Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh (Page 9)

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Tân Hiệp

...

Read more

Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 12

                Hội Thánh Phan Thiết Hội Thánh Phan Thiết - Thờ Phượng Chúa Hội Thánh Phan Thiết - Tôn Vinh Chúa Hội Thánh Phan Thiết - Tôn Vinh Chúa   Hội Thánh Phan Thiết - Tôn Vinh Chúa Hội Thánh Phan Thiết - Tôn Vinh Chúa Hội Thánh Phan Thiết - Tôn Vinh Chúa Hội Thánh Phan Thiết - Tôn Vinh Chúa Hội Thánh Phan Thiết - Tôn Vinh Chúa   Hội Thánh Stuttgart - Ăn Tết Hội Thánh Phan Thiết - Ăn Tết Hội Thánh Ph ...

Read more

Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 11

Hội Thánh Giám Lý San Diego - Vui xuân Ban Hướng Dẫn Thờ Phượng - Lễ 1 Hội Thánh Giám Lý San Diego - Dự Tiệc Thánh cuối năm Hội Thánh chúc mừng 22 tín hữu thượng thọ trên 80 tuổi Thiếu nhi chúc Tết Hội Thánh Giám Lý San Diego - Văn nghệ Tết Múa - Thiếu Niên và Thiếu Nhi Hội Thánh Giám Lý San Diego Đón Xuân - Ban Tráng Niên Hội Thánh Giám Lý San Diego Hội Thánh Giám Lý San Diego - Ăn Tết Hội Thánh Giám Lý Sa ...

Read more

Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 10

         Hội Thánh Gia Định - Dự Tiệc Thánh cuối năm Hội Thánh Gia Định - Tôn Vinh Chúa Hội Thánh Gia Định - Tôn Vinh Chúa Hội Thánh Gia Định - Tôn Vinh Chúa Hội Thánh Gia Định - Tôn Vinh Chúa Hội Thánh Gia Định - Tôn Vinh Chúa Hội Thánh Gia Định - Tôn Vinh Chúa Hội Thánh Gia Định - Tôn Vinh Chúa     Thiếu Nhi Hội Thánh Giám Lý Linda Vista Cầu nguyện tiếp nhận Chúa - Hội Thánh Giám Lý Linda Vista Cảm ơn các ...

Read more

Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 9

      Ban Thiếu Nhi Hội Thánh Baptist Thanh Lễ Khúc ca xuân - Hội Thánh Baptist Thanh Lễ Múa quạt - Hội Thánh Baptist Thanh Lễ "Múa nón" - Hội Thánh Baptist Thanh Lễ Kịch - Hội Thánh Baptist Thanh Lễ Độc tấu guitar - Hội Thánh Baptist Thanh Lễ Cùng ca ngợi Chúa - Hội Thánh Baptist Thanh Lễ Thờ phượng Chúa - Hội Thánh Berlin Cầu nguyện - Hội Thánh Berlin Hội Thánh Berlin Hội Thánh Giám Lý Pomona Ban hát Hội ...

Read more

Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 8

      Thiệp mời - Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia Ban Thiếu Nhi - Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia Tam ca - Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia Khúc ca mừng xuân - Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia - Ăn tết Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia - Vui xuân Hội Thánh Baptist Riverdale - Thờ phượng Chúa ...

Read more

Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 7

      Hội Thánh North Holloywood - Chủ đề cho năm mới Hội Thánh North Holloywood - Cầu nguyện cho Ban Chấp Hành (2016) Hội Thánh North Holloywood - Tam ca thiếu nhi Hội Thánh North Holloywood - Múa quạt Hội Thánh North Holloywood   Ban hát Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim Ban Phụ Nữ Hội Thánh Giám Lý Anaheim và Mục sư Quản Nhiệm   Ban Phụ Nữ Hội Thánh Hurlstone Baptist - Australia Gia đình Mục Sư Quản Nhi ...

Read more

Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 6

      Hội Thánh Baptist Đức Tin - Dallas, Texas - Mừng xuân Ban hát Phụ Nữ Hội Thánh Baptist Đức Tin - Dallas, Texas Hội Thánh Baptist Đức Tin - Dallas, Texas - Múa quạt Hội Thánh Baptist Đức Tin - Dallas, Texas - Quà cho  thiếu nhi Hội Thánh Baptist Đức Tin - Dallas, Texas - Ban hát Phụ Nữ Hội Thánh Baptist Đức Tin - Dallas, Texas - Tiệc mừng xuân Ban Phụ Nữ Hội Thánh Hannover - Đức Hương vị ngày xuân - Hộ ...

Read more

Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 5

         Hội Thánh Tân Hiệp - Tặng quà Tết 2016 Chuẩn bị quà Chuẩn bị quà Gói quà Vận chuyển Cầu nguyện chúc Tết tặng quà Tặng quà Tặng quà Những người đến sau Những người đến sau Tiếp tục tặng quà Hội Thánh Kiên Lương Tặng quà xuân tại Hội Thánh Kiên Lương Hội Thánh Tân Hiệp tặng quà xuân tại Hội Thánh Kiên Lương Tặng quà xuân tại Hội Thánh Kiên Lương From Thư Viện Tin Lành's Friends Around The World www.t ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top