Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tìm Hiểu (Page 49)

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 1a

Ba Ngôi Thiên Chúa Lời Giới Thiệu: Đức Chúa Trời Ba Ngôi là một tín lý quan trọng trong niềm tin Cơ Đốc.  Cách đây hơn 65 năm, Mục sư Tiến sĩ Clarence H. Benson (1879-1954) đã viết một cuốn sách nhỏ giải thích tín lý này cho các tân tín hữu và những người đang tìm hiểu về Đức Chúa Trời của Cơ Đốc giáo.  Sách được xuất bản vào năm 1949 với tựa đề The Triune God. Sau đó, sách được tái bản vào các năm 1962, 19 ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 21:29-38

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 21:29-38 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn phải trông chờ một điều gì quá lâu?  Bạn đã làm gì trong thời gian đó? Câu Hỏi Thảo Luận Lý do nào khiến Chúa kể ẩn dụ về cây nứt lộc (21:25-28)?  Cây nứt lộc báo hiệu điều gì sẽ xảy đến (21:30)? Có phải Chúa bảo chỉ nhìn một mình cây vả hay không (21:29)? Người tin Chúa có nên nhìn vào chỉ một vài hiện tượng để xác định ngày Chúa đến hay không ...

Read more

Đường Thương Khó – Sáo

...

Read more

Chương Trình Truyền Hình Trực Tiếp Đại Hội Baptist 2014

Đại Hội Baptist 2014: Truyền Hình Trực Tiếp Nhằm giúp những người không tham dự Đại Hội Baptist 2014 có thể theo dõi Đại Hội, Ban Tổ Chức Đại Hội Baptist sẽ phát video trực tuyến các chương trình thờ phượng chính và đêm thánh nhạc qua internet. Chương trình phát hình trực tiếp của Đại Hội Baptist như sau: Ngày Giờ (Atlanta - EST) Chương Trình Tối Thứ Năm: 3/7/2014 7:30 pm - 9:15 pm Thờ Phượng I: Khai Mạc Đạ ...

Read more

Nền Tảng Kinh Thánh – Phần 1/4

...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 21:5-28

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 21:5-28 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn hãnh diện gì về những điều bạn đang có?  Nếu bạn biết chắc rằng có một ngày, điều đó sẽ mất đi hoặc sẽ bị hủy diệt, bạn cảm thấy thế nào? Câu Hỏi Thảo Luận Người Do Thái và các môn đồ của Chúa nghĩ gì về đền thờ (21:5)?  Đức Chúa Jesus cho họ biết điều gì sẽ xảy ra (21:6)?  Khi nghe Chúa nói như vậy, theo bạn họ nghĩ gì? Các môn đồ của Chúa đã hỏi Chúa điề ...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 16a

Trao Trách Nhiệm Truyền Giảng Cho Các Sứ Ðồ Đức Chúa Jesus gọi mười hai môn đồ của Ngài đến, ban cho họ uy quyền trên tà linh để đuổi trừ chúng, và chữa lành mọi bệnh tật, đau yếu. Ðây là tên của mười hai Sứ Đồ: Đầu tiên là Simon, còn gọi là Peter, và em trai của ông là Andrew; James con của Zebedee, và em trai của ông là John; Philip và Bartholomew; Thomas và Matthew, người thâu thuế; James con của Alphaeu ...

Read more

Tài Liệu: Giáo Trình Alpha – Bài Số 10

...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 20:41-21:4

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 20:41-21:4 Câu Hỏi Gợi Ý Những người nào khiến bạn chú ý? Bạn chú ý điều gì nơi những người này: lời nói, trang phục, quan điểm hay cách sống của họ? Câu Hỏi Thảo Luận Trong phần trước (20:27-40), những người Sa-đu-sê đã tìm cách gài bẫy Đức Chúa Jesus về những điều khó hiểu - hay có vẻ mâu thuẩn - trong Kinh Thánh; trong khúc Kinh Thánh này, Chúa đã hỏi họ điều gì (20:40-42)? Giữa ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top