Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu (Page 4)

Charles Stanley: Walking in The Holy Spirit

Sứ điệp: Bước Đi Trong Đức Thánh Linh Message: Walking in the Holy Spirit Pastor: Charles Stanley [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Tường Lưu: Gia-cốp, Sau-lơ và Tôi

Gia-cốp, Sau-lơ và Tôi "Tôi đã thấy Ðức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu." (Sáng Thế Ký 32:30) "Nhưng Sau-lơ làm tàn hại Hội Thánh: sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đờn ông đờn bà mà bỏ tù." (Công Vụ Các Sứ Ðồ 8:3) Gia-cốp vốn là một tay lừa lọc Lừa cả cha già yếu lúc cuối đời Lừa cả anh, lừa đủ cả mọi người Rồi đã phải trả giá cao, giá đắt. Ðến một ngày... trên đường đi mỏi mệt Ôn ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 206

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 11Lu-ca 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 205

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 10Thi Thiên 125Lu-ca 12Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:29-34

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 15:29-34 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn bị ai đó rủ bạn làm một việc sai lầm hay không?  Phẩm chất trong cuộc đời của người đó như thế nào?  Vì sao bạn nghe theo người đó? Sau đó, điều gì giúp bạn nhận ra sai lầm của mình? Bạn đã làm gì sau sự hiểu biết đó?    Câu Hỏi Thảo Luận Theo bạn Sứ đồ Phao-lô muốn nói điều gì khi ông nhắc đến việc nhận báp-tem vì ng ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 204

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 9Lu-ca 11Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Các Quan Xét

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Các Quan Xét [divide style="2"] Chương 1-2 Chương 3 Chương 4-5 Chương 6 Chương 7-8 Chương 8-10 Chương 11 Chương 12-13 Chương 13-15 Chương 16 Chương 17-18 Chương 19-21 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách Các Quan Xét - Nghe đọc sách Các Quan Xét [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bible (www.ttb.org) Phổ Biến: Thư Viện Tin Làn ...

Read more

Tường Lưu: Một Đàn Chim Sẻ

  Một Đàn Chim Sẻ   "Hãy xem loài chim trời: Chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?" (Ma-thi-ơ 6:26) "Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em." (I Phi-e-rơ 5:7) "Có giống sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào? (TC 284 ‚His Eye is on the Sparrow‛) ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 203

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 8Lu-ca 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện Trong Thánh Linh

Cầu nguyện trong Ðức Thánh Linh (Giu-đe 20) Xin chú ý đến đặc tính quan trọng của sự cầu nguyện đích thực: Cầu nguyện trong Ðức Thánh Linh. Hột giống của sự cầu nguyện được Ðức Chúa Trời vui nhậm phải do các kho lẫm của thiên đàng mà ra. Chỉ có lời cầu nguyện xuất phát từ ý chỉ của Ðức Chúa Trời mới có thể thấu đến Ðức Chúa Trời. Chúng ta phải bắn mũi tên của Ðức Chúa Trời trở về với Ðức Chúa Trời. Ðiều mon ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top