Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức (Page 32)

Cầu Nguyện – Ngày 16/08/2020

Chúa Nhật, 16/8/2020 Xin cầu nguyện đặc biệt cho các chương trình khám và chữa bệnh thiện nguyện cho các khu vực trong tỉnh; các lớp huấn luyện chấp sự, huấn luyện truyền giáo, huấn luyện giáo viên Trường Chúa Nhật; và cho sự phát triển của các HT tại Kon Tum trong năm nay.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Giảng Trên Đường Phố Chicago

Giảng Trên Đường Phố Chicago Truyền đạo: Daniela Chicago - 5/12/2020 [divide style="2"] Bài làm chứng của Daniella tại Moody Bible Institute, Chicago - 2/2020 https://www.youtube.com/watch?v=fss2YXejosI Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 15/08/2020

Thứ Bảy, 15/8/2020 Xin cầu nguyện cho các trại Hè và chương trình huấn luyện cho các nhân sự hướng dẫn thanh niên các HT trong tỉnh Kon Tum. Xin Chúa dùng các kỳ trại khích lệ, thúc giục thanh niên không ngại khó khăn, ngăn trở nhưng cứ luôn can đảm sống và phục vụ Chúa trong mọi hoàn cảnh.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvi ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 14/08/2020

Thứ Sáu, 14/8/2020 Xin cầu nguyện cho các HT Tư Gia trong tỉnh Kon Tum. Xin Chúa cho con dân Chúa lớn lên vững vàng trong đức tin, giữ được tinh thần sốt sắng truyền giáo, cho có sự hiệp tác chặt chẽ giữa các nhóm với nhau để giúp đồng bào thật sự biết đến Chúa và tin nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế của riêng mình. Xin Chúa quan phòng sự nhóm họp để học Lời Chúa, thờ phượng Chúa tại các HT, nhất là vùng xa, cho ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 13/08/2020

Thứ Năm, 13/8/2020 Cảm tạ Chúa cho các ÐN trong tỉnh Kon Tum tăng cao dù vẫn còn gặp khó khăn giới hạn trong nhiều mặt. Xin Chúa giúp việc huấn luyện nhân sự để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng, và phát triển HT trong tỉnh nhất là cho người Việt được biết Chúa và tin nhận Ngài nhiều hơn.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuv ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 12/08/2020

Thứ Tư, 12/8/2020 Xin cầu nguyện cho các Điểm Nhóm (ĐN) trong tỉnh Kon Tum. Nhiều ĐN có số tín hữu trên 100 người. Xin Chúa cho có giấy phép để trở thành HT chính thức và sớm có mục sư lo cho các ĐN.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 11/08/2020

Thứ Ba, 11/8/2020 Các Hội Thánh Nhánh (HTN): Kon Vi Ngheo, Tuma, Dak Đam, Dak Rve, Dak Chung. Xin Chúa ban ơn, thêm sức trên đầy tớ Chúa phụ trách các HTN để thăm viếng, chăm sóc con dân Ngài, xin Chúa giúp con dân Chúa tích cực học Lời Chúa hằng ngày, giữ vững đức tin, và mạnh dạn chia sẻ niềm tin.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 10/08/2020

Thứ Hai, 10/8/2020 HT Ia Sier, MS Phạm Hồng Liêm KN; HT Dak Glei, MS Phạm Hồng Liêm KN. Xin Chúa thêm sức mới trên đầy tớ Chúa để giúp con dân Chúa được lớn lên vững vàng trong đức tin, cho con dân Chúa có tinh thần kiên định trong niềm tin, cho các giờ học Kinh Thánh có thể đáp ứng và gây dựng đời sống mỗi tín hữu, sống theo Lời Chúa dạy.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 09/08/2020

Chúa Nhật, 09/8/2020  HT Dak Ruồng, Mục sư (MS) Phạm Hồng Liêm quản nhiệm (QN); HT Đắc Tân, MS Phạm Hồng Liêm kiêm nhiệm (KN). Xin Chúa ban ơn, giúp sức để đầy tớ Chúa giúp con dân Chúa quan tâm đến việc học Lời Chúa hằng ngày để sâu nhiệm trong Chúa hầu HT phát triển vững mạnh, đưa nhiều người đến với Ðạo Chúa và tin nhận Ngài.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"] ...

Read more

Giảng Trên Đường Phố London

Giảng Trên Đường Phố London Truyền đạo: Daniel Chand Central London - 8/8/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top