Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính (Page 929)

Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2003)

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/6/2013 2 Sa-mu-ên 7:18-29 Lời Cầu Nguyện Khiêm Nhường “Vua Đa-vít đến hầu trước mặt Đức Giê-hô-va, và nói: “Lạy Chúa Giê-hô-va, con là ai và gia đình con là gì mà Ngài đã đem con đến địa vị nầy?” (câu 18 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít nhận biết gì về bản thân ông khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời? Ông bày tỏ lòng tri ân và tôn ngợi Ngài như thế nào? Cung cách bước vào sự hiện di ...

Read more

Con Đường Cứu Rỗi

Các thành ấy dùng cho các ngươi ẩn náu khỏi kẻ báo thù huyết (Giô-suê 20:3) Có người nói rằng trong xứ Ca-na-an, các thành ẩn náu đã được sắp xếp rất khéo để bất cứ người nào cũng có thể chạy đến đó trong vòng nửa ngày là chậm nhứt. Tuy nhiên, đạo cứu rỗi của chúng ta còn gần với chúng ta hơn: Đức Chúa Giê-xu là một Cứu Chúa luôn luôn hiện diện, và con đường đến với Ngài rất ngắn; chỉ cần chúng ta phủ nhận ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/6/2013 2 Sa-mu-ên 7:1-17 Đừng Đi Trước Đức Chúa Trời “Khi đời con đã mãn, và con nằm xuống với các tổ phụ mình, thì Ta sẽ lập dòng dõi kế vị con, là dòng dõi do con sinh ra; và Ta sẽ làm cho vương quốc nó vững bền. Nó sẽ xây cất một đền thờ cho danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngôi nước nó vững bền mãi mãi” (câu 12, 13 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít mong ước thực hiện điều gì? Vì sao ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Gia Đình

Bài Giảng: Gia Đình Diễn giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Lời Ban Biên Tập: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân là một học giả về Kinh Thánh. Ông theo học thần học tại Hoa Kỳ trước năm 1975.  Trong thời gian còn trong chức vụ, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ Westminster, California.  Ông cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Văn Phẩm Nguồn Sống. Hiện nay, Mục sư đã lớn tuổi và đã v ...

Read more

Chân Dung Nghệ Sĩ: David Phelps

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 9/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 9/6/2013 Thi Thiên 71:1-16 Nơi Nương Náu Vững Bền “Chúa là nơi nương náu vững bền của con” (câu 7b BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả cho thấy ông nương náu nơi Đức Chúa Trời như thế nào? Kết quả của điều đó là gì? Bạn thường nương náu nơi Chúa lúc nào? Tại sao? Bạn được dạy dỗ gì qua bài học nầy? Ngay từ đầu, tác giả Thi Thiên nầy đã tuyên xưng đức tin nơi Đức Giê-hô-va, thể hiện qua vi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 8/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/6/2013 Khải Huyền 18:11-24 Sự Suy Tàn Ngoạn Mục “Hỡi trời, hãy vui mừng về nó. Hãy hân hoan các thánh đồ, sứ đồ, các tiên tri! Đức Chúa Trời đã đoán phạt nó theo cách nó đã đối xử các ngươi” (câu 20 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Ba-by-lôn phạm những tội trọng nào? Bạn nghĩ gì về sự sụp đổ nhanh chóng của Ba-by-lôn? Bạn đã cầu thay và quan tâm một cách thiết thực đến những anh em cùng đ ...

Read more

Tường Lưu: Chúa Là Nơi Ở Của Tôi

Chúa Là Nơi Ở Của Tôi “Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi.” (Thi-thiên 90:1) Chúa là nơi ở của con Dù con lạc lõng cô đơn giữa đời Dù khi sóng gió nổi trôi Dù khi hoạn nạn khắp nơi đổ về Dù khi nguy khó mọi bề Dù khi lỡ bước, chân lê mỏi mòn Chúa ơi, con vẫn yên lòng Ngài là nơi ở của con vững vàng Khôn ngăn nước mắt tuôn tràn Thấy tình thương Chúa dịu dàng phủ bao Cúi đầu cảm tạ ơ ...

Read more

Michael W. Smith & Amy Grant Concert (2011)

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top