Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh (Page 16)

Thông Báo: Chương Trình Lễ Thương Khó

  Thông Báo  Chương Trình Lễ Thương Khó [divide style="2"] Hội Thánh Baptist Đức Tin, Dallas, Texas: 5:30 pm (CDT) Thứ Sáu: 10/4/2020 Hội Thánh Tin Lành Orange: 8:00 pm (PST) Thứ Sáu: 10/4/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 11/04/2020

Thứ Bảy, 11/4/2020 Dân tộc Kháng: Dân số 13,840 (chia ra làm 7 nhóm, mỗi nhóm có tên riêng). Chưa có ai tin Chúa. Người Kháng khó tin Chúa vì cải đạo bị xem như là một sỉ nhục đối với tổ tiên họ. Không có KT hoặc tài liệu Cơ Đốc bằng tiếng Kháng. Xin Chúa cho người Kháng được thoát khỏi trói buộc trong việc thờ cúng ông bà và thờ thần linh; cho họ nhận được sự tự do và sự trọn vẹn trong tâm linh của Chúa Cứ ...

Read more

Lễ Thương Khó 2020: Hội Thánh Trương Minh Giảng

Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó Hội Thánh Tin Lành Trương Minh Giảng Ngày 9/4/2020  Live video bắt đầu lúc 13:40 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Lễ Thương Khó 2020: Hội Thánh Nguyễn Tri Phương

Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Tri Phương Ngày 9/4/2020 Video bắt đầu lúc 13:15 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lễ Thương Khó 2020: Hội Thánh Gia Định

Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó Hội Thánh Tin Lành Gia Định Ngày 9/4/2020  Nội dung chương trình bắt đầu lúc 2:15 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 10/04/2020

Thứ Sáu, 10/4/ 2020 Kỷ Niệm Chúa Chết trên Cây Thập Tự. Xin Chúa giúp con dân Chúa dành thì giờ suy niệm về sự chết của Chúa, biết xét lòng, ăn năn, tái cam kết theo Chúa, và rao truyền sự chết của Ngài. Các HT Chúa trên thế giới có CT thờ phượng tối nay. Xin Chúa ban phước cho CT thờ phượng đặc biệt này, qua đó có dịp đưa những người lâu nay cách xa Chúa trở lại với Ngài. Dân tộc H’Mong: Dân số 1,068,189 v ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 09/04/2020

Thứ Năm, 09/4/2020 Thứ Năm Thống Khổ. Chúa Giê-xu lập Lễ Tiệc Thánh, cầu nguyện tại vườn Ghết-sê-ma-nê, và bị bắt. Xin Chúa dùng hình ảnh Ghết-sê-ma-nê giúp chúng ta xét lại tình yêu của mình với Chúa, và dạn dĩ đến với Ngài. Xin Chúa giúp các tín hữu dành thì giờ suy niệm về Lễ Tiệc Thánh đầu tiên, xét lại thái độ, cách sống mỗi ngày, và xin Chúa giúp con dân Chúa tái cam kết sống và rao truyền sự chết của ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 08/04/2020

Thứ Tư, 08/4/2020 Dân tộc Hán: Dân số 823,071 (gồm có 9 nhóm nhỏ có tiếng nói riêng), và có 5,000 tín hữu. Nhiều người Hán ở dọc theo biên giới Việt Nam và Trung Quốc hoàn toàn chưa được truyền giáo, chưa từng nghe giảng Tin Mừng. Xin Chúa cho có một cuộc phấn hưng của dân tộc Hán ở miền Bắc VN, và sai phái giáo sĩ đi ra mở HT cho những người Hán chưa từng nghe Phúc Âm của Chúa Cứu Thế.  Trích Lịch Cầu ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 07/04/2020

Thứ Ba, 07/4/2020 Dân tộc Giáy: Dân số 59,000 có 10 tân tín hữu. Chưa có KT tiếng Giáy. Xin Chúa cho các tân tín hữu mạnh dạn chia sẻ Phúc Âm và thành lập HT cho người Giáy.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 06/04/2020

Thứ Hai, 06/4/2020 Dân tộc Dao: Dân số 751,067 có 21,500 người tin Chúa. Cầu xin Chúa giải cứu họ ra khỏi những thần linh làm mờ mắt họ và trói buộc họ vào sự thờ cúng thần tượng; xin Chúa cho mùa gặt được trúng trong vòng người Dao, xin Chúa sai phái thêm giáo sĩ để mở mang công việc Chúa. Cầu xin Chúa xức dầu cho các đầy tớ Chúa trong việc phiên dịch và in ấn SVTK ra tiếng Dao hầu đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top