Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức (Page 2)

Cầu Nguyện – Ngày 16/09/2020

Thứ Tư, 16/9/2020 Bang Oklahoma: Các HT Báp-tít: HT Tây Bắc Oklahoma, MS Nguyễn Linh Ân; HTTL Nguyên Thủy, MS Cao Mạnh Nhẫn. Xin Chúa ban ơn sức trên đầy tớ Chúa và giúp con cái Ngài tăng trưởng trong đức tin và mạnh dạn chia sẻ Phúc Âm cho đồng bào. HT Tulsa, MS Lê Khắc Linh đã về hưu vào cuối tháng Sáu vừa qua. Xin Chúa cho HT tìm mời được MSQN đến lo cho công việc Chúa tại đây. Xin cầu nguyện cho sức khỏ ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 15/09/2020

Thứ Ba, 15/9/2020 Bang Nebraska: Các HT CMA: HT Lincoln, MS Võ Thanh Bình; HT Omaha, MS Chế Anh Liệt. Bang Kansas: Các HT Báp-tít: HT Emmanuel, MS Nguyễn Thanh Bình; HT Metropolitan và HT Garden City, chưa có người chăn. Xin Chúa thêm sức mới trên người lãnh đạo giúp tín hữu sâu nhiệm trong Lời Chúa; cho con cái Chúa ham thích Lời Ngài và tích cực chia sẻ niềm tin. Xin Chúa cho HT Metropolican và Garden Cit ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 14/09/2020

Thứ Hai, 14/9/2020 Bang Louisiana: HT Báp-tít Hy Vọng Baton Rouge, MS Joel Hilbun và MS Nguyễn Trọng Vinh; HT Báp-tít VN New Orleans (Gretna), Ông Nguyễn Thanh Tân, điều hợp. Các HT CMA: HT New Iberia và HT New Orleans, chưa có quản nhiệm. Xin Chúa cho con dân Chúa vững vàng, sâu nhiệm trong Lời Chúa cùng hiệp lực với đầy tớ Chúa đưa nhiều đồng bào đến với Ngài. Xin Chúa cho HT New Iberia & HT New Orlea ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 13/09/2020

Chúa Nhật, 13/9/2020 Bang Arkansas: HT Báp-tít Fort Smith, MS Đỗ Kim Phụng; HT Phúc Âm Fort Smith, MS Hà Quan Ngọc; HT Giám Lý Fort Smith, chưa có người chăn; HT Giám Lý Van Buren, MS Nguyễn Ðức Thắng. Xin Chúa ban ơn trên đầy tớ Chúa, cho nhiều đồng bào có cơ hội biết Chúa và tin nhận Ngài. Xin Chúa cho HT Fort Smith sớm có người chăn.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide st ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 12/09/2020

Thứ Bảy, 12/9/2020 Bang Missouri: HT St. Louis (CMA),MSNC Nguyễn Trọng Vinh; HT St. Louis (Lutheran), MS Võ Ngọc Minh Châu. Các HT Báp-tít: HT Kansas City, MS Lindell Scone; HT New Horizon, MS Michael Sand; HT Emmanuel, chưa có quản nhiệm. Xin Chúa đồng công với người chăn để giúp con cái Chúa có đức tin mạnh mẽ hầu HT được phát triển. Xin Chúa cho HT Báp-tít Emmanuel và HT St. Louis (CMA) sớm có người chăn ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 11/09/2020

Thứ Sáu, 11/9/2020 Bang Minnesota: HT Minneapolis (CMA), MS Lê Tân; HT Giám Lý Richfield, MS Ðoàn Văn Thạnh. Xin Chúa hướng dẫn HT, giúp tín hữu luôn khao khát Lời Chúa để tăng trưởng đức tin. Bang Iowa: Các HT CMA: HT Des Moines, MS Khấu Anh Tuấn; HT Quad City, chưa có quản nhiệm; HT Nước Sống Sioux City, MS Lê Ngọc Tuấn; HT Báp-tít Hy Vọng, chưa có người chăn. Xin Chúa thêm ơn trên đầy tớ Ngài, cho HT phá ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 10/09/2020

Thứ Năm, 10/9/2020 Bang Illinois: HT Giám Lý Chicago, MS Văn Vĩnh; HT Chicago (Nazarene), MS Huỳnh Văn Hoàng; HT Wheaton (CMA), MS Lê Thành Tuấn, quyền QN; HT Chicago (CMA), MS Lê Thành Tuấn; HT Winfield (Reformed), MS Nguyễn Phú Hữu; HT Báp-tít Chicago, MS Âu Quang Vinh; HT Báp-tít Hiệp Nhất, MSNC Trần Tấn Nhứt. Xin Chúa ban ơn trên quý đầy tớ Chúa để giúp nhiều đồng bào cơ hội biết Chúa và đến tin nhận Ng ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 09/09/2020

Thứ Tư, 09/9/2020 Bang Michigan: HT Kentwood (Reformed—Cơ Ðốc Cải Cách), MS Dương Quốc Lập; HT Giám Lý Grand Rapids, MS Nguyễn Quang Dũng; HT Giám Lý Detroit, MS Nguyễn Đức Nhân; HT Ân Ðiển Detroit (CMA), MSNC Chế Công Lâm. Xin Chúa đồng công với người chăn, con dân Chúa khao khát Lời Chúa, và cho HT phát triển.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 08/09/2020

Thứ Ba, 08/9/2020 Bang Alabama: Các HT Báp-tít: HT North Shelby, MS Nguyễn Văn Trung; HT Vâng Phục Mobile, MS Đoàn Hòa Jeremiah; HT Đời Sống Mới, MS Võ Thường Phi. Xin Chúa ban ơn sức trên đầy tớ Chúa, giúp con cái Chúa học và sống với Lời Ngài, tích cực đi ra đem Phúc Âm đến cho nhiều người.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thu ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top