Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tìm Hiểu (Page 53)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi – Được An Ủi

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được An Ủi Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được An Ủi để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai nghèo thiếu trong tâm linh, v ...

Read more

Anh Quốc: 10 Thánh Ca Yêu Thích Nhất Trong Năm 2014 (2/3)

Tựa đề:  Xin Chúa Ở Cùng Con Nguyên tác: Abide With Me Lời: Henry Francis Lyte (1793-1847) Nhạc: William Henry Monk (1823-1889) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 32 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam (1992) - Bài số 210 [divide style="2"] [one_half] Abide With Me 1. Abide with me; fast falls the eventide; The darkness deepens; Lord with me abide. When other helpers fail and comf ...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 3b

SỰ CÔNG CHÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (God’s Righteousness) Sự công chính biểu hiện sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Thánh Khiết là bản tính của Đức Chúa Trời, nó được biểu lộ nơi sự công chính trong mối giao tiếp với con người. Sự công chính của Đức Chúa Trời có thể nói là Ngài yêu thích sự thánh khiết.  Những điểm sau đây chứng tỏ điều ấy. Đức Chúa Trời Ghét Tội Lỗi (Thi 5:4; 11:5; Châm 6:16; Hab 1:13) Không a ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi – Vương Quốc Đức Chúa Trời

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Vương Quốc Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Vương Quốc Đức Chúa Trời để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai n ...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 20b

Ngụ Ngôn về Con Chiên Lạc “Vì Con Người đã đến để cứu kẻ bị lạc mất. Các ngươi nghĩ sao? Nếu một người chăn có một trăm con chiên, mà một con đi lạc, người ấy há chẳng để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên bị lạc sao? Nếu tìm được, quả thật, Ta nói với các ngươi: Người ấy sẽ vui mừng về con chiên đó hơn về chín mươi chín con không đi lạc. Cũng vậy, Cha các ngươi trên trời không muốn một ai ...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 3a

Chương 3 ĐỨC CHÚA TRỜI THÁNH KHIẾT, CHÍNH TRỰC VÀ CÔNG BÌNH (The Holiness, Righteousness, and Justice of God)  Nếu chúng ta tin quyết mình có thể tìm được một người trên thế gian không hề lỗi lầm, chắc chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để gặp được người  đó. Nếu có một người không hề lầm lỗi, chúng ta ai không muốn có một người bạn như vậy?  Nhưng chúng ta biết không thể nào có một người nào như  vậy trên đời. Di ...

Read more

Thánh Ca: Cầu Xin Chúa Dẫn Dắt Con – Guide Me O Thou Great Redeemer

Tựa đề:   Cầu Xin Chúa Hướng Dẫn Con Nguyên tác: Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch Lời:  William Williams Pantycelyn (1717-1791) Nhạc: John Hughes (1873–1932) Tựa đề Anh ngữ: Guide Me O Thou Great Redeemer Lời Anh: Peter Will­iams Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam - Bài số 155 [divide style="2"] [one_half] Guide Me, O Thou Great Jehovah 1. Guide me, O Thou great Jehovah, Pilgrim thr ...

Read more

Ân Điển Diệu Kỳ – Amazing Grace

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. 2. T'was Grace that taught my heart to fear. And Grace, my fears relieved. How precious did that Grace appear The ho ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top