Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tìm Hiểu (Page 47)

Chúa Phục Sinh

Ký Thuật Về Chúa Phục Sinh Ngày Sa-bát qua rồi, Mary Magdalene, Mary mẹ James, cùng Salome mua hương liệu để xức xác Đức Chúa Jesus. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mặt trời vừa ló dạng, các phụ nữ mang theo hương liệu mà họ đã chuẩn bị, đến phần mộ.  Trên đường đi, họ nói với nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá chận cửa mộ giúp chúng ta?” Thình lình, một cơn động đất dữ dội xảy ra, vì một thiên sứ của Chúa ...

Read more

The End of the Beginning

...

Read more

Chúa Hy Sinh

Chương 40 Quân Lính La Mã Hành Hạ Chúa Lính của quan tổng trấn đem Ðức Chúa Jesus vào trong bản doanh và tập họp cả đơn vị quanh Ngài.  Họ lột áo Ngài ra, rồi khoác lên Ngài một chiếc áo choàng màu đỏ điều.  Họ kết một vương miện bằng gai, đội lên đầu Ngài. Họ cũng lấy một cây sậy đặt vào tay phải Ngài, rồi quỳ xuống trước mặt Ngài và chế nhạo rằng: “Vạn tuế vua dân Do Thái!” Họ phun nhổ trên Ngài và lấy câ ...

Read more

Chúa Bị Xét Xử

Chương 39 Đức Chúa Jesus Trước Hội Đồng Công Luận Đến sáng hôm sau, hội đồng trưởng lão, các trưởng tế, và các thầy dạy giáo luật họp lại, rồi họ giải Đức Chúa Jesus đến Hội Đồng Công Luận. Họ hỏi: “Nếu ngươi là Đấng Christ, hãy nói cho chúng ta biết.” Ngài đáp: “Nếu Ta nói, các ngươi sẽ không tin. Nếu Ta hỏi, các ngươi sẽ không trả lời. Nhưng từ bây giờ trở đi, Con Người sẽ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời quyền ...

Read more

Chúa Bị Bắt

Chương 38  Đức Chúa Jesus Bị Bắt Đức Chúa Jesus và các môn đồ đi qua bên kia thung lũng Kidron. Tại đó có một khu vườn, Ngài cùng các môn đồ vào đó. Judah, là kẻ phản Ngài, cũng biết chỗ nầy; vì Đức Chúa Jesus và các môn đồ thường họp tại đây. Vì vậy, Judah đã dẫn một đội lính, cùng thuộc hạ của các trưởng tế và người Pharisees, mang đèn, đuốc và vũ khí đến đó. Đức Chúa Jesus biết tất cả những gì sẽ xảy đến ...

Read more

Lời Cầu Nguyện

Chúa Cầu Nguyện Cùng Đức Chúa Cha Sau khi nói xong những lời nầy, Đức Chúa Jesus ngước mắt lên trời, thưa rằng: “Lạy Cha! Giờ đã đến, xin tôn vinh Con, để Con cũng tôn vinh Cha; vì Cha đã ban cho Con thẩm quyền trên mọi loài xác thịt, để ban sự sống đời đời cho tất cả những người Cha ban cho Con; và là sự sống đời đời để họ là nhận biết Cha, là Đức Chúa Trời thực hữu duy nhất, cùng Đức Chúa Jesus Christ, là ...

Read more

Mục sư Nguyễn Hữu Cương: Hô-sa-na

Bài Giảng: Hô-sa-na Kinh Thánh: Lu-ca 19:29-44 Diển Giả: Mục sư Nguyễn Hữu Cương [divide style="2"] Chúa Vào Thành Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn (Mat 21:1-11; Mác 11:1-10; Gg 12:12-19) 28. Sau khi Ngài đã nói những điều ấy, Ngài đi trước dẫn đầu họ lên Thành Giê-ru-sa-lem. 29. Khi Ngài đến gần Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, tại một núi tên là Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ Ngài ra đi 30. và dặn rằng, “Hãy vào làng tr ...

Read more

Tìm Hiểu: Chúa Nhật Lễ Lá

Tìm Hiểu: Chúa Nhật Lễ Lá Lễ Lá là ngày kỷ niệm Đức Chúa Jesus vào thành Jerusalem cách khải hoàn.   Sự kiện này khởi đầu tuần lễ thánh, là tuần lễ kỷ niệm Chúa chịu nhục hình, hy sinh và sau đó phục sinh. Thời Gian Trong niên lịch Cơ Đốc giáo, Chúa Nhật lễ Lá được tổ chức một tuần trước lễ Phục Sinh. Vì lễ Phục Sinh được kỷ niệm vào Chúa Nhật trăng tròn đầu tiên sau ngày xuân phân (21/3), do đó lễ Phục Sin ...

Read more

Lời Hứa Về Niềm Vui Tái Ngộ

Thế Gian Ghét Người Theo Chúa "Nếu thế gian ghét các con, thì hãy biết rằng thế gian đã ghét Ta trước các con. Nếu các con thuộc về thế gian, thì thế gian hẳn yêu thương những người thuộc về mình. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian - và Ta đã lựa chọn các con từ giữa thế gian - nên thế gian ghét các con. Hãy nhớ lời Ta đã nói với các con: ‘Đầy tớ không hơn chủ.’ Nếu họ bắt bớ Ta, thì cũng sẽ bắt bớ cá ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tận Hiến

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top