Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tìm Hiểu (Page 41)

Thánh Ca: Cầu Xin Chúa Dẫn Dắt Con – Guide Me O Thou Great Redeemer

Tựa đề:   Cầu Xin Chúa Hướng Dẫn Con Nguyên tác: Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch Lời:  William Williams Pantycelyn (1717-1791) Nhạc: John Hughes (1873–1932) Tựa đề Anh ngữ: Guide Me O Thou Great Redeemer Lời Anh: Peter Will­iams Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam - Bài số 155 [divide style="2"] [one_half] Guide Me, O Thou Great Jehovah 1. Guide me, O Thou great Jehovah, Pilgrim thr ...

Read more

Ân Điển Diệu Kỳ – Amazing Grace

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. 2. T'was Grace that taught my heart to fear. And Grace, my fears relieved. How precious did that Grace appear The ho ...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 20a

Chúa Nhắc Lại Về Sự Hy Sinh Và Sự Sống Lại Của Ngài Từ nơi đó, họ đi ngang qua miền Galilee, nhưng Ngài không muốn ai biết; vì Ngài muốn dạy dỗ các môn đồ Ngài. Ngài bảo họ: “Con Người sẽ bị phản nộp vào tay người ta. Họ sẽ giết Người, và Người sẽ bị giết, nhưng ba ngày sau Người sẽ sống lại.” Nhưng các môn đồ Ngài không hiểu những lời đó, và họ ngại nên không hỏi Ngài. [1] Chúa Nộp Thuế Ðền Thờ Khi họ đến ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:35-38

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 22:34-38 Câu Hỏi Gợi Ý Khi thực hiện một chuyến đi xa, bạn cần chuẩn bị những điều gì? Vì sao? Có khi nào bạn phải đi xa mà không cần chuẩn bị điều gì? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus hỏi các môn đồ điều gì?  Các môn đồ xác nhận điều gì (22:35)? Đức Chúa Jesus dặn các môn đồ bây giờ họ cần làm gì (22:36)?  Vì sao (22:37)? Túi tiền, bao, và gươm được dùng cho những mục đíc ...

Read more

Thánh Ca Mới – Tiếng Bồ Đào Nha

...

Read more

Song of Praise: Gospel Choir (2/3)

...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 2c

ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN  NĂNG ( God is Omnipotent) Quyền năng Đức Chúa Trời  là vô hạn và không chấp nhận bất kỳ một hạn chế hay ràng buộc nào, ngoại trừ lúc Ngài muốn. Đối với Ngài, nghĩ là làm; quyết định là thi hành. “Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao?” (Dân Số Ký 23:19).  Ngài phán điều gì thì có ngay điều ấy. Vì Ngài là toàn vẹn nên không phải thí nghiệm, thực hiện công tác một lần đủ cả, không cần ...

Read more

Song of Praise: Gospel Choir (1/3)

...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:31-34

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 22:31-34 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn hứa điều gì mà bạn không thể thực hiện không?  Vì sao?  Nếu có người nói trước rằng bạn không thể giữ lời hứa, bạn cảm thấy thế nào? Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus báo trước cho Phi-e-rơ điều gì (22:31)?  Tại sao Sa-tan có thể thâm nhập thẳng vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt (22:3); trong khi đó Sa-tan phải xin phép Chúa trước khi thử thách Phi-e ...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 2b

ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN TRI (God is Ommiscient) Đức Chúa Trời toàn tri có nghĩa là sự hiểu biết của Ngài thật vô hạn. Sự hiểu biết của Đức Chúa Trời vừa chính xác, tỉ mỉ, chắc chắn, lại vừa bao  quát, rộng khắp. Những gì Ngài nói và làm đều tuyệt đối đúng và chân thật. Ngài không thể nào lầm lẫn cũng như không thể nào thất bại. Chúng ta chỉ có thể ngạc nhiên sững sờ kêu lên như Phao-lô: “Ôi sâu nhiệm thay là sự ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top