Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh

Cầu Nguyện – Ngày 07/04/2020

Thứ Ba, 07/4/2020 Dân tộc Giáy: Dân số 59,000 có 10 tân tín hữu. Chưa có KT tiếng Giáy. Xin Chúa cho các tân tín hữu mạnh dạn chia sẻ Phúc Âm và thành lập HT cho người Giáy.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 06/04/2020

Thứ Hai, 06/4/2020 Dân tộc Dao: Dân số 751,067 có 21,500 người tin Chúa. Cầu xin Chúa giải cứu họ ra khỏi những thần linh làm mờ mắt họ và trói buộc họ vào sự thờ cúng thần tượng; xin Chúa cho mùa gặt được trúng trong vòng người Dao, xin Chúa sai phái thêm giáo sĩ để mở mang công việc Chúa. Cầu xin Chúa xức dầu cho các đầy tớ Chúa trong việc phiên dịch và in ấn SVTK ra tiếng Dao hầu đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡ ...

Read more

Chúa Nhật 5/4/2020: Hội Thánh Sacramento, California

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Sacramento. Mục sư Hứa Trung Tín Chúa Nhật 5/04/2020 - 10:00 am (PST)  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 05/04/2020

Chúa Nhật, 05/4/2020 Lễ Lá (Palm Sunday)—Tuần Thánh. HT Chúa khắp nơi cùng kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem, bắt đầu đoạn đường thống khổ và thập tự giá. Xin Chúa giúp mỗi con dân Chúa chuẩn bị tấm lòng để đi vào những ngày kỷ niệm sự thống khổ và hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa ban phước cho chương trình (CT) thờ phượng của các HT sáng nay đưa con dân Chúa đến gần Ngài hơn trong s ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 04/04/2020

Thứ Bảy, 04/4/2020 Dân tộc Cống: Dân số 2,029 sống ở vùng sâu phía Tây Bắc Việt Nam. Chưa có ai tin Chúa. Cầu xin Chúa sai phái giáo sĩ đến Hắc Giang để rao giảng Phúc Âm. Xin Chúa cho người Cống đón nhận tình yêu thương, tha thứ và sự tự do của Chúa Cứu Thế.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 03/04/2020

Thứ sáu, 03/4/2020 Dân tộc Chứt: Dân số 6,022, chưa có ai tin Chúa và rất khó tiếp cận với họ. Người Chứt tin vào một Đấng Sáng Tạo, rất quan tâm đến việc kể lại những huyền thoại của họ cho thế hệ sau qua những chuyện kể và bài hát có tên Ka-tum và Ka-lenh. Cầu xin Chúa sai người đến với bảy bộ tộc Chứt, Phúc Âm được họ đón nhận, để nhận được tình yêu thương và lòng nhân từ của Đấng Sáng Tạo chân thật. ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 02/04/2020

Thứ Năm, 02/4/2020 Vân Kiều: Dân số: 74,500. Có 6,500 người tin Chúa. Cầu xin Chúa kêu gọi người đi đến vùng sâu, vùng cao, rao giảng về tội lỗi và tình yêu thương của Đức Chúa Trời và mở mang HT cho người dân tộc Bru–Vân Kiều.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 01/04/2020

Thứ Tư, 01/4/2020 Sống Với Thánh Kinh. Cảm tạ Chúa cho VPNS có cơ hội được hỗ trợ tài liệu và tài chánh cho dự án dịch và phát hành Sống Với Thánh Kinh sang tiếng H’mong và tiếng Dao theo yêu cầu của Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục HTTLVN miền Bắc bắt đầu từ tháng Tư này. Cầu xin Chúa xức dầu cho các đầy tớ Chúa trong việc phiên dịch và in ấn SVTK ra tiếng H’mong và tiếng Dao hầu đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, gây dựng ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 31/03/2020

Thứ Ba, 31/3/2020 Á Căn Ðình, Ấn Ðộ, Ba Tây, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Thái Lan, Tây Ban Nha. Một số con cái Chúa người Việt đang sống ở những nơi này, xin Chúa giúp họ trung tín học Lời Chúa mỗi ngày, hợp tác với HT địa phương phục vụ Chúa và đem Phúc Âm đến cho nhiều người, nhất là người Việt đang sống rải rác trên các đất nước này ít quan tâm đến Cơ Ðốc giáo; xin Chúa cho họ cơ hội nghe, biết, và tin nhận ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 30/03/2020

Thứ Hai, 30/3/2020 Ðại Hàn. Rất nhiều đồng bào đến nước này theo diện lao động, một số theo diện hôn nhân, nhiều người gặp phải những bất công, áp bức. Nơi đây cơ hội nghe biết về Chúa dễ dàng hơn nơi khác. Xin Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng đồng bào để họ biết nhu cầu đích thực của mình, mở lòng ra đón nhận Chúa; cho các HT Ðại Hàn trong việc truyền giảng và chăm sóc cho công nhân VN tại đó. Xin cầu n ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top