Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu (Page 5)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 12

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Sáng Thế Ký 25Ma-thi-ơ 6Thi Thiên 127Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Mác

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Mác [divide style="2"] Phần Giới Thiệu - Chương 1 Chương 1 Phần 2 Chương 2 Chương 2-3 Chương 3 Phần 1 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Phần 1 Chương 10 Phần 2 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Phần 1 Chương 14 Phần 2 Chương 14 Phần 3 Chương 15 Chương 16 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách Má ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 11

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Sáng Thế Ký 24Ma-thi-ơ 5Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tường Lưu: Hừng Đông, Chạng Vạng … Mừng Rỡ

Hừng Đông, Chạng Vạng ... Mừng Rỡ   "Chúa khiến buổi hừng đông và buổi chạng vạng mừng rỡ" (Thi Thiên 65:8)   Sáng mở mắt ra, thấy khỏe người Bên ngoài còn mờ ảo ... sương rơi Vươn vai đứng dậy chào ngày mới Chúa đã dựng nên, đẹp tuyệt vời.   Mặt trời đã rực rỡ ... hừng đông Gió đã hôn lên những nụ bông Cây cành mơn mởn xanh màu lá Niềm vui nghe rộn rã trong lòng.   Chim cũng hót va ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 10

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Sáng Thế Ký 21Sáng Thế Ký 22Sáng Thế Ký 23Ma-thi-ơ 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Một Bắt Đầu Mới – Phần I

Sứ điệp: Một Bắt Đầu Mới Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:34-40; Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích         ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 9

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 11Sáng Thế Ký 19Sáng Thế Ký 20Ma-thi-ơ 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Rô-ma

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Rô-ma [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Chương 1 Phần 1 Chương 1 Phần 2 Chương 1 Phần 3 Chương 2-3 Chương 2 Phần 1 Chương 3 Phần 2 Chương 3 Phần 3 Chương 4 Chương 5 Phần 1 Chương 5 Phần 2 Chương 6 Phần 1 Chương 6 Phần 2 Chương 7 Phần 1 Chương 7 Phần 2 Chương 8 Phần 1 Chương 8 Phần 2 Chương 8 Phần 3 Chương 8 Phần 4 Chương 9 Phần 1 Chương 9 Phần 2 Chương 9 Phần 3 Chương 10 Phần 2 Ch ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 8:1-6

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 8:1-6 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có kiêng cữ một thức ăn nào hay không? Nếu có, ai là người đã khuyên bạn làm như vậy?  Nếu không, điều gì khiến bạn nghĩ rằng mình có thể ăn mọi thứ?  Có bao giờ bạn nghĩ rằng thói quen ăn uống của mình ảnh hưởng đến người khác hay không?        Câu Hỏi Thảo Luận Vấn đề được đề cập trong đoạn Kinh Thánh này là g ...

Read more

Vọng Cổ: Mừng Xuân

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top