Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tìm Hiểu (Page 44)

Phóng Sự: Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2014)

Sơ Lược Hoạt Động của Good Samaritan Medical Dental Ministry tại Việt Nam - Năm 2014. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Phòng Giải Phẩu – Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2014)

Phóng Sự: Phòng Giải Phẩu - Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2014) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:21-30

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 22:21-30 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn nói một điều gì mà người khác hiểu lầm không?  Họ đã làm gì? Sau đó, bạn đã làm gì để giúp họ hiểu đúng ý của bạn? Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus nói gì về kẻ sẽ phản Ngài (22:21)? Chúa sẽ hy sinh theo chương trình của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa có cần một người phản bội Ngài hay không (22:22)? Tại sao? Các môn đồ phản ứng như thế nào về tin c ...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 2a

Ba Ngôi Thiên Chúa Chương 2 ĐỨC CHÚA TRỜI VÔ HẠN (The Infinitude of God) Tác giả Thi Thiên viết “Đức Giê-hô-va thật vĩ đại và đáng tôn ngợi; sự vĩ đại vô cùng của Ngài không ai thấu hiểu được” (Thi Thiên 145:3)  Ngay cả thời đại nguyên tử với bao nhiêu kiến thức khoa học hiện nay cũng không thể nào thay đổi được sự nhìn nhận khiêm tốn đó. Kinh Thánh nêu rõ những thuộc tính của Đức Chúa Trời, nhưng đặc tính ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:7-20

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 22:7-20 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn thường dự tiệc với ai?  Mục đích của bữa tiệc là gì? Câu Hỏi Thảo Luận Lễ Bánh Không Men là lễ gì?  Tại sao phải kỷ niệm lễ này?  Ai là những người cùng dự? (Xuất 12:1-20). Chúa sai ai chuẩn bị cho buổi lễ này (22:8)?  Có gì đặc biệt trong việc chọn chỗ để dự lễ (22:9-13)?  Tại sao Chúa không nói rõ địa điểm tổ chức bữa tiệc? Lý do đặc biệt mà Đức Chúa Jes ...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 1b

Ba Ngôi Thiên Chúa Xác Nhận Bởi Kinh Thánh (Affirmed By Scripture) Kinh Thánh xác định sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Câu đầu tiên của Kinh Thánh “Ban đầu Đức Chúa Trời” đã đặt cứ điểm cho toàn bộ Kinh Thánh; sau đó không có chỗ nào trong Kinh Thánh phủ nhận hay bàn cãi về sự kiện đó cả. Mỗi trang trong Kinh Thánh đều ghi đậm hình ảnh của Đức Chúa Trời Hằng Sống; vì thế, nếu chấp nhận giáo huấn của Kinh Thá ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:1-6

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 22:1-6 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có những dự định gì?  Bạn dùng những phương tiện nào để đạt được điều đó? Câu Hỏi Thảo Luận Những người nào muốn giết Chúa (22:2, 4)?  Việc này đã xảy ra vào lúc nào (22:1)?  Tại sao họ muốn giết Chúa (22:2; 19:28-48)? Ai là người chủ mưu của chuyện này?  Hắn đã làm gì (22:3)? Vì sao? Động cơ nào khiến Giu-đa phản Chúa (22:5)? Giu-đa đã làm gì (22:4)? Những ...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 1a

Ba Ngôi Thiên Chúa Lời Giới Thiệu: Đức Chúa Trời Ba Ngôi là một tín lý quan trọng trong niềm tin Cơ Đốc.  Cách đây hơn 65 năm, Mục sư Tiến sĩ Clarence H. Benson (1879-1954) đã viết một cuốn sách nhỏ giải thích tín lý này cho các tân tín hữu và những người đang tìm hiểu về Đức Chúa Trời của Cơ Đốc giáo.  Sách được xuất bản vào năm 1949 với tựa đề The Triune God. Sau đó, sách được tái bản vào các năm 1962, 19 ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 21:29-38

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 21:29-38 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn phải trông chờ một điều gì quá lâu?  Bạn đã làm gì trong thời gian đó? Câu Hỏi Thảo Luận Lý do nào khiến Chúa kể ẩn dụ về cây nứt lộc (21:25-28)?  Cây nứt lộc báo hiệu điều gì sẽ xảy đến (21:30)? Có phải Chúa bảo chỉ nhìn một mình cây vả hay không (21:29)? Người tin Chúa có nên nhìn vào chỉ một vài hiện tượng để xác định ngày Chúa đến hay không ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top