Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tìm Hiểu (Page 50)

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 24:13-29

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 24:13-29 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn có ý định bỏ cuộc trong khi làm một việc gì?  Chuyện gì đã xảy ra? Khi bỏ cuộc, bạn đã làm gì trong thời gian đó? Câu Hỏi Thảo Luận Hai môn đồ trong câu chuyện này đi đâu?  Hành trình dài bao xa (24:13)?  Trên đường đi, họ thảo luận về chuyện gì (24:14)? Ai đã cùng đi với họ (24:15)?  Họ có nhận biết người này không? Vì sao (24:16)? Đức Chúa Je ...

Read more

How Great Thou Art – Piano/Cello

...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lời Nguyện Cầu

...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 24:1-12

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 24:1-12 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn phải trải qua một thời gian ưu sầu không?  Điều đó kéo dài bao lâu?  Điều gì giúp bạn vượt qua giai đoạn đó? Câu Hỏi Thảo Luận Ai là những người đã đến thăm mộ Chúa (23:55; 24:1, 10)?  Họ đến vào lúc nào?  Tại sao họ đến trong lúc này?   Họ dự định làm gì (24:1)? Khi các phụ nữ thực hiện việc này cho Chúa, trở ngại nào họ có thể gặp (Ma-thi-ơ 27 ...

Read more

Học Làm Nhân Chứng Cho Chúa

Thì... các ngươi sẽ làm chứng về ta (Công-vụ các Sứ-đồ 1:8) Muốn học cần làm thế nào để thực hiện trách nhiệm đã được giao cho chúng ta là làm chứng cho Ðấng Christ, chúng ta hãy lấy chính Ngài làm khuông mẫu. Đức Chúa Jesus luôn luôn làm chứng: tại miệng giếng trong xứ Sa-ma-ri, tại Ðền Thờ Giê-ru-sa-lem, bên bờ hồ Ghê-nê-xa-rét, trên sườn núi. Ngài làm chứng cả ngày lẫn đêm: Những lời cầu nguyện đầy quyền ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi: Phần Kết Luận

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Phần Kết Luận Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề:  Bài Giảng Trên Núi – Phần Kết Luận để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai nghèo thiếu trong tâm ...

Read more

Johann Sebastian Bach: Thi Thiên 130 – Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir

Johann Sebastian Bach Thi Thiên 130 Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir Khái Quát Cantata Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir (BWV 131) là một tác phẩm thánh nhạc do Johann Sebastian Bach (1685–1750) biên soạn.  Lời ca trong tác phẩm phần lớn được trích từ Thi Thiên 130.  Câu đầu tiên của Thi Thiên 130 trong tiếng Đức là Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir – Lạy Chúa! Từ vực sâu con cầu khẩn ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lời Mời Ân Cần

...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 23:50-56

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 23:50-55 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn thất vọng vì Chúa không hành động giống như bạn mong muốn không?  Điều đó đã đem lại ảnh hưởng gì?  Thái độ của bạn đối với Chúa như thế nào sau việc đó? Câu Hỏi Thảo Luận Ai là người lo việc an táng Chúa (23:50)?  Chúng ta học biết gì về nhân cách của người này (23:50-51)? Ông đã sắp đặt việc an táng như thế nào (23:52)?  Hành động của ông có ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top