Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức (Page 27)

Cầu Nguyện – Ngày 15/03/2020

Chúa Nhật, 15/3/2020 Chúa Nhật thứ ba của Mùa Chay (3rd Sunday in Lent). Mùa của sự xét mình, ăn năn tội lỗi. Xin Chúa ban cho những CT thờ phượng của các HT trong Mùa Chay giúp con dân Chúa hướng lòng tìm kiếm Chúa, biết Chúa rõ hơn và xét lòng, ăn năn tội hầu chuẩn bị vào Mùa Thống Khổ và Phục Sinh. Xin Chúa giúp con dân Ngài dành thì giờ xét lòng, học hỏi Lời Chúa, cầu nguyện ăn năn cho chính mình và HT ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 14/03/2020

Thứ Bảy, 14/3/2020 Hội Văn Phẩm Thế giới—Truyền Bá Phúc Âm cho Mỗi Gia Ðình (World Literature Crusade—Every Home for Christ). Xin cầu nguyện cho TS Dick Eastman, Tổng Giám đốc, và Ban Quản Trị hoàn thành được mục tiêu cho hoạt động năm nay. Xin Chúa quan phòng các cán sự và cho có những sáng kiến mới để làm việc tại những quốc gia bị bức hại, đàn áp. Hội cũng có những CT thăm viếng các tù nhân từ nhiều năm ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 13/03/2020

Thứ Sáu, 13/3/2020 Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp (C&MA). Ðược thành lập từ năm 1884, Hội đẩy mạnh việc truyền giáo hải ngoại, hoạt động trên 70 quốc gia với hơn 700 giáo sĩ. Xin Chúa tiếp tục dùng Hội đem Ðạo Chúa đến nhiều nơi Phúc Âm chưa được biết đến. Xin Chúa ở cùng, quan phòng các giáo sĩ tại các nước Hồi giáo và Phi châu. Xin Chúa tiếp trợ tài chánh để việc truyền giáo được phát triển và Hội ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 12/03/2020

Thứ Năm, 12/3/2020 Hội Truyền Giáo Thế Giới HT Ngũ Tuần (Assemblies of God World Missions). Hội có hơn 2,700 giáo sĩ hiện phục vụ trên 256 quốc gia với 840 trường KT và 1,005 CT thần học mở rộng. Xin Chúa cho MS Greg Mundis, Giám đốc, được ơn và sự khôn ngoan của Chúa để lãnh đạo Hội. Xin Chúa quan phòng, thăm viếng, tiếp trợ nhu cầu, thêm ơn sức, sự khôn ngoan trên các giáo sĩ và gia đình họ trong những CT ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 11/03/2020

Thứ Tư, 11/3/2020 Chiến Dịch Truyền Giảng của Ðoàn Franklin Graham. Xin cầu nguyện cho CT truyền giảng tại 8 thành phố lớn của Anh quốc từ ngày 30/5/2020–4/10/2020. Xin Chúa ban ơn cho đầy tớ Chúa, MS Franklin Graham, để sứ điệp rao truyền tại mỗi nơi đưa nhiều người đến với Ngài. Xin Chúa thúc giục nhiều người chưa biết Chúa đến tham dự và cảm động lòng họ trở nên con cái Ngài. Xin Chúa gìn giữ các CT này, ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 10/03/2020

Thứ Ba, 10/3/2020 Cơ Quan Truyền Giáo HT Giám Lý (United Methodist Mission). Xin Chúa cho các giáo sĩ có khải tượng, sự bình an, tinh thần làm việc, lòng yêu kính Chúa, và được các HT hỗ trợ. Xin Chúa cho MS Thomas Kemper lãnh đạo Tổng Vụ Truyền Giáo của Hội có sự khôn ngoan, ơn sức từ Chúa để lo cho hơn 300 giáo sĩ hiện phục vụ trên 60 nước. Xin Chúa quan phòng, thêm ơn trên các giáo sĩ tại VN, để qua họ n ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 09/03/2020

Thứ Hai, 9/3/2020 Hội Truyền Giáo Quốc Tế Báp-tít (SBC/IMB). Hội vẫn tiếp tục với mục đích đem mọi người đến sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu, qua sự phát triển của trên 811 nhóm công tác phục vụ và 3,667 giáo sĩ hoạt động trên thế giới. Xin Chúa ban ơn, sự khôn sáng trên chức vụ giám đốc của Tiến sĩ Paul Chitwood. Xin Chúa bảo vệ các giáo sĩ và gia đình họ đang phục vụ khắp nơi, nhất là tại các nước cộng sản, Hồ ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 08/03/2020

Chúa Nhật, 08/3/2020 Chúa Nhật thứ hai của Mùa Chay (2nd Sunday in Lent). Mùa của sự xét mình, ăn năn tội lỗi. Xin Chúa ban cho những CT thờ phượng của các HT trong Mùa Chay giúp con dân Chúa hướng lòng tìm kiếm Chúa, biết Chúa rõ hơn và xét lòng, ăn năn tội hầu chuẩn bị vào Mùa Thống Khổ và Phục Sinh. Xin Chúa giúp con dân Ngài dành thì giờ xét lòng, học hỏi Lời Chúa, cầu nguyện ăn năn cho chính mình và HT ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 07/03/2020

Thứ Bảy, 07/3/2020 Chiến Dịch Truyền Giảng của Ðoàn Luis Palau. Xin tiếp tục cầu nguyện đặc biệt cho Tiến sĩ (TS) Luis Palau, hiện đang chữa trị bệnh ung thư, được Chúa thăm viếng và chữa lành để tiếp tục những CT truyền giảng thực hiện Ðại Mệnh Lệnh của Chúa, đặc biệt nhắm đến khán thính giả nói tiếng Tây Ban Nha.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin L ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 06/03/2020

Thứ Sáu, 06/3/2020 World Day of Prayer. Ngày con dân Chúa trên thế giới kiêng ăn, cầu nguyện cho HT được phục hưng. Xin cầu nguyện cho Bạn và HT địa phương được Chúa thăm viếng, phục hưng. Ðặc biệt xin Chúa quan phòng con dân Chúa tại những nước cộng sản, Hồi giáo, và Ấn Ðộ giáo. Xin Chúa ở cùng tôi con Chúa tại quê nhà, giúp họ giữ vững đức tin và chia sẻ niềm tin. Xin Chúa thăm viếng tín hữu ở những vùng ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top