Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Đó Đây (Page 20)

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 11

Kỷ niệm Chúa Giáng Sinh dưới mưa Chương Trình Giáng Sinh Liên Hội Thánh tại Parsơmách, Lâm Đồng Vũ khúc Giáng Sinh - Hội Thánh Parsơmách, Lâm Đồng Cầu nguyện tiếp nhận Chúa - Hội Thánh Parsơmách, Lâm Đồng Giáng Sinh tại Hội Thánh Phong Điền, Cần Thơ Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Phong Điền, Cần Thơ Phước Cho Nhân Loại - Hội Thánh Vancouver, Canada Ban Nhạc và Ban Hát Thiếu Nhi Hội Thánh Vancouver, Canada Ch ...

Read more

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 10

Lễ Giáng Sinh - Hội Thánh Bankstown, Sydney, Úc Châu Ban Thiếu Nhi Hội Thánh Bankstown, Sydney, Úc Châu Ban Hát Hội Thánh Bankstown, Sydney, Úc Châu Khách tham dự lễ Giáng Sinh - Hội Thánh Bankstown, Sydney, Úc Châu Ban Thanh Niên - Hội Thánh Bankstown, Sydney, Úc Châu Đêm Trần Thế Mong Chờ - Hội Thánh Bankstown, Sydney, Úc Châu Ban Hát Nữ - Hội Thánh Cần Thơ Ca Khúc Giáng Sinh -  Hội Thánh Cần Thơ Ca Khúc ...

Read more

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 9

Lễ Giáng Sinh Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista, San Diego Sẵn sàng Chương trình lễ Giáng Sinh tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista Chờ đợi chương trình bắt đầu Nghi thức khai mạc Cầu nguyện khai lễ: Mục sư Nguyễn Long Hải Ban hướng dẫn hát Cùng tôn ngợi Chúa Ban hát Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista Ban hát Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista Những người tham dự Tham dự lễ Giáng Sinh Ban ...

Read more

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 8

Chương trình Giáng Sinh cho thiếu nhi tại Mũi Né Nhà thờ Mũi Né Trang hoàng cho Chương trình Giáng Sinh Cho Thiếu Nhi Tập dợt Chuẩn bị Những người tham dự Khách tham dự chương trình Giáng Sinh cho thiếu nhi tại Mũi Né Chương trình Giáng Sinh cho thiếu nhi tại Hội Thánh Mũi Né Chương trình Giáng Sinh cho thiếu nhi tại Hội Thánh Mũi Né Vui mùa Giáng Sinh Cùng hát ca khúc Giáng Sinh  - Hội Thánh Tin Lành Quốc ...

Read more

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 7

Chương trình ca nhạc Giáng Sinh tại Hội Thánh Nguyễn Tri Phương Chương trình ca nhạc Giáng Sinh tại Hội Thánh Nguyễn Tri Phương Thánh nhạc Giáng Sinh tại Hội Thánh Nguyễn Tri Phương Khách tham dự chương trình ca nhạc Giáng Sinh tại Hội Thánh Nguyễn Tri Phương Khách tham dự chương trình ca nhạc Giáng Sinh tại Hội Thánh Nguyễn Tri Phương Tốp ca trong chương trình ca nhạc Giáng Sinh tại Hội Thánh Nguyễn Tri Ph ...

Read more

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 6

Dự lễ Giáng Sinh tại Hội Thánh Chiêng Kao. Đắc Lắc Mừng Chúa Giáng Sinh tại Hội Thánh Chiêng Kao. Đắc Lắc Ca đoàn Hội Thánh Chiêng Kao. Đắc Lắc Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Chiêng Kao. Đắc Lắc Hội Thánh Củ Chi Mừng Chúa Giáng Sinh - Hội Thánh Củ Chi Đêm Giáng Sinh - Hội Thánh Củ Chi Chương trình Giáng Sinh cho thiếu nhi - Hội Thánh Củ Chi Cầu nguyện tiếp nhận Chúa - Hội Thánh Củ Chi Chuẩn bị tiệc ...

Read more

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 5

Mừng Chúa Giáng Sinh - Hội Thánh Che Pang, Bắc Cạn Dự lễ Giáng Sinh - Hội Thánh Che Pang, Bắc Cạn Cầu nguyện tin nhận Chúa - Hội Thánh Che Pang, Bắc Cạn Ban hát Hội Thánh Baptist Phước Lành tại Hội Thánh Liên Hiệp CMA, San Diego Tốp ca Hội Thánh Liên Hiệp CMA, San Diego Lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh - Hội Thánh Liên Hiệp CMA, San Diego Tập hát Giáng Sinh - Hội Thánh Gia Định Tập hát Giáng Sinh - Hội Thánh Gia ...

Read more

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 4

Ban Hát Hội Thánh Stuttgart - Đức Khách tham dự chương trình Giáng Sinh tại Tân Thành - Lâm Đồng Vũ khúc Giáng Sinh - Hội Thánh Thanh Đa, Sài Gòn  Chương trình Giáng Sinh cho cộng đồng - Hội Thánh Thanh Đa, Sài Gòn Ánh sáng cho trần gian - Hội Thánh Thanh Đa, Sài Gòn Cầu nguyện tiếp nhận Chúa - Hội Thánh Thanh Đa, Sài Gòn Ban hát Hội Thánh Poway, San Diego, California Hội Thánh Tin Lành Poway, San Diego, Ca ...

Read more

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 3

Chuẩn bị Giáng Sinh Ban Hát Thiếu Nhi liên Hội Thánh Dallas, Texas Café Tin Vui - Hội Thánh Hà Nội Quầy thức ăn - Hội Thánh Hà Nội Quầy sinh tố - Hội Thánh Hà Nội Giải khát - Hội Thánh Hà Nội Quầy thức ăn - Hội Thánh Hà Nội Ban nhạc IHS tại Hội Thánh Hà Nội Ban nhạc IHS trình bày tại Hội Thánh Hà Nội Ban nhạc IHS và một số người tham dự tại Hội Thánh Hà Nội Chương trình Ca Nhạc Giáng Sinh - Hội Thánh Tân Hi ...

Read more

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh Tại San Diego

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh Thứ Bảy 10/12/2016 - San Diego, California Chủ đề: Tình Yêu Vào Đời Chương Trình Chờ đợi khai mạc Cầu nguyện cho buổi lễ Chào mừng Hướng dẫn thờ phượng Các Mục sư tham dự Ban Hát Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista Ca Khúc "Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm" Ban Hát Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista Song Ca: "Mary - Did You Know?" Hội Thánh Tin Lành CMA - North San Dieg ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top