Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh (Page 5)

Cầu Nguyện – Ngày 27/05/2020

Thứ Tư, 27/5/2020 Bang West Australia: HT Phúc Âm Toàn Vẹn Perth, Tây Úc, MS Trương Hoài Phong; HTTL Bình An (CMA), TĐ Lê Huy Khanh. Xin Chúa thêm ơn sức trên người chăn, giúp con dân Chúa khao khát Lời Ngài và có đời sống thu hút nhiều người đến với Chúa. HTTL Vĩnh Hằng (BAP), MS Nguyễn Hữu Đỉnh. Tạ ơn Chúa cho HT mua được cơ sở riêng. Xin Chúa đầy ơn trên người chăn trong chức vụ chăn bầy và giúp đức tin ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 26/05/2020

Thứ Ba, 26/5/2020 Adelaide (CMA), MS Đào Minh Sơn. Xin Chúa cho người chăn và BCH được ơn Chúa, có khải tượng và sống tận hiến cho nhà Ngài; xin Chúa cho CT huấn luyện chứng đạo được tràn đầy phước hạnh và kết quả cho Chúa. HT Salisbury, MS Nguyễn Minh Cương. Xin Chúa cho MS Cương có ơn trong sự gầy dựng, huấn luyện nhân sự tạo nền tảng tốt cho sự hình thành và phát triển nhà Chúa trong khu vực có tiềm năng ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 25/05/2020

Thứ Hai, 25/5/2020 HTTL Báp-tít Việt. Tạ ơn Chúa cho HT phát triển tốt và tham gia sinh hoạt HT chung. Xin Chúa ban ơn sức, đồng công với đầy tớ Chúa trong việc gây dựng và phát triển nhà Ngài, đáp ứng nhu cầu thanh thiếu niên, và con dân Chúa có mối liên hệ thắm thiết với Chúa.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.or ...

Read more

Chúa Nhật 24/5/2020: Hội Thánh Sacramento, California

Chúa Nhật 24/5/2020 - 10:00 am (PST)  Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Sacramento. Mục sư Hứa Trung Tín [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Chúa Nhật 24/5/2020: Hội Thánh Baptist Đức Tin Dallas, Texas

Hội Thánh Baptist Đức Tin Dallas, Texas Diễn giả: Mục sư Lê Hồng Phúc  Chúa Nhật 24/5/2020 - 10:00 am (CDT) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Chúa Nhật 24/5/2020: Hội Thánh Gia Định

Sứ điệp: Chúa: Trước Hết & Trên Hết Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:34-40 Mục sư Phan Quang Thiệu Chúa Nhật 24/5/2020  Hội Thánh Gia Định [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org           ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 24/05/2020

Chúa Nhật, 24/5/2020 HTTL Ðức Tin Brisbane (Church of Christ), Ông Nguyễn Ngọc Mạnh, Thư ký QN. Xin Chúa cho HT ổn định, xin Chúa ban ơn cho HT trong việc tiếp trợ xây dựng và truyền giáo các HT Tư Gia tại Vĩnh Long, Cà Mau, Phú Quốc, Bình Dương, và Bạc Liêu. Xin Chúa Thánh Linh ban ơn trên sự phục hưng và hiệp một của con dân Chúa trong HT Đức Tin. Xin Chúa ban ơn trên các CT chứng đạo của HT và cảm động l ...

Read more

Mục sư Ravi Zacharias Về Với Chúa

Theo tin từ Atlanta, Mục sư Ravi Zacharias, một trong những nhà biện giáo Tin Lành xuất sắc nhất hiện nay, đã về với Chúa vào ngày 19/5/2020 tại Atlanta, Georgia. Mục sư Ravi Zacharias sinh ngày 26/3/1946 tại Madras, Ấn Độ.  Năm 17 tuổi vì chán nản với cuộc sống, thanh niên Ravi Zacharias đã tự tử.  Sau khi được cấp cứu, trong thời gian nằm điều trị  tại bệnh viện, Ravi Zacharias được một ngư ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 23/05/2020

Thứ Bảy, 23/5/2020 Bang Queenlands: HTTL Báp-tít Ân Ðiển Brisbane, MS Trịnh Mỹ Hoa; HT Ân Điển Rockhampton, MS Cao Thành Kính. Xin Chúa đầy ơn trên người chăn; và cho việc mở HT mới tại Cairn được tốt đẹp. HTTL Uniting Người Việt, MSTS Đặng Ngọc Phước; HTTL Brisbane, MS Viên Thế Trung. Xin Chúa ban sự khôn ngoan cho các đầy tớ Chúa và BCH; xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn HT và giúp con dân Chúa lớn lên trong ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 22/05/2020

Thứ Sáu, 22/5/2020 HT Springvale Central (CMA), MS Trương Hoàng Ứng; HTTL Seddon (CMA), MS Trần Hoàng Lang; HTTLVN Vicwest (VECA), MS Nguyễn Tiến Dũng. Xin Chúa Thánh Linh thêm năng lực trên người chăn, thánh hóa đời sống nhiều con dân Chúa để sống đúng tiêu chuẩn con dân Nước Trời; giúp họ mạnh dạn đi ra thăm viếng chứng đạo đem nhiều người về cho Chúa; cảm thúc các bậc lãnh đạo trong HT tham dự các lớp hu ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top