Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tìm Hiểu (Page 41)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi: Được Thương Xót

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được Thương Xót Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề:  Bài Giảng Trên Núi – Được Thương Xót để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai nghèo thiếu trong ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 23:1-12

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 23:1-12 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn nghe những lời vu khống không?  Tại sao bạn biết những điều đó là vu khống? Câu Hỏi Thảo Luận Các nhà lãnh đạo Do Thái đã dẫn Chúa đi đâu (23:1)? Những lời buộc tội Chúa trong câu 23:2 khác với lời buộc tội trong các câu 22:70-71 như thế nào?  Tại sao các nhà lãnh đạo Do Thái đưa ra những lời cáo buộc này? Phi-lát đã hỏi Chúa điều gì?  Đức Chúa ...

Read more

Cần Dấu Lạ

Nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ, thì các ngươi chẳng tin (Giăng 4:48) Chạy theo những phép lạ là một triệu chứng của tâm trạng bịnh hoạn nơi những người đã sống vào thời Chúa Jêsus; họ từ chối các thức ăn cứng mà chỉ chăm chú vào các phép lạ mà thôi. Họ không muốn nhận Tin Lành mà họ đang cần, lại nằng nặc đòi hỏi các phép lạ mà không phải lúc nào Chúa Jêsus cũng chịu thực hiện. Hiện nay, thỉnh ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi: Được No Đủ

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được No Đủ Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được No Đủ để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai nghèo thiếu trong tâm linh, v ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:66-71

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 22:65-71 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn bị phân xử bất công không?  Trong hoàn cảnh đó, lời biện hộ của bạn có giá trị thế nào? Câu Hỏi Thảo Luận Sáng hôm đó, Đức Chúa Jesus đang ở đâu (22:66)? Thời gian tổ chức cuộc họp này có gì bất thường?  Tại sao? Những người lãnh đạo Do Thái muốn biết điều gì (22:67)?  Lúc đầu Đức Chúa Jesus đã nói gì (22:67-68)? Cuối cùng Ngài đã trả lời như t ...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 4b

TÌNH YÊU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (The Love of God) Sứ đồ Giăng, bởi Thánh Linh cảm thúc, đã ghi lại cho chúng ta những hiểu biết sâu sắc về Đức Chúa Trời trong những câu thật tóm gọn: Đức Chúa Trời là thần linh (Giăng 4:24), Đức Chúa Trời là ánh sáng (I Giăng 1:5), Đức Chúa Trời là tình yêu (I Giăng 4:8). Trong tất cả những đặc tính của bản thể Đức Chúa Trời, không có điều gì cảm động lòng con người, hoặc đáp ứng ...

Read more

Remind Me, Dear Lord

...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi: Được Hưởng Đất

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được Hưởng Đất Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được Hưởng Đất để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai nghèo thiếu trong tâm ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top