Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu (Page 7)

Thánh Ca: Khi Jesus Qua

Tựa đề: Khi Giê-xu Qua Nguyên tác: Then Jesus Came Lời: Oswald Jeffrey Smith (1889-1986) Nhạc: Homer Rodeheaver Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 386 [divide style="2"] [one_half] Then Jesus Came 1. One sat alone beside the highway begging, His eyes were blind, the light he could not see; He clutched his rags and shivered in the shadows, Then Jesus came and bade his darkness flee. Chorus: ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 243

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 15Gióp 16Thi Thiên 69Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Phim Tài Liệu: Bảy Hội Thánh Trong Sách Khải Huyền: Hội Thánh Sạt-đe

Phim Tài Liệu: Bảy Hội Thánh Trong Sách Khải Huyền Video: Our Daily Bread [divide style="2"] Bảy Hội Thánh Trong Sách Khải Huyền 1: Ê-phê-sô: Hội Thánh đánh mất tình yêu ban đầu  2: Si-miệc-nơ: Hội Thánh sẽ được thử nghiệm   3: Bẹt-găm: Hội Thánh thỏa hiệp   4: Sạt-đe: Hội Thánh chết   5: Thi-a-ty-rơ: Hội Thánh bị pha trộn 6. Phi-la-đen-phi: Hội Thánh mở cửa  7: Lao-đ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 242

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 25Gióp 13Gióp 14Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Khích Lệ

    Khích Lệ Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi. Ngài sẽ ở cùng ngươi, Ngài không lìa ngươi và không từ bỏ ngươi đâu. Đừng sợ và đừng kinh khủng. (Phục Truyền 31:8) Hãy vững lòng bền chí, đừng sợ, đừng kinh khủng, bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. (Giô-suê 1:9) Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ nằm và ngủ bình an, bởi vì chỉ một mình Ngài làm cho con được ...

Read more

How Great Thou Art – Jazz Style

Tựa đề: Thánh Chúa Siêu Việt Nguyên Tác: O Store Gud Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940) Nhạc: Dân ca Thụy Điển Lời Việt: Mục sư Vũ Văn Cư Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 20 [divide style="2"] [one_half] Thánh Chúa Siêu Việt Mục sư Vũ Văn Cư (1915-1977) 1. Khi xem muôn vật Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời. Tôi nghe muôn tiếng s ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 241

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 39Gióp 10Gióp 11Gióp 12Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Tình Yêu Của Chúa – The Love of God

Tựa đề: Tình Yêu Của Chúa Nguyên tác: The Love of God Lời: Meir Ben Isaac Nehorai (1050) và Frederick M. Lehman (1917) Nhạc: Frederick M. Lehman (1917) Thánh Ca Hội  Thánh Tin Lành Baptist Bài Số 22 [divide style="2"] [one_half] The Love of God 1. The love of God is greater far Than tongue or pen can ever tell; It goes beyond the highest star, And reaches to the lowest hell; The guilty pair, bowed down ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 240

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 7Gióp 8Gióp 9Thi Thiên 38Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 1:1-11

Cùng Học Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 1:1-11 Câu Hỏi Gợi Ý Khi bạn gặp nhiều áp lực, bạn làm gì? Bạn chia sẻ những khó khăn của mình cho những người khác biết, hay chỉ giữ lấy cho riêng mình? Tại sao?   Câu Hỏi Thảo Luận Phao-lô gọi mình là ai (1:1a)? Ai là người đã cùng với Phao-lô gởi bức thư này (1:1b)?  Ai là những người nhận bức thư (1:2c)? Sứ đồ Phao-lô gọi họ là ai (1:1d)? Kinh Thánh đã nói gì ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top