Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tìm Hiểu (Page 48)

Liên Khúc Giáng Sinh @ Shopping Mall

...

Read more

We Wish You A Merry Christmas

...

Read more

Kiến Thức: Danh Hiệu Em-ma-nu-ên

Em-ma-nu-ên Em-ma-nu-ên là một trong những danh hiệu của Đức Chúa Jesus.  Chữ Em-ma-nu-ên trong nguyên văn Hebrew là עִמָּנוּאֵל, là một danh từ kép gồm hai chữ אֵל (El – Đức Chúa Trời) và עִמָּנוּ (Immānū – với chúng ta).  Trong tiếng Anh, chữ này được viết là Immanuel hay Emmanuel. Danh hiệu Em-ma-nu-ên có nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” Nguồn Gốc Mặc dầu danh hiệu Em-ma-nu-ên chỉ xuất hiện ba l ...

Read more

British Top Ten Christmas Carols (2013)

...

Read more

Thánh Ca: Lời Tạ Ơn Chúa

...

Read more

O Come, Emmanuel – Piano/Cello

...

Read more

Giới Thiệu: Hội Thánh Dương Yên

...

Read more

Kiến Thức: Mùa Vọng

Mùa Vọng Tên Gọi Mùa Vọng là mùa trông đợi.  Tên gọi Mùa Vọng được dịch từ chữ advent trong tiếng Anh; chữ này xuất phát từ chữ adventus trong tiếng Latin, có nghĩa là đến. Chủ từ của động từ đến là Chúa; do đó, Mùa Vọng là mùa trông đợi Chúa đến. Thời Gian Theo niên lịch Cơ Đốc, Mùa Vọng khởi đầu vào Chúa Nhật thứ tư trước ngày kỷ niệm Chúa giáng sinh và kết thúc vào đêm 24 tháng 12. Ngày bắt đầu Mùa Vọng ...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 9b

LỜI CHỨNG CỦA NHỮNG NGƯỜI THÂN CẬN (The Testimony of the Astonished Friends) Những bạn thân nhất của Chúa cũng không ngờ rằng Chúa sẽ sống lại. Họ cho rằng lý tưởng của mình đã chấm dứt nơi thập tự giá. Các Bà (Mác 16:1-11; Lu 24:1-11; Giăng 20:11-18) Bà Ma-ri Ma-đơ-len đi ra mộ là để khóc Chúa, không phải để đón Ngài. Các bà hỏi nhau: “Ai lăn tảng đá cho chúng ta bây giờ?” (Mác 16:3).  Họ ngạc nhiên vì thấ ...

Read more

Tiếp Chúa

Thầy phán: Cái phòng ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đồ ta ở đâu? (Mác 14:14) Vào dịp lễ Vượt Qua, thành Giê-ru-sa-lem trở thành một quán trọ vĩ đại. Mỗi chủ nhà đều mời bạn hữu riêng của mình, nhưng không có ai mời Cứu Chúa đến nỗi Ngài không có chỗ trú ngụ. Ngài phải dùng quyền năng siêu nhiên của mình để tìm một phòng cao mà bày tiệc. Ngày nay cũng vậy: Đức Chúa Jesus không được con người đón tiếp, ngoạ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top