Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tìm Hiểu (Page 47)

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 2:13-36

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 2:14-36 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn hối tiếc vì đã bỏ lỡ một cơ hội nói về Chúa cho người khác hay không?  Điều gì đã ngăn trở bạn làm điều đó?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Trước phản ứng của công chúng, các nhà lãnh đạo Hội Thánh đã làm gì (2:14)? Sứ đồ Phi-e-rơ phân tích sự vô lý của lời xuyên tạc như thế nào (2:15)?  Ông giải thích nguyên nhân của sự kiện xuất phát từ đâu (2:1 ...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 11a

Chương 11 NGÔI VỊ VÀ QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC THÁNH  LINH (The Personality and Power of the Holy Spirit) Có nhiều thứ chúng ta không thấy được nhưng chúng ta tin chắc là có. Thật ra, có một sự kiện được một trong năm giác quan xác nhận nhưng bốn giác quan kia lại không nhận  ra. Không ai thấy, nghe, hay ngửi được sự đau đớn, nhưng ai cũng có thể “cảm thấy” đau đớn. Không ai thấy được gió, nhưng chúng ta biết nó b ...

Read more

Có Chúa

Ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân. (Ê-sai 49:8) Đức Chúa Jesus Christ chính là tinh túy, là bản chất của giao ước; và một trong những điều khoản của giao ước là Đức Chúa Jesus sẽ trở thành tài sản riêng của mỗi tín hữu. Thưa bạn là tín hữu! Bạn có thể ước lượng bạn được những gì khi bạn có Ðấng Christ làm tài sản riêng của mình không? “Ngài là sự đầy đủ của Ðấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.” Xin suy gẫ ...

Read more

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành tuần này.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề để nghe. 2015       20/01/2015 Tái Sinh 13/01/2015 Tình Yêu Của Đức Chúa Trời 06/01/2015 Hành Trình Trong Cuộc Sống 31/12/2014 Bước Vào Năm Mới Tài liệu: www.tinlanh.org ...

Read more

Gia Đình Những Người Lãnh Đạo Cơ Đốc: Chương 3

Gia Đình Lãnh Đạo Cơ Đốc: Chương 3 Gia Đình Những Người Lãnh Đạo Cơ Đốc (The Christian Leaders Home) là một tài liệu do Burham Ministries International phổ biến, được trình bày bởi Mục sư Tiến sĩ David Burham. Tiến sĩ David Burham là một mục sư có nhiều kinh nghiệm trong việc quản trị những hội thánh lớn và giảng dạy trên đài phát thanh. Ông từng là thành viên trong Hội Đồng Quản Trị của Billy Graham Evange ...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 10b

ĐẤNG CỨU THẾ TRỊ VÌ (The Reign of Christ) Ngôi Vua Của Chúa Cứu Thế Ngôi Vua Đa-Vít (II Sa 7:10-17; Thi 89:3-4; Ê-sai 9:6-7; Giê 23:5; A-mốt 9:11; Lu 1:32-33; Giăng 18:37; 19:19-22) Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói rõ cho bằng lời thiên sứ nói với và Ma-ri rằng Con trẻ “sẽ được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài.”  Một ngàn năm trước đó, ...

Read more

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành tuần này.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề để nghe. 2015 Tình Yêu Của Đức Chúa Trời Hành Trình Trong Cuộc Sống Bước Vào Năm Mới Tài liệu: www.tinlanh.org ...

Read more

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành tuần này.  Xin vui lòng bấm vào chữ radio để nghe. Tài liệu: www.tinlanh.org ...

Read more

Gia Đình Những Người Lãnh Đạo Cơ Đốc: Chương 2

Gia Đình Những Người Lãnh Đạo Cơ Đốc:  Chương 2 Gia Đình Những Người Lãnh Đạo Cơ Đốc (The Christian Leaders Home) là một tài liệu do Burham Ministries International phổ biến, được trình bày bởi Mục sư Tiến sĩ David Burham. Tiến sĩ David Burham là một mục sư có nhiều kinh nghiệm trong việc quản trị những hội thánh lớn và giảng dạy trên đài phát thanh. Ông từng là thành viên trong Hội Đồng Quản Trị của Billy ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top