Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức (Page 10)

Cầu Nguyện – Ngày 26/07/2021

Thứ Hai, 26/7/2021 Bang South Carolina: HT Greensville (CMA), MS Phan Đình Xuân; HT Tình Thương, MS Nguyễn Phước Quang. Các HT Báp-tít:; HT Columbia, MS Nguyễn Công Hà; HT Paris View, MS Ðoàn Anh Tuấn; HT Greensville, MS Lữ Thành Kiến; HT Phước Hạnh, MS Nguyễn Văn Đại. Xin Chúa ban ơn trên người chăn, giúp các tín hữu thêm lòng yêu Chúa, khao khát Lời Chúa và hăng hái ra đi chia sẻ Phúc Âm.  Trích Lịch ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 25/07/2021

Chúa Nhật, 25/7/2021 Bang North Carolina: Các HT Báp-tít: HT Charlotte, MS Nguyễn Quý Hùng; HT Đức Tin, MS Chương Thanh Hải; HT Charlotte (CMA), MS Nguyễn Hữu Nhựt; HT Giám Lý Charlotte, MS Nguyễn Nam Phước; HT Gaston, MS Lê Hoàng Trọng; HT High Point, MS Cao Bảo Tài; HTTL Ngũ Tuần Charlotte, MS Timothy Trần. Xin Chúa giúp người chăn đạt kết quả trong chức vụ vui lòng Ngài, cho con dân Chúa yêu Ngài hết lòn ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 24/07/2021

Thứ Bảy, 24/7/2021 Bang North Carolina: Các HT CMA: HT Greensboro, MS Châu Mạnh Cường; HT Raleigh, MS Trần Thái Nhiệm. Các HT Báp-tít: HT Greensboro, MS Võ Ðức Hòa; HT Fayetteville, MS Nguyễn Phương Hải; HT Mission Hickory, MS Võ Ðức Ánh; HT Wintons Salem, MS Trần Thái Nghiêm. Xin Chúa thêm ơn trên người chăn, cho con dân Chúa khao khát Lời Chúa, cùng hiệp tác gây dựng HT phát triển và vững mạnh. HT Báp-tít ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 23/07/2021

Thứ Sáu, 23/7/2021 Bang Virginia: HT Falls Church Mennonite, MS Nguyễn Ðức Phú; HT Hampton, MS Lê Kim Vâng; HT Báp-tít Richmond, Ông Ðiểu Nây điều hợp; HT Richmond (CMA), MSNC Nguyễn Minh. Xin Chúa thêm ơn lành, sức mới trên quý đầy tớ Chúa để nuôi dưỡng, hướng dẫn bầy chiên lớn lên, phát triển, và giúp con cái Chúa ham thích Lời Chúa và cộng tác với nhau phục vụ Ngài.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm N ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 22/07/2021

Thứ Năm, 22/7/2021 Bang Virginia: Các HT Báp-tít: HT Phục Hưng, MS Trần Tấn Hoài Nhơn; HT Giao Ước Ân Ðiển Herndon, MS Nguyễn Thái QN, MS Nguyễn Trần Thái Hòa PT; HT Baptist Hy Vọng MS Trần Văn Sáng; HT Alexandria, chưa có QN; HT Hy Vọng, MS Nguyễn Trọng Khang; HT Ân Ðiển, chưa có QN. Xin Chúa giúp con dân Chúa sống với đức tin vững mạnh hầu giúp HT phát triển. Xin Chúa cho HT Alexandria và Ân Điển sớm có n ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 21/07/2021

Thứ Tư, 21/7/2021 HT Giám Lý Việt. Cảm tạ Chúa HT đang trên đà phát triển. Xin Chúa ban thêm ơn sức trên người chăn trong việc giảng dạy, chăm sóc, và phát triển HT, xin Chúa cho con cái Chúa khao khát Lời Ngài và đức tin vững mạnh.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 20/07/2021

Thứ Ba, 20/7/2021 Vùng Washington DC: HTVN vùng Hoa Thịnh Ðốn (CMA), MS Nguyễn Hoàng Chính. Tạ ơn Chúa cho các sinh hoạt hằng tuần vui vẻ. Xin cầu nguyện cho nhiều con cái Chúa tham gia các buổi nhóm cầu nguyện, học Kinh Thánh hằng tuần của HT.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 19/07/2021

Thứ Hai, 19/7/2021 Bang Maryland: Các HT Báp-tít: HT Baltimore, quý MS Mai Tấn Sang; HT Tình Thương, MS Nguyễn Việt Hùng. Xin Chúa ban ơn sức trên quý đầy tớ Chúa trong việc giảng dạy, chăm sóc và phát triển HT. HT Báp-tít Thứ Nhất Lanham, MS Hồ Chí Hiếu. Cảm tạ Chúa cho mục vụ Anh ngữ được Chúa ban phước và có MS chăm sóc cho mục vụ; cho buổi thờ phượng và sinh hoạt các nhóm nhỏ thật phước hạnh. Xin Chúa c ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 18/07/2021

Chúa Nhật, 18/7/2021 Bang Pennsylvania: Các HT CMA: HT Lancaster, MS Nguyễn Sĩ Thuận; HT Philadelphia, MS Nguyễn Hữu Bối; HT South Philadelphia, MS Nguyễn Kỳ Sinh; HT Erie, chưa có người chăn; HT York, MS Vũ Văn Yên. Xin Chúa thêm ơn trên người chăn, cho tín hữu tinh thần chăm sóc, nâng đỡ nhau, và mạnh dạn chia sẻ Phúc Âm cho đồng hương. HTTL Harrisburg, MS Ông Văn Hoài Nam. Cảm tạ Chúa cho mục vụ Anh ngữ ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 17/07/2021

Thứ Bảy, 17/7/2021 Bang Delaware: HT Mennonite, MS Nguyễn Thanh Tuyền. Xin Chúa ban ơn trên người chăn trong công tác chăm sóc bầy chiên của Chúa, cho con cái Chúa ham thích Lời Ngài và đức tin được tăng trưởng. Bang Pennsylvania: HTTL Báp-tít Philadelphia, MS Phạm Mỹ Phước; HTTL Báp-tít Thứ Nhất Pittsburgh, MS Nguyễn Văn Dân; HT Mennonite Philadelphia, MS Nguyễn Hữu Phúc; HT Mennonite Souderton, chưa có QN ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top