Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh (Page 11)

Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 10

Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove, California kỷ niệm Chúa giáng sinh. Ban hát nam nữ giới Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove, California Ban hướng dẫn hát thờ phượng tại Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove, California Ca đoàn Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove, California Tốp ca Ban Thanh Niên Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove, California Quang cảnh Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove, California kỷ ...

Read more

Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 9

Ca đoàn Phụ Nữ Hội Thánh Cần Thơ Ban hát Nhi Đồng Hội Thánh Cần Thơ Ban hát Thiếu Niên Hội Thánh Cần Thơ Ban hát Tráng Niên Hội Thánh Cần Thơ Ban hát Thanh Niên Hội Thánh Cần Thơ Ban hát Trung Niên Hội Thánh Cần Thơ  Mừng Chúa giáng sinh tại Hội Thánh Hà Nội Chào mừng quan khách dự lễ Giáng Sinh tại Hội Thánh Hà Nội Quang cảnh lễ Giáng Sinh tại Hội Thánh Hà Nội Hướng dẫn hát thờ phượng trong đêm Giáng Sinh ...

Read more

Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 8

Hội thánh chuẩn bị kỷ niệm Chúa giáng sinh Lời mời dự lễ Giáng Sinh Cầu nguyện tin nhận Chúa trong đêm Giáng Sinh Một điểm nhóm của Hội Thánh Lời Sự Sống Moscow kỷ niệm Chúa giáng sinh Chia sẻ Lời Chúa - Hội Thánh Lời Sự Sống Moscow Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại một điểm nhóm của Hội Thánh Lời Sự Sống Moscow Hướng dẫn thân hữu cầu nguyên tin Chúa tại Hội Thánh Lời Sự Sống Moscow Chương trình Giáng Sinh cho ...

Read more

Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 7

Chuẩn bị kỷ niệm Chúa giáng sinh tại Long An Chương trình kỷ niệm Giáng Sing tại Hội Thánh North Atlanta Ban Thiếu Nhi Hội Thánh North Atlanta Ban hát Hội Thánh North Atlanta Ban hát Hội Thánh An Sương Lễ ký niệm Chúa giáng sinh tại Hội Thánh An Sương Hội Thánh An Sương - Múa quạt Chuẩn bị Giáng Sinh tại Hội Thánh Vientiane, Lào Ban hát Hội Thánh Quảng Xương- Thanh Hóa Mừng Chúa giáng sinh tại Hội Thánh Quả ...

Read more

Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 6

          Hội  Thánh Minh Lương chuẩn bị truyền giảng Giáng Sinh Hội  Thánh Minh Lương: Chương trình truyển giảng Tình Yêu Giáng Thế Hội  Thánh Minh Lương - Quang cảnh lúc khai mạc Hội  Thánh Minh Lương: Quang cảnh đêm truyền giảng Hội  Thánh Minh Lương: Quang cảnh đêm truyền giảng Hội  Thánh Minh Lương: Tôn vinh Chúa Hội  Thánh Minh Lương - Tôn vinh Chúa Hội  Thánh Minh Lương - Cầu nguyện tiếp nhận Chúa  H ...

Read more

Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 5

Cầu nguyện tin nhận Chúa tại Singgapore Cầu nguyện tin nhận Chúa tại Singgapore   Hội Thánh Charlotte mừng Chúa giáng sinh Ban Hướng Dẫn Thờ Phượng Hội Thánh Charlotte Ban Thiếu Nhi Hội Thánh Charlotte Ban Thanh Tráng Hội Thánh Charlotte Hội Thánh Tây Ninh Hội Thánh Tây Ninh Đến với Chúa Cầu nguyện tin nhận Chúa tại Hội Thánh Tây Ninh Hình Ảnh Giáng Sinh 2015 From TVTL Friends Around the World ...

Read more

Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 4

Ca Đoàn Tráng Niên Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego tại Hội Thánh Linda Vista Ca Đoàn Hội Thánh Poway tại Hội Thánh Linda Vista Ban Hát Hội Thánh Linda Vista Khách dự lễ Giáng Sinh tại Hội Thánh Gia Định Ca Đoàn Thiếu Nhi Hội Thánh Gia Định Ca Đoàn Thiếu Niên Hội Thánh Gia Định Ca Đoàn Thanh Niên Hội Thánh Gia Định  Ca Đoàn Thanh Tráng Hội Thánh Gia Định Ca Đoàn Cao Niên Hội Thánh Gia Định Ban Nhạc Hội ...

Read more

Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 3

Hội Thánh Hà Nội mừng Chúa giáng sinh và chuẩn bị kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh. Hội Thánh Phước Bình trang hoàng chuẩn bị lễ Giáng Sinh Hội Thánh Phú Thọ chuẩn bị lễ Giáng Sinh Quang cảnh dự lễ Giáng Sinh Hội Thánh Phú Thọ Hội Thánh Phú Thọ cầu nguyện trong đêm Giáng Sinh Hình Ảnh Giáng Sinh 2015 From TVTL Friends Around the World ...

Read more

Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 2

Hội Thánh Vĩnh Châu chuẩn bị kỷ niệm lễ Giáng Sinh Chương trình Giáng Sinh cho thiếu nhi tại Hội Thánh Vĩnh Châu Thiếu nhi Hội Thánh Vĩnh Châu tôn vinh Chúa Ban nhạc thiếu nhi Hội Thánh Vancouver Ca đoàn Hội Thánh Vancouver  Ban Hát Nam - Hội Thánh Vancouver   Ban diễn lễ Hội Thánh Vancouver Chuyện tích Chúa Giáng Sinh - Ban Thiếu Nhi Hội Thánh Vancouver Ban nhạc thiếu nhi Hội Thánh Vancouver   Mừng Ch ...

Read more

Truyền Giáo: Hội Thánh Gia Định

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top