Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính (Page 3)

Cầu Nguyện – Ngày 05/08/2020

Thứ Tư, 05/8/2020 Xin Chúa ban ơn, soi dẫn Ban Biên Tập Sống Với Thánh Kinh, Bài học Nghiên Cứu Kinh Thánh (Bài học Trường Chúa Nhật) đáp ứng nhu cầu học Lời Chúa của con dân Ngài qua các bài của năm 2020. Xin Chúa cho qua các bài viết của Chân Trời Mới có thể giới thiệu Chúa cho đồng bào cách dễ dàng và hữu hiệu.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Là ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 218

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 27I Sử Ký 28I Sử Ký 29Thi Thiên 30Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách I Sa-mu-ên

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách I Sa-mu-ên [divide style="2"] Chương 1 Chương 2 Chương 3-4 Chương 5-6 Chương 7-8 Chương 10-11 Chương 12 Chương 13-14 Chương 15 Chương 16-17 Chương 18-19 Chương 20-21 Chương 22-23 Chương 24-25 Chương 25-26 Chương 27-28 Chương 29-30 Chương 31 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách I Sa-mu-ên - Nghe đọc sách I Sa-mu-ên [divide style= ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 04/08/2020Lu-ca 8:43–48Đức Tin Chữa Lành “Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi; hãy đi cho bình an” (câu 48). Câu hỏi suy ngẫm: Người đàn bà trong câu chuyện này đang đối diện nan đề gì? Bà cố làm gì và với đức tin ra sao? Kết quả đức tin của bà là gì? Đức tin của bạn nơi Chúa như thế nào? Bạn có kinh nghiệm gì về đức tin chữa lành? Khi Chúa ...

Read more

Charles Stanley: The Priority of Prayer

Sứ điệp: Ưu Tiên Của Sự Cầu Nguyện Message: The Priority of Prayer Pastor: Charles Stanley [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Chiếc Cầu Qua Dòng Bão Tố

Nguyên tác: Chiếc Cầu Qua Dòng Bão Tố Nhạc và lời: Paul Simon Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm Trình bày: Như Trang [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chúa Phán Con Thuộc Ngài – Who You Say I Am

Tựa đề: Chúa Phán Con Thuộc Ngài Nguyên tác: Who You Say I Am Nhạc: Hillsong United Lời Việt: Kairos [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Holy Is The Lamb

...

Read more

Chúa Biết Tên Con

Tựa đề: Chúa Biết Tên Con Nguyên tác: He Knows My Name Sáng tác: Tommy Walker Trình bày: Issac Thái [divide style="2"] ...

Read more

Thánh Ca: Ra Khỏi Xiềng Xích 

Tựa đề: Ra Khỏi Xiềng Xích  Nguyên tác: Jesus, I Come Lời: William True Sleeper (1819-1904) Nhạc: George Coles Stebbins (1846-1945) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 180 [divide style="2"] [one_half] Jesus, I Come 1. Out of my bondage, sorrow, and night, Jesus, I come! Jesus, I come! Into Thy freedom, gladness, and light, Jesus, I come to Thee! Out of my sickness into Thy health, Out ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top