Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh (Page 11)

Cầu Nguyện – Ngày 15/04/2020

Thứ Tư, 15/4/2020 Dân tộc La Hủ: Dân số 9,651 với 500 người tin Chúa. Mặc dù có hàng chục ngàn tín hữu La Hủ ở Châu Á, ít thân nhân của họ ở VN nghe nói về Phúc Âm hoặc Danh Chúa Giê-xu. Xin Chúa giúp những nhà truyền giáo có khải tượng và chuyên tâm rao giảng Đạo Chúa cho người La Hủ và cho tín hữu La Hủ ở những nước khác được kêu gọi đến VN.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [di ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 14/04/2020

Thứ Ba, 14/4/2020 Dân tộc La Ha: Dân số 8,177. Tín hữu 10 người (hai gia đình vừa tiếp nhận Chúa). Xin cầu nguyện cho dân tộc La Ha được Chúa cứu và phục vụ Ngài. Cầu xin Nước Trời đến với dân tộc ít người và sống ẩn dật. Xin Chúa cho có giáo sĩ tiếp cận họ.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 13/04/2020

Thứ Hai, 13/4/2020 Dân tộc La Chí: Dân số 13,158 chưa có ai tin Chúa và khó có thể tiếp cận với họ. Xin cầu nguyện cho người La Chí thoát khỏi sự trói buộc của tà linh; cho có người đem Tin Mừng đến với họ và cho họ mở lòng tiếp nhận.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Sacramento, California

Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Sacramento. Mục sư Hứa Trung Tín Chúa Nhật 12/04/2020 - 10:00 am (PST)  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Thanh Lễ Westminster

Sứ Điệp: Hy Vọng Vinh Hiển Nhất Của Nhân Loại Kinh Thánh:  Giăng 20:11-18; 24-29- BD 2011 Giảng luận: Mục sư Đoàn Hưng Linh Chúa Nhật ngày 12 tháng 4 năm 2020 - 8:15 am (PST) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Baptist Đức Tin Dallas, Texas

Đề tài: Mừng Chúa Phục Sinh Mục sư Lê Hồng Phúc Hội Thánh Baptist Đức Tin Dallas, Texas Chúa Nhật 12/4/2020 - 10:00 am (CDT) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Chương Trình Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Orange

Tựa đề: Lễ Phục Sinh Đầu Tiên Mục sư Nguyễn Thỉ Hội Thánh Tin Lành Orange Chúa Nhật 12/4/2020 - 6:00 am (PST) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Nha Trang

Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Nha Trang 8:15 sáng Chúa Nhật 12/4/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org             ...

Read more

Thánh Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Sài Gòn

Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Sài Gòn 8:30 sáng Chúa Nhật 12/4/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org       ...

Read more

Thánh Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Đà Nẵng

Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Đà Nẵng 7:00 sáng Chúa Nhật 12/4/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org             ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top