Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tìm Hiểu (Page 51)

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 23:50-56

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 23:50-55 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn thất vọng vì Chúa không hành động giống như bạn mong muốn không?  Điều đó đã đem lại ảnh hưởng gì?  Thái độ của bạn đối với Chúa như thế nào sau việc đó? Câu Hỏi Thảo Luận Ai là người lo việc an táng Chúa (23:50)?  Chúng ta học biết gì về nhân cách của người này (23:50-51)? Ông đã sắp đặt việc an táng như thế nào (23:52)?  Hành động của ông có ...

Read more

Love of God

...

Read more

Tôi Tin

...

Read more

Nghi Ngờ

Các vầng đá bền vững sẽ là đồn lũy của người; bánh sẽ được ban cho người; nước sẽ không bao giờ thiếu (Ê-sai 33:16) Thưa bạn là người tin Chúa, có phải bạn đang hoài nghi không biết Ðức Chúa Trời sẽ làm đúng điều Ngài đã hứa hay không? Không biết các đồn lũy trong các vầng đá có bị bão tố xô sập chăng? Không rõ các vựa lẫm trên thiên đàng có cạn hết không? Phải chăng bạn nghĩ rằng Cha bạn ở trên trời dầu vẫ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi: Bị Bách Hại

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Bị Bắt Bớ Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề:  Bài Giảng Trên Núi – Bị Bắt Bớ để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai nghèo thiếu trong tâm linh, vì ...

Read more

Lose My Soul

...

Read more

My Life Is in Your Hands

...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 23:40-49

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 23:40-49  Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn phải bâng khuâng không rõ đâu là sự thật hay không?  Điều gì đã giúp bạn nhận thức và đi đến kết luận? Câu Hỏi Thảo Luận Một trong hai tử tội đã nhận xét về Chúa như thế nào (23:41)? Người này đã cầu xin Chúa điều gì (23:42)?  Đức Chúa Jesus đã trả lời người này như thế nào (23:43)? Vì sao một tội phạm có thể có một nhận thức đú ...

Read more

How Great Thou Art

...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi: Được Làm Con Đức Chúa Trời

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được Làm Con Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề:  Bài Giảng Trên Núi – Được Làm Con Đức Chúa Trời để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top