Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh

Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Tại Hoa Kỳ (2022): Đêm Truyền Giáo

Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Tại Hoa Kỳ (2022): Đêm Truyền Giáo 7:30 pm - 3/7/2022 - Pomona, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 04/07/2022

Thứ Hai, 04/7/2022 Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội lần thứ 48 và Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần thứ 10, từ ngày 4/7 - 8/7/2022 tại Nhà thờ Viện Thánh Kinh Thần Học, Bình Trưng, Thủ Đức, Việt Nam. Chủ đề: Hãy Tỉnh Thức (Mác 13:37) và Chức Vụ Quản Trị Hội Thánh (I Cô-rinh-tô 4:2). Diễn giả: Mục sư Thái Phước Trường, Hội Trưởng và MS Phan Vĩnh Cự, Phó Hội Trưởng I. Xin Chúa thăm viếng diễn giả, ban ơn phước trên từng n ...

Read more

Đại Hội Baptist 2022: Lễ Bế Mạc

Đại Hội Baptist 2022 Lễ Bế Mạc - 9:30 pm 3/7/2022 Los Angeles, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Tại Hoa Kỳ (2022):

Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Tại Hoa Kỳ (2022): Lễ Thờ Phượng 9:00 am - 2/7/2022 - Pomona, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đại Hội Baptist 2022: Đêm Thánh Nhạc – Tối Thứ Bảy 2/7/2022

Đại Hội Baptist 2022 Đêm Thánh Nhạc - 7:30 pm 2/7/2022 Los Angeles, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 03/07/2022

Chúa Nhật, 03/7/2022 HT Ottawa (C&MA), thủ đô Gia Nã Đại, MS Ðỗ Thiệu Cường; HT Báp-tít Ottawa, MSBS Nguyễn Thanh Đức và MS Phạm Quá ĐT linh vụ. HTTLVN Toronto, Ontario, MS Trần An Ninh; HT Broadview, MS Khưu Hoa quyền QN; HTTL Đắc Thắng, MS Thái Lập Khánh; HTTL Phục Sinh, MS Hà Nam. Xin Chúa cho con dân Chúa kinh nghiệm đời sống tự do, sung mãn trong Chúa; xin Chúa tiếp tục mở cửa cơ hội rao giảng Tin Mừng ...

Read more

Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Tại Hoa Kỳ (2022): Hội Đồng Phụ Nữ

Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Tại Hoa Kỳ (2022): Hội Đồng Phụ Nữ 2:00 pm - 2/7/2022 - Pomona, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Tại Hoa Kỳ (2022): Hội Đồng Nam Giới

Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Tại Hoa Kỳ (2022): Hội Đồng Nam Giới 2:00 pm - 2/7/2022 - Pomona, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đại Hội Baptist 2022: Lễ Thờ Phượng – Sáng Thứ Bảy 2/7/2022

Đại Hội Baptist 2022: Lễ Thờ Phượng - 9:30 am 2/7/2022 Los Angeles, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đại Hội Baptist 2022: Lễ Thờ Phượng – Tối Thứ Sáu

Đại Hội Baptist 2022: Lễ Thờ Phượng - 7:30 pm 1/7/2022 Los Angeles, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top