Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức (Page 10)

Cầu Nguyện – Ngày 22/05/2020

Thứ Sáu, 22/5/2020 HT Springvale Central (CMA), MS Trương Hoàng Ứng; HTTL Seddon (CMA), MS Trần Hoàng Lang; HTTLVN Vicwest (VECA), MS Nguyễn Tiến Dũng. Xin Chúa Thánh Linh thêm năng lực trên người chăn, thánh hóa đời sống nhiều con dân Chúa để sống đúng tiêu chuẩn con dân Nước Trời; giúp họ mạnh dạn đi ra thăm viếng chứng đạo đem nhiều người về cho Chúa; cảm thúc các bậc lãnh đạo trong HT tham dự các lớp hu ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 21/05/2020

Thứ Năm, 21/5/2020 Lễ Thăng Thiên . Xin Chúa dùng ngày này nhắc nhở con dân Chúa Ðại Mệnh Lệnh Chúa truyền, nhen lại tinh thần tích cực Truyền Bá Phúc Âm trong chính Bạn và con dân Chúa. Xin cầu nguyện cho CT truyền giảng trong HT của Bạn năm nay và cho Ban Chứng Ðạo hoạt động mạnh mẽ, tìm được đường hướng tích cực đáp ứng được nhu cầu cần biết Chúa của đồng bào trong vùng. HT Springvale, MS Ngô Minh Quang. ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 20/05/2020

Thứ Tư, 20/5/2020 HT Uniting West Footscray, trong thời gian củng cố và tìm mời MS. Xin Chúa cho con dân Ngài luôn trung tín trong sự thờ phượng và phục vụ Ngài; xin cho họ cam kết đứng chung lo công việc nhà Chúa. HT Nguồn An Bình (BAP), MS Lý Quốc Hưng. Cảm tạ Chúa cho HT phát triển dù mới thành lập và cho HT tìm được địa điểm sinh hoạt thích hợp. Xin cầu nguyện cho tôi con Chúa có ơn và ảnh hưởng tốt tro ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 19/05/2020

Thứ Ba, 19/5/2020 HT Báp-tít Resevoir, TÐ Trịnh Thanh Thuận; HT Báp-tít Việt Nam Syndal, chưa có QN. Xin Chúa thêm ơn trong sự giảng dạy và lãnh đạo của người chăn; cho con cái Chúa yêu thương, cùng nhau lo công việc Chúa; xin Chúa cho họ luôn dành thì giờ học Lời Ngài, sống đạo, và tích cực chia sẻ về sự cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. HT Ân Điển, MS Nguyễn Tiến Dũng. Cảm tạ Chúa cho HT phát triển và sinh ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 18/05/2020

Thứ Hai, 18/5/2020 HT Richmond (Church of Christ), MS Trần Vinh Quang. Xin Chúa ban cho đầy tớ Ngài sự khôn ngoan, ơn sức mới để giúp bầy chiên của Chúa lớn mạnh trong đức tin; xin Chúa Thánh Linh ban cho HT sức sống sung mãn, cho mục vụ Anh ngữ phát triển, cho HT lòng nhiệt thành tìm kiếm và giúp đỡ những trẻ em nghèo trong cộng đồng. Trung Tâm Truyền Giảng Tin Lành Yarra, MS Ngô Minh Quang KN, Mục sư Nhiệ ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 17/05/2020

Chúa Nhật, 17/5/2020 HT Báp-tít Kew, MS Ðoàn Hưng Khôi. Xin Chúa phục hưng con dân Ngài đặc biệt hướng lòng đến giới trẻ, đẩy mạnh tinh thần phục vụ Chúa cho các em trong năm 2020. HT Báp-tít Sự Sống Mới Brimbank, MS Ðinh Trường Chinh. Xin Chúa ban ơn trên người chăn trong chức vụ Chúa giao, cho con dân Chúa lòng khát khao Lời Ngài và tích cực hợp tác gây dựng, phát triển HT, mạnh dạn đi ra chia sẻ Tin Mừng ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 16/05/2020

Thứ Bảy, 16/5/2020 Bang Victoria: HTTL Melbourne, MS Trần Văn Hùng QN, MS Nguyễn Bùi Thanh Tuấn lo cho thanh niên. Cảm tạ Chúa cho HT phát triển tốt, giới trẻ tham gia mục vụ Anh ngữ đông đảo. Xin Chúa ban ơn trên người chăn trong sự giảng dạy và lãnh đạo HT, cho có thêm nhiều tín hữu tham gia vào công tác chứng đạo, đưa được nhiều người về với Ngài; xin Chúa cho HT có tinh thần hiệp một; các CT giúp đỡ cộn ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 15/05/2020

Thứ Sáu, 15/5/2020 HT New Way (BAP), MS Lê Vũ Thiên Ân. Cảm tạ Chúa ban phước tuôn tràn trên HT, cho Hội Đồng Thành Phố đồng ý cho HT sử dụng thêm phòng nhóm bên cạnh, lớn hơn chỗ hiện tại. Xin cầu nguyện CT huấn luyện Lãnh Đạo được kết hợp với Trường Thần học Gate Way Seminary, California, Hoa Kỳ. HT Wollongong, MS Võ Trí Dũng. Xin Chúa ban sức mới trên người chăn, ơn dẫn dắt bầy chiên đi trong đường lối N ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 14/05/2020

Thứ Năm, 14/5/2020 HTTL Anh Giáo Regents Park, MS Phạm Quang Vinh. Cảm tạ Chúa đã ban phước trên HT trong năm qua. Xin Chúa ban ơn trên người chăn trong công tác chăm sóc, giảng dạy, và rao truyền Danh Chúa. Xin Chúa cho công việc Chúa ngày càng phát triển, con dân Chúa yêu mến Chúa và đời sống đức tin luôn nóng cháy. HTTLVN Fairfield West, MSNC Nguyễn Vệ Nhân. Xin Chúa thêm ơn sức trên người chăn, giúp con ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 13/05/2020

Thứ Tư, 13/5/2020 Bang Australia Capital: HTTL Việt Nam ACT Canberra, Ông Đỗ Ngọc Tín, Thư ký QN. Xin Chúa đưa dẫn đầy tớ của Ngài đến chăm lo HT; xin Chúa ban ơn trên BCH trong công tác hướng dẫn HT; cho tinh thần yêu mến Chúa của con cái Ngài được thể hiện qua sự ham mến học Lời Ngài, và tham gia các nhóm cầu nguyện; xin Chúa cho họ trung tín bước đi với Chúa và luôn nương cậy nơi Ngài.  Trích Lịch C ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top