Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức (Page 8)

Cầu Nguyện – Ngày 26/05/2021

Thứ Tư, 26/5/2021 Adelaide (CMA), MS Đào Minh Sơn. Xin Chúa cho người chăn và BCH được ơn Chúa, có khải tượng và sống tận hiến cho nhà Ngài; xin Chúa cho CT huấn luyện chứng đạo được tràn đầy phước hạnh và kết quả cho Chúa. HT Salisbury, MS Nguyễn Minh Cương. Xin Chúa cho MS Cương có ơn trong sự gầy dựng, huấn luyện nhân sự tạo nền tảng tốt cho sự hình thành và phát triển nhà Chúa trong khu vực có tiềm năng ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 25/05/2021

Thứ Ba, 25/5/2021 HTTL Báp-tít Việt. Tạ ơn Chúa cho HT phát triển tốt và tham gia sinh hoạt HT chung. Xin Chúa ban ơn sức, đồng công với đầy tớ Chúa trong việc gây dựng và phát triển nhà Ngài, đáp ứng nhu cầu thanh thiếu niên, và con dân Chúa có mối liên hệ thắm thiết với Chúa.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 24/05/2021

Thứ Hai, 24/5/2021 HTTL Ðức Tin Brisbane (Church of Christ), Ông Nguyễn Ngọc Mạnh, Thư ký. Xin Chúa cho HT ổn định, xin Chúa ban ơn cho HT trong việc tiếp trợ xây dựng và truyền giáo các HT Tư Gia tại Vĩnh Long, Cà Mau, Phú Quốc, Bình Dương, và Bạc Liêu. Xin Chúa Thánh Linh ban ơn trên sự phục hưng và hiệp một của con dân Chúa trong HT Đức Tin. Xin Chúa ban ơn trên các CT chứng đạo của HT và cảm động lòng t ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 23/05/2021

Chúa Nhật, 23/5/2021 Lễ Ngũ Tuần. Xin Chúa Thánh Linh thăm viếng, giúp chính mình đầu phục Chúa trọn vẹn để được Chúa chiếm hữu và dẫn dắt. Xin Chúa thăm viếng các HT tại Việt Nam, các HT tại hải ngoại, xin sớm cho có cơn phục hưng đến từ Ngài. Bang Queenlands: HTTL Báp-tít Ân Ðiển Brisbane, MS Trịnh Mỹ Hoa; HT Ân Điển Rockhampton, MS Cao Thành Kính. Xin Chúa đầy ơn trên người chăn; và cho việc mở HT mới tạ ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 22/05/2021

Thứ Bảy, 22/5/2021 HT Springvale Central (CMA), MS Trương Hoàng Ứng; HTTL Seddon (CMA), MS Trần Hoàng Lang; HTTLVN Vicwest (VECA), MS Nguyễn Tiến Dũng. Xin Chúa Thánh Linh thêm năng lực trên người chăn, thánh hóa đời sống nhiều con dân Chúa để sống đúng tiêu chuẩn con dân Nước Trời; giúp họ mạnh dạn đi ra thăm viếng chứng đạo đem nhiều người về cho Chúa; cảm thúc các bậc lãnh đạo trong HT tham dự các lớp hu ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 21/05/2021

Thứ Sáu, 21/5/2021 HT Springvale, MS Ngô Minh Quang. Xin Chúa ban ơn, sức lực từ Ngài trên đầy tớ Chúa để xây dựng, phát triển HT, cho con dân Chúa khao khát Lời Chúa và tích cực đi ra truyền bá Phúc Âm. HT Cơ Ðốc Springvale, MS Lê Kinh Luân QN. Xin Chúa đồng công với tôi con Chúa trong việc xây dựng HT, xin Chúa cho người hướng dẫn TCN được ơn Ngài, cho CT huấn luyện lãnh đạo của HT có kết quả tốt, và cho ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 20/05/2021

Thứ Năm, 20/5/2021 HT Uniting West Footscray, trong thời gian củng cố và tìm mời MS. Xin Chúa cho con dân Ngài luôn trung tín trong sự thờ phượng và phục vụ Ngài; xin cho họ cam kết đứng chung lo công việc nhà Chúa. HT Nguồn An Bình (BAP), MS Bùi Quang Minh. Cảm tạ Chúa cho HT phát triển dù mới thành lập và cho HT tìm được địa điểm sinh hoạt thích hợp. Xin cầu nguyện cho tôi con Chúa có ơn và ảnh hưởng tốt ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 19/05/2021

Thứ Tư, 19/5/2021 HT Báp-tít Resevoir, TĐ Võ An Tâm QN; HT Báp-tít Việt Nam Syndal, TÐ Trịnh Thanh Thuận phụ trách. Xin Chúa thêm ơn trong sự giảng dạy và lãnh đạo của người chăn; cho con cái Chúa yêu thương, cùng nhau lo công việc Chúa; xin Chúa cho họ luôn dành thì giờ học Lời Ngài, sống đạo, và tích cực chia sẻ về sự cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. HT Ân Điển, MS Nguyễn Tiến Dũng. Cảm tạ Chúa cho HT phá ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 18/05/2021

Thứ Ba, 18/5/2021 HT Richmond (Church of Christ), MS Trần Vinh Quang. Xin Chúa ban cho đầy tớ Ngài sự khôn ngoan, ơn sức mới để giúp bầy chiên của Chúa lớn mạnh trong đức tin; xin Chúa Thánh Linh ban cho HT sức sống sung mãn, cho mục vụ Anh ngữ phát triển, cho HT lòng nhiệt thành tìm kiếm và giúp đỡ những trẻ em nghèo trong cộng đồng. Trung Tâm Truyền Giảng Tin Lành Yarra, MS Ngô Minh Quang KN, Mục sư Nhiệm ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 17/05/2021

Thứ Hai, 17/5/2021 HT Báp-tít Kew, MS Ðoàn Hưng Khôi. Hội Thánh đổi tên thành HT Bình Gốm (Earthen Vessels Church) dời địa điểm sinh hoạt sang vùng Box Hill, miền đông thành phố Melbourne. HT thờ phượng Chúa lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật. Đây là HT người Việt duy nhất tại vùng miền đông Melbourne. Xin Chúa phục hưng con dân Ngài đặc biệt hướng lòng đến giới trẻ, đẩy mạnh tinh thần phục vụ Chúa cho các em trong ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top