Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh (Page 14)

Thông Báo: Chúa Nhật 19/4/2020

Thông Báo Thư Viện Tin Lành xin gởi đến bạn đọc một số chương trình thờ phượng vào Chúa Nhật ngày 19/4/2020.  Mời bạn đọc xem những chi tiết dưới đây để theo dõi. Hội Thánh Tin Lành Sydney, Úc Châu: 8:00 sáng Chúa Nhật (giờ Úc Châu) Hội Thánh Tin Lành Đà Nẵng: 8:00 sáng Chúa Nhật (giờ Việt Nam) Hội Thánh Tin Lành Hà Nội: 8:00 sáng Chúa Nhật (giờ Việt Nam) Hội Thánh Tin Lành Khánh Hội: 8:00 sáng Chúa Nh ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 19/04/2020

Chúa Nhật, 19/4/2020 Dân tộc Mảng: Dân số: 3,700. Không có thông tin về số người tin Chúa. Vì họ ở nơi vùng cao, vùng xa, chỉ có một số ít người nghe nói về Phúc Âm. Xin Chúa sai giáo sĩ mang Tin Mừng đến với người Mảng ở nơi hẻo lánh; cho họ thấy Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và nhận ra tà linh. Xin cho họ được giải phóng trong Chúa Cứu Thế.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divid ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 18/04/2020

Thứ Bảy, 18/4/2020 Dân tộc Lự: Dân số: 5,601. Chưa biết số người tin Chúa (có một thiểu số tin Chúa ở Trung Quốc, Thái Lan, và Miến Điện). Trên 90% chưa bao giờ được nghe về Đạo Chúa. Dân tộc Lự thờ các tà thần. Xin Chúa cho người Lự có lòng khao khát tìm Chân Lý và xin Chúa sai người đến với dân tộc Lự để truyền giáo.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện T ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 17/04/2020

Thứ Sáu, 17/4/2020 Dân tộc Lô Lô: Dân số: 4,541. Chưa có người tin Chúa. Dù cho lịch sử và văn hóa của họ rất quyền rũ, người Lô Lô không biết gì về Cơ Đốc giáo và chưa bao giờ được nghe về Phúc Âm. Xin cầu nguyện cho họ có cơ hội nghe Tin Mừng Cứu Rỗi và xin cho những nhà truyền giáo đến mở mang HT với người Lô Lô.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 16/04/2020

Thứ Năm, 16/4/2020 Dân tộc Lào: Dân số: 14,928. Chưa có người tin Chúa. Xin Chúa cho dân tộc Lào sớm có người tin nhận Chúa để vượt thoát sự sợ hãi, mê tín, và thờ cúng tà ma. Xin Chúa sai phái các giáo sĩ đến giới thiệu về Chúa để họ mở lòng tiếp nhận Phúc Âm.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 15/04/2020

Thứ Tư, 15/4/2020 Dân tộc La Hủ: Dân số 9,651 với 500 người tin Chúa. Mặc dù có hàng chục ngàn tín hữu La Hủ ở Châu Á, ít thân nhân của họ ở VN nghe nói về Phúc Âm hoặc Danh Chúa Giê-xu. Xin Chúa giúp những nhà truyền giáo có khải tượng và chuyên tâm rao giảng Đạo Chúa cho người La Hủ và cho tín hữu La Hủ ở những nước khác được kêu gọi đến VN.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [di ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 14/04/2020

Thứ Ba, 14/4/2020 Dân tộc La Ha: Dân số 8,177. Tín hữu 10 người (hai gia đình vừa tiếp nhận Chúa). Xin cầu nguyện cho dân tộc La Ha được Chúa cứu và phục vụ Ngài. Cầu xin Nước Trời đến với dân tộc ít người và sống ẩn dật. Xin Chúa cho có giáo sĩ tiếp cận họ.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 13/04/2020

Thứ Hai, 13/4/2020 Dân tộc La Chí: Dân số 13,158 chưa có ai tin Chúa và khó có thể tiếp cận với họ. Xin cầu nguyện cho người La Chí thoát khỏi sự trói buộc của tà linh; cho có người đem Tin Mừng đến với họ và cho họ mở lòng tiếp nhận.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Sacramento, California

Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Sacramento. Mục sư Hứa Trung Tín Chúa Nhật 12/04/2020 - 10:00 am (PST)  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Thanh Lễ Westminster

Sứ Điệp: Hy Vọng Vinh Hiển Nhất Của Nhân Loại Kinh Thánh:  Giăng 20:11-18; 24-29- BD 2011 Giảng luận: Mục sư Đoàn Hưng Linh Chúa Nhật ngày 12 tháng 4 năm 2020 - 8:15 am (PST) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top