Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức (Page 22)

Thánh Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Trương Minh Giảng

Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Trương Minh Giảng 8:30 sáng Chúa Nhật 12/4/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org         ...

Read more

Thánh Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Khánh Hội

Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Khánh Hội 8:00 sáng Chúa Nhật 12/4/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org           ...

Read more

Thánh Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Nguyễn Tri Phương

Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Nguyễn Tri Phương 8:00 sáng Chúa Nhật 12/4/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org           ...

Read more

Thánh Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Gia Định

Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Gia Định 8:00 sáng Chúa Nhật 12/4/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org         ...

Read more

Chương Trình Phục Sinh: Hội Thánh Tô Hiến Thành

Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Tô Hiến Thành Ngày 12/4/2020  https://www.youtube.com/watch?v=F_ToRPO_ZRE [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 12/04/2020

Chúa Nhật, 12/4/2020 Mừng Chúa Phục Sinh. Ha-lê-lu-gia, Chúa đã sống lại! Xin Chúa giúp con dân Chúa sống với niềm vui và sự đắc thắng của Chúa Phục Sinh. Xin Chúa cho tinh thần Phục Sinh sống động trên mỗi con dân Chúa để qua đó thu hút đồng bào đến với Ngài. Xin Chúa cho tinh thần hăng hái của các môn đệ khi kinh nghiệm Chúa Phục Sinh cũng là tinh thần của cá nhân của con dân Chúa, tích cực, mạnh dạn chia ...

Read more

Lễ Thương Khó: Hội Thánh Giám Lý San Diego

Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego Ngày 10/4/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Lễ Thương Khó: Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Dallas

Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Đức Tin Dallas Ngày 10/4/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Thông Báo: Chúa Nhật Lễ Phục Sinh 12/4/2020

Thông Báo Trong bối cảnh dịch Coronavirus còn lan tràn, do nhiều địa phương có những quy định hạn chế các buổi hội họp đông người, do đó một số Hội Thánh đã không thể nhóm thờ phượng Chúa tại nhà thờ vào Chúa Nhật.  Trong khi một số người xem đây là trở ngại, một số Hội Thánh đã dùng cơ hội này để vươn đến những tín hữu ở xa đang khao khát được nghe Lời Chúa qua những chương trình thờ phượng trực tuyến ...

Read more

Thông Báo: Chương Trình Lễ Thương Khó

  Thông Báo  Chương Trình Lễ Thương Khó [divide style="2"] Hội Thánh Baptist Đức Tin, Dallas, Texas: 5:30 pm (CDT) Thứ Sáu: 10/4/2020 Hội Thánh Tin Lành Orange: 8:00 pm (PST) Thứ Sáu: 10/4/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top