Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức (Page 13)

Cầu Nguyện – Ngày 23/01/2021

Thứ Bảy, 23/01/2021 Pháp. HT Paris, MS Nguyễn Văn Bình. Cảm tạ Chúa cho HT yêu thương và hiệp một vui vẻ thờ phượng phục vụ Chúa. HT Strasbourg, TÐ Trần Thái Hòa; HT Basel-Mulhouse, MS Nguyễn Thái Hồng. Xin Chúa cho người chăn được ơn gầy dựng và phát triển HT, và cho có thêm người tin Chúa. Xin cầu nguyện cho Mục Vụ Vỡ Đất Mới tại Pháp có nhiều tôi con Chúa dâng hiến hầu có đủ tài chánh điều hành hằng thán ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 22/01/2021

Thứ Sáu, 22/01/2021 Bỉ. HT Bruxelles, TĐ Phạm Hồng Tâm Niệm cộng tác chăm sóc, MS Bùi Quốc Phụng thỉnh thoảng đến giảng dạy; Nhóm Tín Hữu Liège chưa có người chăn. Xin Chúa cho sớm có MS; xin ban ân lành trên con dân Chúa, cho họ trung tín học Lời Ngài, lớn lên vững mạnh trong niềm tin và chia sẻ Phúc Âm cho đồng hương.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Vi ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 21/01/2021

Thứ Năm, 21/01/2021 Hòa Lan. HT Dordrecht và HT Den Haag, MS Bùi Quốc Phụng phụ trách; HT Arnhem, MSNC Lữ Thị Tường Loan. Xin Chúa thêm ơn sức trên người chăn, thêm lòng yêu mến Chúa trên con dân Chúa để góp phần phục vụ Chúa, cho có nhiều người tin nhận Chúa.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 20/01/2021

Thứ Tư, 20/01/2021 Cầu nguyện đặc biệt cho đất nước Hoa Kỳ. Hôm nay, ngày Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức Tổng Thống, xin Chúa cho mọi diễn tiến của buổi lễ diễn ra tốt đẹp. Xin cầu nguyện cho tổng thống và chính phủ mới trong việc điều hành đất nước và đặt nền tảng cai trị trên Lời Chúa như tổ tiên của Hoa Kỳ từ ngày lập quốc. Hòa Lan. HTTL Heerlen, MS Huỳnh Thanh Sơn. Xin Chúa ban ơn trên chức vụ của MS Sơn vì vừa ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 19/01/2021

Thứ Ba, 19/01/2021 Thụy Sĩ. HTTLVN Suisse, MS Ngô Bá Tạo. Tạ ơn Chúa, công việc Chúa tại Thụy Sĩ vẫn phát triển tốt. Cảm tạ Chúa cho HT có thêm người mới; các tín hữu tăng trưởng trong đức tin và sốt sắng phục vụ Chúa ; và HT có CT huấn luyện người phục vụ Chúa. Xin Chúa ban ơn sức mới trên MS Tạo để mở mang những vùng đất mới và chăm sóc HT tại 4 khu vực: St. Gallen, Aarau, Lausanne, và Genève. Xin Chúa ch ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 18/01/2021

Thứ Hai, 18/01/2021 Thụy Sĩ. HT Bienne, MS Triệu Thái Sơn QN, TÐ Triệu Thái Phong PT. Cảm tạ Chúa cho con cái Chúa trung tín thờ phượng Chúa và ham mến học Lời Ngài; Ban Thiếu Nhi có lớp TCN và HT có CT đào tạo “Hướng Dẫn Chia Sẻ Lời Chúa. ” Xin Chúa thêm ơn, sự khôn ngoan cho đầy tớ Chúa trong chức vụ chăn bầy, cho các em thiếu nhi yêu mến học Lời Chúa, và cho con cái Chúa luôn đứng vững trong đức tin, cùn ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 17/01/2021

Chúa Nhật, 17/01/2021 Ðức. HT Giám Lý tại Frankfurt, MS Nguyễn Chí Mỹ; Nhóm Tín Hữu Nordhorn, MS Nguyễn Văn Hiếu. Tuy MS Hiếu đã nghỉ hưu nhưng vì công việc Chúa chung nên vẫn tiếp tục, xin Chúa thêm sức cho MS để chăm lo các nhóm tín hữu, hỗ trợ, và cộng tác với nhiều nhóm tín hữu khác. Xin Chúa giúp con dân Chúa yêu kính Ngài và yêu mến nhau, vững vàng tin cậy Chúa, và tích cực nói về Chúa cho đồng bào. ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 16/01/2021

Thứ Bảy, 16/01/2021 Ðức. Nhóm Tín Hữu Welzlar, MS Nguyễn Công Tiển kiêm nhiệm (KN); HT Munchen, Ban Chấp Hành điều hành HT, MSNC Nguyễn Thị Ngọc PT; Nhóm Tín Hữu Wilhelmshaven, Ông Trần Bá Hoài; Nhóm Tín Hữu Osnabruck, Ông Phạm Ngọc Toàn. Xin Chúa thêm ơn trên đầy tớ Chúa, giúp tín hữu ham thích học Lời Chúa, sâu nhiệm trong đức tin, và hăng hái công bố Phúc Âm. HT Wuppertal, MS Nguyễn Công Tiển QN, MSNC Hu ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 15/01/2021

Thứ Sáu, 15/01/2021 Ðức. HT Berlin độc lập, MS Nguyễn Ðức Hòa. Xin Chúa thêm sức khỏe cho MS Hòa. Cảm tạ Chúa dù ông đã hưu hạ nhưng vẫn tiếp tục chăm lo và gầy dựng HT. Xin Chúa tiếp tục thêm ơn sức trên Ông Bà MS Hòa, và con cái Chúa để công việc Ngài tại đây được phát triển càng hơn. HT Berlin thuộc HTTLVN Âu châu, BCH điều hành HT, MS Lê Khánh Dương, TĐ Tabitha Phượng Vajen PT. Xin Chúa thêm ơn trên ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 14/01/2021

Thứ Năm, 14/01/2021 Ðức. HT Hanover độc lập, MS Daniel Hoàng; HT Hannover, MS Phạm Xuân Bahnar Trung: HT Stuttgart, MS Nguyễn Ðức Đảo; HT Reutlinggen, MS Vũ Ngọc Văn QN; HT Regensburg, MS Nguyễn Duy Khánh. Xin Chúa cho con cái Ngài có được mối tương giao yêu thương hiệp một, để HT là nơi phước hạnh cho mỗi người, qua đó tình thương của Ngài đến với tha nhân là những người chưa nếm biết sự thương xót của ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top