Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tìm Hiểu (Page 52)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi: Được Làm Con Đức Chúa Trời

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được Làm Con Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề:  Bài Giảng Trên Núi – Được Làm Con Đức Chúa Trời để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 24b

Sự cầu nguyện Đức Chúa Jesus đang cầu nguyện ở một chỗ nọ; sau khi Ngài cầu nguyện xong, một môn đồ thưa với Ngài: “Lạy Chúa! Xin dạy chúng con cầu nguyện như Giăng đã dạy các môn đồ của ông.”  Ngài truyền cho họ: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói: ‘Lạy Cha! Nguyện Danh Cha được tôn thánh. Vương quốc Cha được đến. Xin cho chúng con lương thực hằng ngày. Xin tha thứ chúng con những tội lỗi của chúng con, vì c ...

Read more

Give Me Your Eyes

...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 23:26-39

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 23:26-39 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn bị đặt vào hoàn cảnh phải làm một việc bất đắc dĩ hay không?  Bạn làm điều đó cho ai?  Bạn cảm thấy thế nào sau khi làm xong việc đó? Câu Hỏi Thảo Luận Ai đã phụ vác cây thập tự cho Chúa? Ông nhận trách nhiệm này trong hoàn cảnh nào (23:26)? Tại sao Đức Chúa Jesus cần được giúp trong lúc đó (Mác 14:65; 15:15, 19)? Ai đã đi theo cuộc diễn hành? ...

Read more

On My Knees

...

Read more

Quanh Ngôi Đức Chúa Trời

Chung quanh ngôi lại có hai mươi bốn ngôi khác; trên những ngôi ấy tôi thấy hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi, mình mặc y phục trắng, và đầu đội mão bằng vàng. (Khải-huyền 4:4) Số người đại diện cho các thánh đồ trên trời sẽ ngồi chung quanh ngôi. Một phân đoạn trong Nhã Ca có nói về việc Sa-lô-môn ca tụng Đức Vua đang ngồi đồng bàn với mình; có người dịch là chiếc bàn tròn. Căn cứ vào đó, tôi nghĩ rằng một ...

Read more

Good Samaritan (2014): Một Ca Giải Phẩu

...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 23:13-25

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 23:13-25 Câu Hỏi Gợi Ý Những thông lệ thường xuất phát từ mục đích tốt nhưng có khi đưa đến tình trạng khó xử.  Bạn có bao giờ ở trong tình trạng tương tự như vậy không? Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi gặp Chúa Ngài trở lại, Phi-lát đã làm gì (23:13)?  Bản án ông dành cho Chúa là gì (23:16)? Lý do nào khiến Phi-lát đưa ra phán quyết như vậy (23:14-15)? Dân chúng đã phản ứng như thế nào ( ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi: Được Thương Xót

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được Thương Xót Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề:  Bài Giảng Trên Núi – Được Thương Xót để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai nghèo thiếu trong ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top