers 1.    Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ, the Royal Master, leads against the foe; forward into battle s ...

Read more

Khúc Tâm Ca

Tựa đề: Khúc Tâm Ca Nhạc và lời: Lê Anh Đông Trình bày: Hoàng Nam [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Is He Worthy – Ngài Đáng Tôn Ngợi

Tựa đề: Vua của Các Vua Nguyên tác: Is He Worthy Nhạc và Lời: Andrew Peterson & Ben Shive Trình bày: West Coast College  Choir [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đấng Chết Rồi Sống Lại

Tựa đề: Đấng Chết Rồi Sống Lại Nhạc và lời: Bùi Trung Nhơn Trình bày: Isaac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích.   ...

Read more

Dẫu Cho Phải Chết

Tựa đề: Dẫu Cho Phải Chết Nguyên tác: 죽으면 죽으리라 Nhạc và lời: Lee Hwon Hee  Lời Việt: Duy Thuần Trình bày: Nguyệt Anh Video: WhiteDove PL [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Đừng Khóc – Don’t You Cry

Tựa đề: Đừng Khóc Nguyên tác: Don't You Cry Kinh Thánh: "Song Ma-ri đứng bên ngoài, gần mộ, mà khóc. " (Giăng 20:11a) Trình bày: Oslo Gospel Choir [divide style="2"] Don't You Cry Early in the morning, The first day of the week I heard the voice of an angel Saying: Who do you see? Jesus is not here! He is risen from the dead. Then, I heard my Master's voice, He called my name and say:  D ...

Read more

Khi Xem Muôn Vật

Tựa đề: Thánh Chúa Siêu Việt Nguyên Tác: O Store Gud Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940) Nhạc: Dân ca Thụy Điển Lời Việt: Mục sư Vũ Văn Cư Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 20 [divide style="2"] [one_half] Thánh Chúa Siêu Việt Mục sư Vũ Văn Cư (1915-1977) 1. Khi xem muôn vật Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời. Tôi nghe muôn tiếng s ...

Read more

Agnus Dei (Worthy is the Lamb)

Nguyên tác: Agnus Dei Sáng tác: Michael W. Smith [divide style="2"] Đọc Thêm: Chiên Con Của Đức Chúa Trời Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thỏa Lòng

Tựa đề: Thỏa Lòng Sáng tác: Trương Văn Xê Trình bày: Issac Thái & Friends [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chúa Phán Con Thuộc Ngài

Tựa đề: Chúa Phán Con Thuộc Ngài Nguyên tác: Who You Say I Am Sáng tác: Hillsong United Lời Việt: Kairos Trình bày: Issac Thái Video: Nissi United (07/2018) [divide style="2"] [one_half] Who You Say I Am Who am I that the highest King Would welcome me?   I was lost but He brought me in Oh His love for me Oh His love for me Who the Son sets free Oh is free indeed I’m a child of ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top