Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức (Page 30)

Cầu Nguyện – Ngày 16/02/2020

Chúa Nhật, 16/02/2020 Ủy Ban Y Tế Xã Hội. Xin Chúa thêm ơn sức, đường hướng trên MS Phan Vĩnh Cự, Phó hội Trưởng I, TĐ Trần Đỗ Phúc phụ tá (PT) hiệp cùng với Ban Y Tế Xã Hội để giúp HT và đồng bào trong hoàn cảnh y tế còn thiếu thốn. Cảm tạ Chúa về sự hoạt động tích cực của Ủy Ban Y Tế Xã Hội trong HT cũng như trong cộng đồng. Xin cầu nguyện cho những CT khám bệnh từ thiện, xây nhà cho người nghèo, nước sạc ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 15/02/2020

Thứ Bảy, 15/02/2020 Ủy Ban Phụ Nữ. Xin Chúa thêm ơn trên MS Nguyễn Thế Hiển, ủy viên đặc trách trong công tác với Ủy Ban Phụ Nữ. Xin Chúa ban phước cho những CT bồi linh cho phụ nữ trong các vùng có nhiều người tham dự, đáp ứng nhu cầu của những người nữ trong nhà Chúa. Xin Chúa cho những người nữ Tin Lành có niềm tin yêu sắt son với Chúa. Xin Chúa cho họ lòng tin yêu Chúa và tinh thần phục vụ Chúa được thể ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 14/02/2020

Thứ Sáu, 14/02/2020 Ủy Ban Thanh Thiếu Nhi. Xin Chúa ban cho Ủy viên MS Phạm Trọng Huy, cùng các thành viên trong Ủy Ban: Mục sư Nhiệm chức (MSNC) Đỗ Đăng Khoa, MSNC Nguyễn Khánh Tường, Truyền đạo (TĐ) Võ Nhân Từ, Thầy Phạm Xuân Trí có ơn, sức, khải tượng, đường hướng gây dựng, và nâng cao đời sống tâm linh cho giới trẻ, hầu giúp giới trẻ định hướng cho đời sống và phục vụ Chúa cách hiệu quả. Xin cầu nguyện ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 13/02/2020

Thứ Năm, 13/02/2020 Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục. Cảm tạ Chúa cho năm qua UBCĐGD có những CT huấn luyện cho giáo viên TCN và chấp sự, giúp được một số khu vực. Tuy nhiên nhu cầu quá rộng lớn, xin Chúa cho có thêm nhiều CT huấn luyện trong nhiều vùng, nhiều khu vực để giúp các giáo viên vững vàng và trang bị kịp thời hầu cho CT Cơ Đốc Giáo Dục của các HT địa phương phát triển mạnh.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 12/02/2020

Thứ Tư, 12/02/2020 Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục. Xin cầu nguyện cho MS Nguyễn Ngọc Thuận, Ủy viên chuyên trách, và Ban Điều Hành. MS Nguyễn Đình Tín phụ trách phòng sách cùng các nhân viên được ơn, có khải tượng từ Chúa để giúp chương trình (CT) Cơ Đốc Giáo Dục của HT vững mạnh và tiến triển. Cảm tạ Chúa cho tài liệu Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày và Bài Học Trường Chủ Nhật đáp ứng nhu cầu phát triển HT. Xin Chúa c ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 11/02/2020

Thứ Ba, 11/02/2020 Các HT Tư Gia tại Miền Nam. Xin Chúa quan phòng trên các tôi con Chúa và cho họ dành thì giờ học Lời Chúa mỗi ngày để giữ vững đức tin trong mọi thử nghiệm của đời sống. Xin Chúa cho con dân Chúa có tinh thần kiên định trong niềm tin và cho các giờ học Kinh Thánh có thể đáp ứng và gây dựng đời sống mỗi tín hữu, biết dạy con cái sống theo Lời Chúa, và đi ra chia sẻ về Chúa cho người quen v ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 10/02/2020

Thứ Hai, 10/02/2020 Miền Nam. Xin cầu nguyện cho Thường Trực Ban Trị Sự Tổng Liên Hội miền Nam, quý MS: Thái Phước Trường, Phan Vĩnh Cự, Nguyễn Hữu Bình, Phan Quang Thiệu, Nguyễn Ngọc Thuận, Phan Văn Cử, và Nguyễn Văn Ngọc, cùng quý vị lãnh đạo các hệ phái, yêu Chúa hết lòng, thương yêu nhau. Xin Chúa đầy ơn trên từng người trong Ban Trị Sự, cho họ sự khôn ngoan để lãnh đạo hầu hướng dẫn HT và từng con dân ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 09/02/2020

Chúa Nhật, 09/02/2020 Xin đặc biệt cầu nguyện cho hai Hội Trưởng HTTLVN, MS Nguyễn Hữu Mạc (miền Bắc) và MS Thái Phước Trường (miền Nam) có ơn, sức, thần quyền, khải tượng từ Chúa để lãnh đạo HT Ngài được vững mạnh và phát triển.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 08/02/2020

Thứ Bảy, 08/02/2020 Các HT Tư Gia tại Miền Bắc. Xin Chúa thêm lòng yêu Chúa, ơn sức trên đầy tớ Ngài để giúp con dân Chúa được lớn lên, vững vàng trong đức tin. Xin Chúa cho con dân Ngài có niềm tin kiên định, cho các giờ học Kinh Thánh có thể đáp ứng và gây dựng đời sống mỗi tín hữu, biết dạy con cái sống theo Lời Chúa, và mạnh dạn đi ra chia sẻ Phúc Âm cho người chưa biết Chúa. Xin Chúa cho việc nhóm họp ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 07/02/2020

Thứ Sáu, 07/02/2020 Cảm tạ Chúa cho HTTLVN tại miền Bắc được chính thức mở Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội. Xin Chúa cho việc xây dựng và nâng cấp Trụ sở Tổng Hội tại số 2, phố Ngõ Trạm, Hà Nội sớm hoàn thành để đáp ứng nhu cầu phòng ốc cho Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội.  Xin Chúa tiếp trợ tài chánh cho nhu cầu điều hành và trợ giúp sinh viên trong việc ăn học. Xin Chúa ban ơn sức đặc biệt trên Ban Gi ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top