Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức (Page 3)

Cầu Nguyện – Ngày 11/11/2020

Thứ Tư, 11/11/2020 HT Greater Los Angeles (CMA), MS Nguyễn Kỳ Phú; HT South Bay (CMA), MS Nguyễn Hoàng Tuấn QN, MS Jimmy Khánh Nguyễn PT; HT Long Beach (CMA), MS Trần Nghĩa; HT Báp-tít Norwalk (SBC), MS Ðặng Thiên Ân. Xin Chúa cho con dân Chúa vững vàng, sâu nhiệm trong Lời Chúa cùng hiệp lực với đầy tớ Chúa đưa nhiều đồng bào đến với Ngài.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divid ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 10/11/2020

Thứ Ba, 10/11/2020 HT Giám Lý Rosemead, Los Angeles County, MS Nguyễn Thoại Lan; HT Thân Hữu Alhambra, MS Lưu Thế Phiệt đặc trách linh vụ; HT Báp-tít San Gabriel (BC), MS Trương Công Trí cố vấn; HT Báp-tít Highland Park, MS Lý Văn Tiếu. Xin Chúa đồng công với người chăn, giúp con cái Chúa sâu nhiệm trong Lời Chúa hầu HT được phát triển.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide st ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 09/11/2020

Thứ Hai, 09/11/2020 HT Báp-tít Reseda (BC), MS Triệu Nguyên Thiên Phúc; HT North Hollywood (CMA), MS Lê Hoàng Thái An; HT San Fernando Valley (CMA), MS Nguyễn Thành Phong; Nhóm Thông Công Cầu Nguyện Hoa Ngữ, MS Dương Trụ Xương. Xin Chúa ban ơn sức mới trên quý đầy tớ Chúa, cho nhiều đồng bào cơ hội biết Chúa và đến tin nhận Ngài.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2" ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 08/11/2020

Chúa Nhật, 08/11/2020 HT Báp-tít Thứ Nhất, chưa có QN; HT Cộng Ðồng Người Việt, quý MS Trần Ðức Vượng và Trần Ðức Thịnh; HT Sống Tin Hy Vọng, chưa có quản nhiệm. Xin Chúa đầy ơn trên người chăn, giúp con dân Chúa dành thì giờ học Lời Chúa, và mạnh dạn chia sẻ Tin Mừng cho đồng hương và xin Chúa cho HT Sống Tin Hy Vọng và HT Báp-tít thứ nhất sớm có người chăn.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 07/11/2020

Thứ Bảy, 07/11/2020 HT Ðức Chúa Trời (Ngũ Tuần—AOG), MS Bùi Ðức Nguyên; HTTL Thiên Kỳ (IND), MS Phạm Ðức Long QN, MS Phạm Ðức Khôi Nguyên phụ tá (PT); HT Giám Lý San Jose (Methodist), MS Trần Quốc Công Khanh. Xin Chúa ban ơn, sức, khải tượng trên người chăn để nuôi dưỡng giúp tín hữu vững mạnh trong Lời Chúa, và tích cực đi ra rao truyền sự cứu chuộc giúp Ðạo Chúa phát triển trong vùng này.  Trích Lịch ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 06/11/2020

Thứ Sáu, 06/11/2020 Các HT CMA tại San Jose: HT San Jose, MS Nguyễn Hữu Cường; HT Ân Ðiển Milpitas, MS Phạm Văn Hùng QN, MS Vương Quốc Sỹ cộng tác; HTTL Ngôi Lời, MS Lê Văn Kiêm. Tạ ơn Chúa cho HT Ân Điển Milpitas phát triển nhiều trong các năm qua. Xin Chúa thêm sức khỏe và đầy ơn trên người chăn, cho các tín hữu lòng yêu kính Chúa càng hơn, và cho đức tin con dân Ngài phát triển mạnh mẽ.  Trích Lịch ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 05/11/2020

Thứ Năm, 05/11/2020 HT Báp-tít Tình Thương Milpitas, MS Phạm Thanh Bình. Các HT CMA: HT Si-ôn, MS Nguyễn Khắc Phước; HT Berryessa (Santa Clara), MS Nguyễn Thọ Hân QN, MS Nguyễn Thọ Tuyên cộng tác. Xin Chúa ban sự khôn ngoan, ơn sức trên các đầy tớ Chúa, cho có thêm nhân sự cộng tác gây dựng công việc Chúa, xin cho con dân Chúa có lòng khao khát Lời Ngài, và mạnh dạn chia sẻ Tin Mừng cho đồng hương.  Tr ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 04/11/2020

Thứ Tư, 04/11/2020 Các HT tại San Francisco: HT Lẽ Thật, MS Nguyễn Ngọc Anh; HT San Francisco (CMA), MS Andrew Ông An Khương. Xin Chúa ban ơn sức trên đầy tớ Chúa, giúp con cái Chúa lớn lên trong đức tin và mạnh dạn chia sẻ Tin Mừng cho đồng hương.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 03/11/2020

Thứ Ba, 03/11/2020 Xin cầu nguyện đặc biệt hôm nay, tại Hoa Kỳ đang diễn ra cuộc bầu cử Tổng Thống và các chức vụ của chính quyền các cấp. Xin Chúa tể trị và chọn lựa những người lãnh đạo kính sợ Chúa và đi theo đường lối Ngài. HT Báp-tít San Rafael, MS Nguyễn Ngọc Sơn. Các HT CMA: HT Northshore, MS Châu Ân Phước; HT Union City, chưa có người chăn; HT Newalk, MS Quan Chí Văn; HT Oakland, MS Nguyễn Văn Hoàng ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 02/11/2020

Thứ Hai, 02/11/2020 HT Trưởng Nhiệm Stockton, MS Nguyễn Đình Liễu. Xin Chúa đồng công với người chăn, giúp tín hữu sâu nhiệm trong Lời Chúa hầu HT được phát triển. HT Stockton (CMA), MS Samuel Ông Hiền. Cảm tạ Chúa cho HT được ổn định và phát triển – HT có các sinh hoạt thờ phượng và truyền giảng đều đặn. Xin Chúa ban ơn cho việc truyền giảng cho 5000 người Việt trong vùng và việc tạo mãi cơ sở cho HT. ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top