Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu (Page 7)

Tương Giao Với Chúa

Anh yêu, … chúng mình hãy ra đồng... xem thử nho đã nứt lộc, hoa đã nở và thạch lựu đã trổ bông hay chưa? (Nhã-ca 7:11,12) Hội Thánh sắp bắt tay vào việc lao tác và muốn Chúa cùng hợp tác. Hội Thánh không nói: “Ta sẽ đi,” mà nói “Chúng ta hãy đi.” Khi có Chúa Giê-xu bên cạnh thì công việc chúng ta làm thật phước hạnh biết bao! Công việc của những người thuộc về Ðức Chúa Trời là chăm sóc những cây nho của Ng ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 182

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Châm Ngôn 4Châm Ngôn 5Châm Ngôn 6Châm Ngôn 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 181

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Châm Ngôn 1Châm Ngôn 2Châm Ngôn 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca Mới: Quỳ Bên Cứu Chúa – On My Knees

Tựa đề:  Quỳ Bên Cứu Chúa Nguyên tác: On My Knees Nhạc và lời: David Mullen and Nicole C. Mullen Lời Việt: Vĩnh Phúc  (Anaheim, July 01, 2009) [divide style="2"] [one_half] On My Knees There are days when I feel the best of me is ready to begin Then they're days when I feel I'm letting go and soaring on the wind Cause I've learned in laughter or in pain how to survive I get on my knees, I get ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 180

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 141Thi Thiên 142Thi Thiên 143Thi Thiên 144Thi Thiên 145Thi Thiên 146Thi Thiên 147Thi Thiên 148Thi Thiên 149Thi Thiên 150Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Điện Thoại Phúc Âm: Luật Sư

Luật Sư Tạp chí Reader’s Digest có đưa ra câu đố nầy: Trong số 9 luật sư có tên sau đây, có một vị đã bỏ học nửa chừng khi đang theo học tại một trường đại học luật khoa.  Đố độc giả đoán vị ấy là ai? Tên của 9 luật sư đó là: Patrick Henry, luật sư và thống đốc tiểu bang Virginia; John Jay, luật sư và chủ tịch tối cao pháp viện Hoa kỳ;  John Marshall, luật sư và chủ tịch tối cao pháp viện Hoa kỳ; ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 179

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 134Thi Thiên 135Thi Thiên 136Thi Thiên 137Thi Thiên 138Thi Thiên 139Thi Thiên 140Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 178

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 120Thi Thiên 121Thi Thiên 122Thi Thiên 123Thi Thiên 124Thi Thiên 125Thi Thiên 126Thi Thiên 127Thi Thiên 128Thi Thiên 129Thi Thiên 130Thi Thiên 131Thi Thiên 132Thi Thiên 133Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Th ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 9:28-38

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 9:28-38 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu có người phạm lỗi với bạn và sau đó xin lỗi bạn, bạn sẽ làm gì?  Nếu người đó cứ lập đi lập lại việc này rất nhiều lần, bạn làm gì?  Tại sao bạn hành động như vậy? Câu Hỏi Thảo Luận Người Do Thái đã làm gì sau khi được Chúa cứu giúp (9:28a, 9:28c)? Đức Chúa Trời đã làm gì khi dân của Chúa cầu xin với Ngài (9:28b, 9:28d)? Đức Chúa Trời muố ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 177

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 119Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top