Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức (Page 24)

Cầu Nguyện – Ngày 22/04/2020

Thứ Tư, 22/4/2020 Dân tộc Nùng: Dân số: 968,800. Số người đặt niềm tin nơi Chúa là 1,210 người. Với 1. 2/1000 người tin Chúa, người Nùng được kể như là chưa được nghe về Tin Mừng. Xin cầu nguyện cho cánh cửa rao giảng Phúc Âm sẽ được mở ra giữa dân tộc Nùng và nhiều giáo sĩ sẽ được sai phái để truyền giảng.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 21/04/2020

Thứ Ba, 21/4/2020 Dân tộc Ngái: Dân số: 1,035. Chưa có người tin Chúa. Xin cầu nguyện cho họ được giải cứu khỏi sự thờ thần tượng và tà linh; cho có người đem Phúc Âm đến với họ và xin Chúa Thánh Linh cáo trách để họ ăn năn tin nhận Chúa.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Những Bài Hát Nâng Đỡ Bạn Trong Nạn Dịch

Những Bài Hát Nâng Đỡ Bạn Trong Nạn Dịch Trình bày: Issac Thái & Friends [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 20/04/2020

Thứ Hai, 20/4/2020 Dân tộc Mường: Dân số: 1,268,963. Không có thông tin về số người tin Chúa. Người Mường là dân tộc chưa được tiếp cận. Họ có sách Phúc Âm Mác và Giăng. Những sách khác của KT đang được dịch. Xin Chúa cho nhiều người Mường tin Chúa và xin Chúa kêu gọi những giáo sĩ đến truyền giáo cho dân tộc Mường.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin ...

Read more

Chúa Nhật 19/4/2020: Hội Thánh Sacramento, California

Chúa Nhật 19/04/2020 - 10:00 am (PST)  Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Sacramento. Mục sư Hứa Trung Tín [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Thông Báo: Chúa Nhật 19/4/2020

Thông Báo Thư Viện Tin Lành xin gởi đến bạn đọc một số chương trình thờ phượng vào Chúa Nhật ngày 19/4/2020.  Mời bạn đọc xem những chi tiết dưới đây để theo dõi. Hội Thánh Tin Lành Sydney, Úc Châu: 8:00 sáng Chúa Nhật (giờ Úc Châu) Hội Thánh Tin Lành Đà Nẵng: 8:00 sáng Chúa Nhật (giờ Việt Nam) Hội Thánh Tin Lành Hà Nội: 8:00 sáng Chúa Nhật (giờ Việt Nam) Hội Thánh Tin Lành Khánh Hội: 8:00 sáng Chúa Nh ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 19/04/2020

Chúa Nhật, 19/4/2020 Dân tộc Mảng: Dân số: 3,700. Không có thông tin về số người tin Chúa. Vì họ ở nơi vùng cao, vùng xa, chỉ có một số ít người nghe nói về Phúc Âm. Xin Chúa sai giáo sĩ mang Tin Mừng đến với người Mảng ở nơi hẻo lánh; cho họ thấy Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và nhận ra tà linh. Xin cho họ được giải phóng trong Chúa Cứu Thế.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divid ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 18/04/2020

Thứ Bảy, 18/4/2020 Dân tộc Lự: Dân số: 5,601. Chưa biết số người tin Chúa (có một thiểu số tin Chúa ở Trung Quốc, Thái Lan, và Miến Điện). Trên 90% chưa bao giờ được nghe về Đạo Chúa. Dân tộc Lự thờ các tà thần. Xin Chúa cho người Lự có lòng khao khát tìm Chân Lý và xin Chúa sai người đến với dân tộc Lự để truyền giáo.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện T ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 17/04/2020

Thứ Sáu, 17/4/2020 Dân tộc Lô Lô: Dân số: 4,541. Chưa có người tin Chúa. Dù cho lịch sử và văn hóa của họ rất quyền rũ, người Lô Lô không biết gì về Cơ Đốc giáo và chưa bao giờ được nghe về Phúc Âm. Xin cầu nguyện cho họ có cơ hội nghe Tin Mừng Cứu Rỗi và xin cho những nhà truyền giáo đến mở mang HT với người Lô Lô.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 16/04/2020

Thứ Năm, 16/4/2020 Dân tộc Lào: Dân số: 14,928. Chưa có người tin Chúa. Xin Chúa cho dân tộc Lào sớm có người tin nhận Chúa để vượt thoát sự sợ hãi, mê tín, và thờ cúng tà ma. Xin Chúa sai phái các giáo sĩ đến giới thiệu về Chúa để họ mở lòng tiếp nhận Phúc Âm.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top