Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tìm Hiểu (Page 57)

Chương Trình Truyền Hình Trực Tiếp Đại Hội Baptist 2014

Đại Hội Baptist 2014: Truyền Hình Trực Tiếp Nhằm giúp những người không tham dự Đại Hội Baptist 2014 có thể theo dõi Đại Hội, Ban Tổ Chức Đại Hội Baptist sẽ phát video trực tuyến các chương trình thờ phượng chính và đêm thánh nhạc qua internet. Chương trình phát hình trực tiếp của Đại Hội Baptist như sau: Ngày Giờ (Atlanta - EST) Chương Trình Tối Thứ Năm: 3/7/2014 7:30 pm - 9:15 pm Thờ Phượng I: Khai Mạc Đạ ...

Read more

Nền Tảng Kinh Thánh – Phần 1/4

...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 21:5-28

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 21:5-28 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn hãnh diện gì về những điều bạn đang có?  Nếu bạn biết chắc rằng có một ngày, điều đó sẽ mất đi hoặc sẽ bị hủy diệt, bạn cảm thấy thế nào? Câu Hỏi Thảo Luận Người Do Thái và các môn đồ của Chúa nghĩ gì về đền thờ (21:5)?  Đức Chúa Jesus cho họ biết điều gì sẽ xảy ra (21:6)?  Khi nghe Chúa nói như vậy, theo bạn họ nghĩ gì? Các môn đồ của Chúa đã hỏi Chúa điề ...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 16a

Trao Trách Nhiệm Truyền Giảng Cho Các Sứ Ðồ Đức Chúa Jesus gọi mười hai môn đồ của Ngài đến, ban cho họ uy quyền trên tà linh để đuổi trừ chúng, và chữa lành mọi bệnh tật, đau yếu. Ðây là tên của mười hai Sứ Đồ: Đầu tiên là Simon, còn gọi là Peter, và em trai của ông là Andrew; James con của Zebedee, và em trai của ông là John; Philip và Bartholomew; Thomas và Matthew, người thâu thuế; James con của Alphaeu ...

Read more

Tài Liệu: Giáo Trình Alpha – Bài Số 10

...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 20:41-21:4

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 20:41-21:4 Câu Hỏi Gợi Ý Những người nào khiến bạn chú ý? Bạn chú ý điều gì nơi những người này: lời nói, trang phục, quan điểm hay cách sống của họ? Câu Hỏi Thảo Luận Trong phần trước (20:27-40), những người Sa-đu-sê đã tìm cách gài bẫy Đức Chúa Jesus về những điều khó hiểu - hay có vẻ mâu thuẩn - trong Kinh Thánh; trong khúc Kinh Thánh này, Chúa đã hỏi họ điều gì (20:40-42)? Giữa ...

Read more

Phóng Sự: Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2006)

31 "Khi Con Người ngự đến trong vinh quang mình cùng với tất cả các thiên sứ, Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang. 32 Muôn dân sẽ tụ họp trước mặt Ngài; và Ngài sẽ chia họ ra như người chăn chia chiên và dê ra, 33 để chiên bên phải, và dê bên trái. 34 Lúc ấy, Vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng: ‘Hỡi những người được Cha Ta ban phước, hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các co ...

Read more

Thánh Ca Brazil

...

Read more

Kinh Nghiệm Của Đời Sống Tin Chúa Có Giá Trị Gì?

Kinh Nghiệm Cơ Đốc Nhân Có Giá Trị Không? "Nếu bạn tin rằng cái đèn để bàn, sở hữu những thuộc tính như Đức Chúa Trời của bạn, thì bạn có thể nhận được một câu trả lời tương tự", một sinh viên trường luật tuyên bố như vậy. Câu nói đầy tính hoài nghi đó đã cho tôi biết điều hàng ngàn người suy nghĩ - cho rằng kinh nghiệm của Cơ Đốc nhân hoàn toàn mang tính chủ quan và cá nhân, không có giá trị khách quan, vĩ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top