Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức (Page 21)

Thánh Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Nha Trang

Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Nha Trang 8:15 sáng Chúa Nhật 12/4/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org             ...

Read more

Thánh Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Sài Gòn

Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Sài Gòn 8:30 sáng Chúa Nhật 12/4/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org       ...

Read more

Thánh Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Đà Nẵng

Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Đà Nẵng 7:00 sáng Chúa Nhật 12/4/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org             ...

Read more

Thánh Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Trương Minh Giảng

Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Trương Minh Giảng 8:30 sáng Chúa Nhật 12/4/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org         ...

Read more

Thánh Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Khánh Hội

Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Khánh Hội 8:00 sáng Chúa Nhật 12/4/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org           ...

Read more

Thánh Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Nguyễn Tri Phương

Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Nguyễn Tri Phương 8:00 sáng Chúa Nhật 12/4/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org           ...

Read more

Thánh Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Gia Định

Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Gia Định 8:00 sáng Chúa Nhật 12/4/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org         ...

Read more

Chương Trình Phục Sinh: Hội Thánh Tô Hiến Thành

Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Tô Hiến Thành Ngày 12/4/2020  https://www.youtube.com/watch?v=F_ToRPO_ZRE [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 12/04/2020

Chúa Nhật, 12/4/2020 Mừng Chúa Phục Sinh. Ha-lê-lu-gia, Chúa đã sống lại! Xin Chúa giúp con dân Chúa sống với niềm vui và sự đắc thắng của Chúa Phục Sinh. Xin Chúa cho tinh thần Phục Sinh sống động trên mỗi con dân Chúa để qua đó thu hút đồng bào đến với Ngài. Xin Chúa cho tinh thần hăng hái của các môn đệ khi kinh nghiệm Chúa Phục Sinh cũng là tinh thần của cá nhân của con dân Chúa, tích cực, mạnh dạn chia ...

Read more

Lễ Thương Khó: Hội Thánh Giám Lý San Diego

Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego Ngày 10/4/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top