Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức (Page 25)

Cầu Nguyện – Ngày 21/11/2020

Thứ Bảy, 21/11/2020 Các HT tại Fountain Valley: HT Báp-tít Orange County, MS Nguyễn Ðức Hiền; HT Báp-tít Ân Ðiển, MS Võ Văn Hơn; HT Fountain Valley (CMA), MS Hồ Thế Nhân; HT Lutheran, MS Trần Thanh Vân; HT Redemption Point, MS Hồ Cơ Nghiệp; HT Calvary Chapel Huntington Beach, MS Lâm Lý Trí; HT Cộng Ðồng Saddleback, MS Trương Giang. Xin Chúa ban ơn, sức trên người chăn, cho con dân Chúa yêu Ngài hết lòng và ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 20/11/2020

Thứ Sáu, 20/11/2020 HT New Hope, MS Nguyễn Minh Hải. ; HT Liên Hiệp (CMA), đang tìm mời QN, quý phụ tá: MS Nguyễn Quốc Bảo và MSNC Nguyễn Thanh Khiết. Xin Chúa cho việc truyền giảng tại vùng Westminster nơi có đông đảo người Việt sinh sống được nhiều kết quả.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 19/11/2020

Thứ Năm, 19/11/2020 Các HT tại Westminster: HT Phúc Âm, MS Trần Thành; HT Giám Lý, MS Nguyễn A-se; HT Midway City (CMA), MS Văn Ðài QN, MS Peter Ðoàn PT; HT Báp-tít Thiên Phước, MS Bùi Như Sơn; Thánh Ðường Little Saigon, MS Lê Minh; HT Ngũ Tuần Little Saigon (AOG), MS Cao Hữu Trí; HT Phúc Âm, MS Hồ Xuân Vũ; HT Trưởng Nhiệm, MS Trần Hữu Truyền; HTTL Magnolia, MS Nguyễn Sanh Ngọc. Xin Chúa ban cho đầy tớ Chúa ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 18/11/2020

Thứ Tư, 18/11/2020 Các HT tại Santa Ana: HT Orange (CMA), MS Nguyễn Thỉ QN, MS cộng tác: Trần Thiện Ðức, quý phụ tá: MS Nguyễn Văn Lý, MS Trần Thiện Tri, MSNC Hồ Long, TĐ (Truyền đạo) Nguyễn Tuấn Anh và TĐ Đặng Ngọc Quốc; HT New Life, MS Phạm Thanh Vũ; HT Trưởng Nhiệm Cải Cách, MS Nguyễn Xuân Bảo. Xin Chúa cho HT được ơn gây dựng và phát triển. Xin Chúa mở lòng đồng bào trong vùng nghe Đạo Chúa và tiếp nhận ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 17/11/2020

Thứ Ba, 17/11/2020 Các HT tại Garden Grove: HT Trưởng Nhiệm, MS Đặng Ngọc Hương; HT Ngũ Tuần, MS Nguyễn Như Bằng Hữu; HTTL Ân Điển, MSNC Hà Minh Vũ; HT Cơ Ðốc Tình Yêu Không Biên Giới, MS Lê Thành Hiệp; HT Vietnamese Foursquare, MS Trần Hồng Nguyên; HTTL Việt Nam, MS Trần Trọng Nha. Xin Chúa thêm ơn, sức mới trên đầy tớ Chúa để nuôi dưỡng, hướng dẫn bầy chiên lớn lên và phát triển.  Trích Lịch Cầu Nguy ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 16/11/2020

Thứ Hai, 16/11/2020 Các HT tại Garden Grove: HT Lutheran, MS Vũ Tôn Kính; HT Giám Nhiệm (Episcopal), MS Nguyễn Thị Minh Hạnh; HT Giám Lý, MS Đặng Ngọc Báu. Xin Chúa ban ơn trên quý đầy tớ Chúa, cho nhiều đồng bào cơ hội biết Chúa và tin nhận Ngài.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 15/11/2020

Chúa Nhật, 15/11/2020 Các HT tại Anaheim: HT Anaheim (CMA), MS Ðặng Minh Trí; HT Ân Ðiển (CMA), MS Nguyễn Ðăng Minh QN, MS Dương Phú Thành PT; HT Giám Lý Anaheim, MS Esther Đặng; HT Báp-tít Thanh Lễ, MS Ðoàn Hưng Linh QN, MS Nguyễn Xuân Bình PT. Xin Chúa thêm sức mới trên người chăn và cho từng con dân Chúa hăng hái chia sẻ niềm tin để đưa nhiều người đến với Ngài.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 14/11/2020

Thứ Bảy, 14/11/2020 HT Giám Lý Riverside, MS Đoàn Mậu Can. Các HT CMA: HT Ontario, chưa có QN; HT Corona, MS Lê Minh Sơn; HT San Bernardino, MS Hoàng Ngọc Kha; HT Apple Valley, MS Nguyễn Văn Chấn. Xin Chúa ban thần quyền trên người chăn, giúp HT phát triển càng hơn.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 13/11/2020

Thứ Sáu, 13/11/2020 HT San Gabriel Valley (CMA), chưa có QN; HT Lutheran West Covina, MS Thái Bình An; HT Giám Lý Pomona, MS Nguyễn Xuân Sơn. Xin Chúa thêm ơn sức mới trên người chăn, giúp con cái Chúa dành thì giờ học hỏi Lời Chúa mỗi ngày, tích cực đi ra chứng đạo.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 12/11/2020

Thứ Năm, 12/11/2020 HT Belvedere, Los Angeles (CMA), MSNC (Mục sư Nhiệm chức) Nguyễn Ngọc Khiêm. Tạ ơn Chúa cho có được cơ sở riêng, thích hợp với nhu cầu của HT, và có hai lễ thờ phượng buổi sáng Chúa Nhật, đáp ứng hoàn cảnh con dân Chúa.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top