Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu (Page 5)

Thánh Ca: Chỗ Kẽ Đá Vững An

Tựa đề: Chỗ Kẻ Đá Vững An Nguyên tác: He Hideth My Soul Lời:       Fanny J. Crosby (1820 - 195) Nhạc:   William James Kirkpatrick (1838-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 267 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) - Bài số 103 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998) - Bài số 262 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 150

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 13Gióp 14Gióp 15Gióp 16Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 8:13-18

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 8:13-18 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn đi cắm trại hay không?  Có bao nhiêu người tham dự?   Sinh hoạt đáng nhớ nhất trong kỳ trại là gì? Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi dân chúng hiểu biết sự dạy dỗ trong Lời Chúa, những người lãnh đạo của dân chúng đã làm gì (8:13)? Họ khám phá ra điều gì mà trước đó họ không hề biết (8:14)? Mỗi năm, Chúa truyền cho họ nên làm gì ( ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 149

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 9Gióp 10Gióp 11Gióp 12Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Nhã Ca

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Nhã Ca [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Phần Giới Thiệu - Chương 1 Chương 1 Chương 1-2 Chương 2 Chương 2-3 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6-8 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách Nhã Ca - Nghe đọc sách Nhã Ca [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bible (www.ttb.org) Phổ Biến: Thư Viện Tin Lành (www.thuvientinlanh.org) ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 148

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 5Gióp 6Gióp 7Gióp 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cần Thêm Dầu

Dầu thắp (Xuất 25:6) Hỡi linh hồn ta, ngươi rất cần đến dầu ấy, vì nếu thiếu nó, đèn của ngươi sẽ không thể cháy lâu lắm nữa đâu. Nếu ánh sáng tắt đi, như chắc sẽ xảy đến khi thiếu dầu, phần tim đèn tàn sẽ bốc khói và sẽ có mùi hôi. Từ nhân tánh của ngươi không hề lưu xuất dầu, do đó, ngươi phải tự đi mua lấy cho mình; nếu không, ngươi sẽ khóc như các trinh nữ dại dột rằng: Ðèn tôi sắp tắt! Cả đến những cây ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 147

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 1Gióp 2Gióp 3Gióp 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bông Trái Của Đức Thánh Linh

Bài Giảng: Bông Trái Đức Thánh Linh Kinh Thánh: Công Vụ Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề Bông Trái Đức Thánh Linh và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 146

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xơ-tê 6Ê-xơ-tê 7Ê-xơ-tê 8Ê-xơ-tê 9Ê-xơ-tê 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top