Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tìm Hiểu (Page 48)

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 2b

ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN TRI (God is Ommiscient) Đức Chúa Trời toàn tri có nghĩa là sự hiểu biết của Ngài thật vô hạn. Sự hiểu biết của Đức Chúa Trời vừa chính xác, tỉ mỉ, chắc chắn, lại vừa bao  quát, rộng khắp. Những gì Ngài nói và làm đều tuyệt đối đúng và chân thật. Ngài không thể nào lầm lẫn cũng như không thể nào thất bại. Chúng ta chỉ có thể ngạc nhiên sững sờ kêu lên như Phao-lô: “Ôi sâu nhiệm thay là sự ...

Read more

Thánh Ca Tiếng Bồ Đào Nha

...

Read more

Phóng Sự: Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2014)

Sơ Lược Hoạt Động của Good Samaritan Medical Dental Ministry tại Việt Nam - Năm 2014. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Phòng Giải Phẩu – Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2014)

Phóng Sự: Phòng Giải Phẩu - Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2014) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:21-30

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 22:21-30 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn nói một điều gì mà người khác hiểu lầm không?  Họ đã làm gì? Sau đó, bạn đã làm gì để giúp họ hiểu đúng ý của bạn? Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus nói gì về kẻ sẽ phản Ngài (22:21)? Chúa sẽ hy sinh theo chương trình của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa có cần một người phản bội Ngài hay không (22:22)? Tại sao? Các môn đồ phản ứng như thế nào về tin c ...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 2a

Ba Ngôi Thiên Chúa Chương 2 ĐỨC CHÚA TRỜI VÔ HẠN (The Infinitude of God) Tác giả Thi Thiên viết “Đức Giê-hô-va thật vĩ đại và đáng tôn ngợi; sự vĩ đại vô cùng của Ngài không ai thấu hiểu được” (Thi Thiên 145:3)  Ngay cả thời đại nguyên tử với bao nhiêu kiến thức khoa học hiện nay cũng không thể nào thay đổi được sự nhìn nhận khiêm tốn đó. Kinh Thánh nêu rõ những thuộc tính của Đức Chúa Trời, nhưng đặc tính ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:7-20

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 22:7-20 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn thường dự tiệc với ai?  Mục đích của bữa tiệc là gì? Câu Hỏi Thảo Luận Lễ Bánh Không Men là lễ gì?  Tại sao phải kỷ niệm lễ này?  Ai là những người cùng dự? (Xuất 12:1-20). Chúa sai ai chuẩn bị cho buổi lễ này (22:8)?  Có gì đặc biệt trong việc chọn chỗ để dự lễ (22:9-13)?  Tại sao Chúa không nói rõ địa điểm tổ chức bữa tiệc? Lý do đặc biệt mà Đức Chúa Jes ...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 1b

Ba Ngôi Thiên Chúa Xác Nhận Bởi Kinh Thánh (Affirmed By Scripture) Kinh Thánh xác định sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Câu đầu tiên của Kinh Thánh “Ban đầu Đức Chúa Trời” đã đặt cứ điểm cho toàn bộ Kinh Thánh; sau đó không có chỗ nào trong Kinh Thánh phủ nhận hay bàn cãi về sự kiện đó cả. Mỗi trang trong Kinh Thánh đều ghi đậm hình ảnh của Đức Chúa Trời Hằng Sống; vì thế, nếu chấp nhận giáo huấn của Kinh Thá ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:1-6

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 22:1-6 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có những dự định gì?  Bạn dùng những phương tiện nào để đạt được điều đó? Câu Hỏi Thảo Luận Những người nào muốn giết Chúa (22:2, 4)?  Việc này đã xảy ra vào lúc nào (22:1)?  Tại sao họ muốn giết Chúa (22:2; 19:28-48)? Ai là người chủ mưu của chuyện này?  Hắn đã làm gì (22:3)? Vì sao? Động cơ nào khiến Giu-đa phản Chúa (22:5)? Giu-đa đã làm gì (22:4)? Những ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top