Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video (Page 12)

Ý Cha Được Nên – Your Will Be Done

Nguyên tác: Your Will Be Done Nhạc và lời: Jonny Robinson and Rich Thompson [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Hy Vọng Đã Đến

Ca Khúc: Hy Vọng Đã Đến Sáng Tác: Joshua H Nguyễn Trình Bày: Sỹ Hiền [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Ca: Nơi Gô-gô-tha – At Calvary

Tựa đề: Nơi Gô-gô-tha Nguyên tác: At Calvary Nhạc: William R. Newell (1895) Hòa âm:   Daniel B. Towner Lời Việt: Ban Soạn Thảo Thánh Ca (1924) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 172. Trình bày: The Collingsworth Family [divide style="2"] [one_half] At Calvary 1. Years I spent in vanity and pride, Caring not my Lord was crucified, Knowing not it was for me He died on Cal ...

Read more

Power of the Cross

...

Read more

Thánh Ca: Càng Gần Chúa Hơn – Acoustic Guitar

Tựa đề: Càng Gần Chúa Hơn Nguyên Tác: Nearer, My God, to Thee Lời: Sarah Flower Adams Nhạc: Lowell Mason (1856) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài Số 240 và 461 [divide style="2"] [one_half] Nearer, My God, to Thee 1. Nearer, my God, to thee, Nearer to thee! E'en though it be a cross That raiseth me, Still all my song shall be, Nearer, my God, to thee; Nearer, my God, to thee, Nearer to t ...

Read more

Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Tựa đề: Tôi Biết Đấng Nắm Tương Lai Nguyên tác: I Know Who Holds Tomorrow Lời Anh: Ira F. Stanphill Nhạc: Ira F. Stanphill Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài 108 [divide style="2"] [one_half] I Know He Holds Tomorrow1. I don't know about tomorrowI just live from day to dayI don't borrow from its sunshineFor its skies may turn to grayI don't worry o'er the futureFor I know what Jesus saidAnd today I'l ...

Read more

Gary Hamrick: Hội Thánh Tại Hoa Kỳ – Hãy Thức Tỉnh

Tựa đề: Hội Thánh Tại Hoa Kỳ - Hãy Thức Tỉnh! Nguyên văn: Church in America, Wake Up! Diễn giả: Mục sư Gary Hamrick Kinh Thánh: Giê-rê-mi 6:16-19 [divide style="2"] Giê-rê-mi 6:16-19 CHÚA phán thế này: “Hãy đứng nơi các con đường giao nhau, hãy hỏi xem các đường lối cũ như thế nào, hãy tìm cho được con đường ngay lành thiện hảo, rồi bước vào đường ấy mà đi.  Bấy giờ các ngươi sẽ tìm được bình an t ...

Read more

Billy Graham: Những Chọn Lựa

Sứ điệp: Những Chọn Lựa Nguyên văn: Choices Diễn giả: Mục sư Billy Graham   Địa điểm: San Jose, California (1981) [divide style="2"] Giô-suê 24:14-15 Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín; hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, và tại xứ Ê-díp-tô; phải phục sự Đức Giê-hô-va. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngà ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi – Được No Đủ

Bài Giảng Trên Núi - Được No Đủ Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sunday - October 13, 1991 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Thập Tự Xưa

Tựa đề: Thập Tự Xưa Nguyên tác: The Old Rugged Cross Tác giả:  Mục sư George Bennard (1873-1958) Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 73 [divide style="2"] [one_half] The Old Rugged Cross Mục sư George Bennard 1.   On a hill far away stood an old rugged cross, The emblem of suff’ring and shame; And I love that old cross where the dearest and best For a w ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top