Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh

Cầu Nguyện – Ngày 20/03/2023

Thứ Hai, 20/3/2023 Chiến Dịch Mùa Gặt (Harvest Crusade). Bắt đầu từ năm 1990 qua MS Greg Laurie thu hút nhiều người tham dự và đem nhiều người đến với Chúa trong năm qua. Xin Chúa cho sứ điệp của MS Laurie và các cộng sự viên được nhiều người đáp ứng đặt niềm tin nơi Chúa. Trang mạng VietChristian. com thành lập từ năm 2000 với mục đích phổ biến tài liệu Cơ Đốc qua mạng lưới toàn cầu. Xin Chúa cho mạng lưới ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 19/03/2023

Chúa Nhật, 19/3/2023 Chúa Nhật thứ tư của Mùa Thương Khó và Phục Sinh. Mùa của sự xét mình, ăn năn tội lỗi. Xin Chúa ban cho những CT thờ phượng của các HT trong Mùa Thương Khó và Phục Sinh giúp con dân Chúa hướng lòng tìm kiếm Chúa, biết Chúa rõ hơn và xét lòng, ăn năn tội hầu chuẩn bị vào Mùa Thương Khó và Phục Sinh. Xin Chúa giúp con dân Ngài dành thì giờ xét lòng, học hỏi Lời Chúa, cầu nguyện ăn năn cho ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 18/03/2023

Thứ Bảy, 18/3/2023 Hội Ngôn Ngữ Học Wycliffe. Giáo sĩ William Townsend thành lập Hội từ năm 1942. Hội cộng tác với SIL (Summer Institute of Linguistics) trong nỗ lực phiên dịch KT cho những ngôn ngữ chưa có Lời Chúa. Xin Chúa cho sớm hoàn thành khải tượng 2025 được tiến hành nhanh hơn để đến năm 2025 mọi người trên thế giới đều có KT của ngôn ngữ mình; cho Hội có thêm tài chánh để thực hiện các CT cần thiết ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 17/03/2023

Thứ Sáu, 17/3/2023 Hội Những Cánh Cửa Mở (Open Doors). Hơn 60 năm qua, Hội đã đem Lời Chúa đến những quốc gia mà Đạo Chúa bị ngăn cấm. Xin cầu nguyện cho các quốc gia mà Đạo Chúa đang bị bức hại nhiều nhất: Bắc Hàn, Saudi Arabia, Iran, Maldives, Bhutan, Yemen, Afghanistan, Lào. Xin Chúa dùng Hội giúp những nước bị nhiều giới hạn khi Đạo Chúa bị nghiêm cấm. Xin cầu nguyện cho Ông David Curry, Giám đốc, và cá ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 16/03/2023

Thứ Năm, 16/3/2023 Thánh Kinh Hội Quốc Tế (Biblica). Hội thành lập từ năm 1890, trung tín trong việc dịch, in ấn, và chuyển Lời Chúa đến mọi người trên thế giới. Xin cầu nguyện cho Ông Geof Morin, Giám đốc, các dịch giả, nhân viên, được ơn sức từ Chúa, và xin Chúa tiếp tục đồng công với Hội trong việc dịch Lời Chúa ra những ngôn ngữ, thổ ngữ chưa có KT hầu mọi người được nghe Lời Ngài. Hiện tại có hơn 4,000 ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 15/03/2023

Thứ Tư, 15/3/2023 Thánh Kinh Hội (United Bible Societies). Hơn 200 năm hoạt động đem Lời Chúa đến mọi người, Hội cũng phiên dịch và phát hành KT trên 200 quốc gia. Xin Chúa cho tài chánh của Hội được các HT, các tín hữu, và các tổ chức hỗ trợ. Xin cầu nguyện cho hơn 400 CT phiên dịch Kinh Thánh cho các ngôn ngữ chưa có KT trên thế giới. Xin Chúa thêm ơn sức cho MS Robert Cunville, Giám đốc, các dịch giả, ng ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 14/03/2023

Thứ Ba, 14/3/2023 Hội Văn Phẩm Thế giới—Truyền Bá Phúc Âm cho Mỗi Gia Ðình (World Literature Crusade—Every Home for Christ). Xin cầu nguyện cho TS Dick Eastman, Tổng Giám đốc, và Ban Quản Trị hoàn thành được mục tiêu cho hoạt động năm nay. Xin Chúa quan phòng các cán sự và cho có những sáng kiến mới để làm việc tại những quốc gia bị bức hại, đàn áp. Hội cũng có những CT thăm viếng các tù nhân từ nhiều năm n ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 13/03/2023

Thứ Hai, 13/3/2023 Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp (C&MA). Ðược thành lập từ năm 1884, Hội đẩy mạnh việc truyền giáo hải ngoại, hoạt động trên 70 quốc gia với hơn 700 giáo sĩ. Xin Chúa tiếp tục dùng Hội đem Ðạo Chúa đến nhiều nơi Phúc Âm chưa được biết đến. Xin Chúa ở cùng, quan phòng các giáo sĩ tại các nước Hồi giáo và Phi châu. Xin Chúa tiếp trợ tài chánh để việc truyền giáo được phát triển và Hội có t ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 12/03/2023

Chúa Nhật, 12/3/2023 Chúa Nhật thứ ba của Mùa Thương Khó và Phục Sinh. Mùa của sự xét mình, ăn năn tội lỗi. Xin Chúa ban cho những CT thờ phượng của các HT trong Mùa Thương Khó và Phục Sinh giúp con dân Chúa hướng lòng tìm kiếm Chúa, biết Chúa rõ hơn và xét lòng, ăn năn tội hầu chuẩn bị vào Mùa Thương Khó và Phục Sinh. Xin Chúa giúp con dân Ngài dành thì giờ xét lòng, học hỏi Lời Chúa, cầu nguyện ăn năn cho ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 11/03/2023

Thứ Sáu, 11/3/2023 Chiến Dịch Truyền Giảng của Ðoàn Franklin Graham. Xin cầu nguyện cho CT truyền giảng qua mạng lưới điện toán toàn cầu trong năm nay. Xin cầu nguyện cho các bác sĩ, y tá của đoàn đang làm việc tại các bệnh viện được Chúa quan phòng. Xin Chúa ban ơn cho đầy tớ Chúa, MS Franklin Graham, để sứ điệp rao truyền đưa nhiều người đến với Ngài. Xin Chúa thúc giục nhiều người chưa biết Chúa tham dự ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top