Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tìm Hiểu (Page 42)

Thánh Ca: Ái Từ Cứu Tôi – Love Lifted Me

Tựa đề: Ái Từ Cứu Tôi Nguyên tác: Love Lifted Me Lời Anh: Howard E. Smite Nhạc: Howard E. Smite Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam (1992) - Bài số 239 [divide style="2"] [one_half] Love Lifted Me1. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore,Very deeply stained within, sinking to rise no more,But the Master of the sea heard my despairing cry,From the waters lifted me, now safe am I.Refr ...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 4a

Chương 4 ĐỨC CHÚA TRỜI CHÂN THẬT, THÀNH TÍN VÀ YÊU THƯƠNG ( The Truthfulness, Faithfulness, and Love of God) Chúng ta đã học hỏi nhiều về sự thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời  để biết rằng tội nhân  không thể nào ở chung với Đức Chúa Trời thánh khiết và không thể nào thóat khỏi án phạt của Đức Chúa Trời công bình. Nhưng ngoài đức tính thánh khiết công bình của Đức Chúa Trời, có những trường hợp khẳ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi – Được An Ủi

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được An Ủi Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được An Ủi để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai nghèo thiếu trong tâm linh, v ...

Read more

Anh Quốc: 10 Thánh Ca Yêu Thích Nhất Trong Năm 2014 (2/3)

Tựa đề:  Xin Chúa Ở Cùng Con Nguyên tác: Abide With Me Lời: Henry Francis Lyte (1793-1847) Nhạc: William Henry Monk (1823-1889) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 32 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam (1992) - Bài số 210 [divide style="2"] [one_half] Abide With Me 1. Abide with me; fast falls the eventide; The darkness deepens; Lord with me abide. When other helpers fail and comf ...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 3b

SỰ CÔNG CHÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (God’s Righteousness) Sự công chính biểu hiện sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Thánh Khiết là bản tính của Đức Chúa Trời, nó được biểu lộ nơi sự công chính trong mối giao tiếp với con người. Sự công chính của Đức Chúa Trời có thể nói là Ngài yêu thích sự thánh khiết.  Những điểm sau đây chứng tỏ điều ấy. Đức Chúa Trời Ghét Tội Lỗi (Thi 5:4; 11:5; Châm 6:16; Hab 1:13) Không a ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi – Vương Quốc Đức Chúa Trời

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Vương Quốc Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Vương Quốc Đức Chúa Trời để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai n ...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 20b

Ngụ Ngôn về Con Chiên Lạc “Vì Con Người đã đến để cứu kẻ bị lạc mất. Các ngươi nghĩ sao? Nếu một người chăn có một trăm con chiên, mà một con đi lạc, người ấy há chẳng để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên bị lạc sao? Nếu tìm được, quả thật, Ta nói với các ngươi: Người ấy sẽ vui mừng về con chiên đó hơn về chín mươi chín con không đi lạc. Cũng vậy, Cha các ngươi trên trời không muốn một ai ...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 3a

Chương 3 ĐỨC CHÚA TRỜI THÁNH KHIẾT, CHÍNH TRỰC VÀ CÔNG BÌNH (The Holiness, Righteousness, and Justice of God)  Nếu chúng ta tin quyết mình có thể tìm được một người trên thế gian không hề lỗi lầm, chắc chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để gặp được người  đó. Nếu có một người không hề lầm lỗi, chúng ta ai không muốn có một người bạn như vậy?  Nhưng chúng ta biết không thể nào có một người nào như  vậy trên đời. Di ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top